40 de cetățeni ai satului Siurte, au primit asistență financiară (foto)

Miercuri, 17 iulie,  președintele Administrației Regionale de stat Transcarpatia,  Igor Bondarenko a vizitat satul Siurte, care  a suferit  de furtuna năprasnică ce s-a declanșat în  7 iulie.

Împreună cu șefa  administrației raionale de stat Ujgorod,  Erica Kynyev și primarul satului Siurte,  Arpad Pushkar,  guvernatorul s-a întâlnit  cu locuitorii din sat, cărora le-au fost aduse prejudicii de  furtună  și a  verificat obținerea de către aceștia a sistenței financiare. De asemenea, a inspectat școala din localitate, unde continuă  lucrările de restaurare a acoperișului și a  instituției. În acest scop, fondului de rezervă al bugetului rational i-au fost alocate  1 mln de grivne.

Reparațiile în sat continuă în mod activ, deoarece pentru  aceste lucrări au fost alocate resurse financiare,  în  timp scurt,  prin Programul raional de prevenire a situațiilor  de urgență provocate de dezastre naturale  și cele tehnogene  pe perioada  2019-2022.

În timpul vizitei sale, Președintele  RSA  s- a întâlnit cu familiile defavorizate din sat, care au suferit pierderi în urma dezastrelor  naturale, și le-a asigurat că autoritățile   le vor acorda ajutoare la soluționarea problemelor. 40 de localnici din cei  50 afectați au și  primit asistență financiară. Ceilalți încă n-au reușit  să  obțină ajutoarele, deoarece  șase dintre ei  se află provizoriu în străinătate, în timp ce ceilalți soluționează  problema actelor  necesare, a declarat Centrul de presă al ARS, Transcarpatia.

Share Button

Ședinţa Comisiei de Dialog Social Satu Mare

Subprefectul Altfatter Tamas a condus astăzi, 18.07.2019, şedinţa Comisiei de Dialog Social Satu Mare care a avut ca tematică prezentarea memoriului înaintat de către Sindicatul Asistenţilor Personali, Maternali şi Sociali din judetul Satu Mare, afiliat la Federaţia ”PRO ASIST’’ si Confederaţia Naţională Sindicală ”CARTEL ALFA’’ prin preşedintele Vasile Dârle.

Memoriul este structurat pe trei probleme, care vizează în principal modul de calcul al veniturilor în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale. Sindicatul consideră ca imperios necesară modificarea alocației de plasament pentru copiii care beneficiază de protecție specială la asistenți maternali profesioniști sau cei aflați în plasament familial, prin majorarea procentului actual de la 1,2 ISR la 1,5 ISR, ceea ce ar duce la o majorare concretă de 150 lei/lună (de la 600 lei la 750 lei) care ar acoperi parțial majorările de prețuri și inflația din ultimii 4 ani. ISR reprezintă Indicatorul social de referinţă, are în acest moment un cuantum de 500 de lei reprezintă unitatea pe baza căreia sunt determinate beneficiile sociale acordate din bugetul de stat.

A doua solicitare a sindicatului este aceea de a nu se lua în calcului venitului pe membru de familie veniturile asistenților maternali profesioniști, deoarece aceștia nu reprezintă familia naturală a copilului, copilului fiindu-i în acest mod limitat accesul la diversele programe derulate de Ministerul Educației prin programele naționale (burse sociale, rechizite, achiziția de calculatoare).

Ultima revendicare transmisă preşedintelui Comisiei de Dialog Social priveşte actualizarea coeficientului de salarizare al asistentului maternal profesionist la cel puțin 1,44 (de la 1,23) care ar putea permite recrutarea și angajarea de personal profesionist şi ar duce la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și a angajamentelor Guvernului României față de Uniunea Europeană cu privire la dezinstituționalizare și identificarea de soluții alternative de tip familial.

Subprefectul a dispus transmiterea cu celeritate a memoriului către autoritatea centrală competentă, respectiv Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Share Button

Vama din Transcarpatia DFF a transferat în bugetul de stat peste 3,3 miliarde grivne

În prima jumătate a anului 2019, Serviciul vamal din Transcarpatia DFS a transferat  3 miliarde 331 milioane de grivne  din plățile vamale către bugetul de stat. Transferurile conform analizei activității  în perioada ianuarie-iunie 2019 au crescut față de aceeași perioadă din  2018 cu 644,9 milioane grivne.

Printre mărfurile care au contribuit la formarea  bugetului  în perioada specificată: autoturisme, caroserii pentru autovehicule, mașini de prelucrare automata a informațiilor, tractoare, piese și dispozitive pentru autovehicule.

Trebuie remarcat faptul –  caracteristic pentru  vamă  este prezența în structura părți semnificative a taxelor plătite de subiecții activuității comerciale,  carela  locul principal de acreditare a activității nu sunt incluși în aria  activității  vamei din Transcarpatia DFS. Ei folosesc locația convenabilă a serviciilor vamale și profesionalismul   specialiștilor de aici. În general, la evidență  în biroul vamal Transcarpatia, DFS în prezent sunt 4642 de entități a activității de economie externă.

Cifra circuitului de mărfuri   în prima jumătate a acestui an s-a ridicat la 1 miliard 684 milioane de dolari  SUA și în comparație cu perioada similară din 2018 a scăzut cu 9,7%. În special, importurile statistice de mărfuri au scăzut cu 10,3% față de același indicator al anului  trecut și au însumat 897,4 miliarde de dolari SUA. Volumul operațiunilor de export a scăzut cu 8,9%, ajungând la 786,3 milioane dolari SUA.

In perioada ianuarie-iunie 2019, prin frontiera vamală în domeniul  de activitate vamală Transcarpatia au trecut  11 milioane 215 mii de tone de marfă, inclusiv 1 milion 361 mii tone –import  și 9 milioane 853 mii tone – export.

Operațiunile economice externe s-au desfășurat cu parteneri comerciali din 68 de țări ale lumii. Printre țările cu care se învecinează Ucraina în regiunea Transcarpatia, cel mai mare volum al operațiunilor de export-import în ianuarie-iunie 2019 a realizat Ungaria (23 de miliarde  28 de milioane grivne), Polonia (2 miliarde 902 milioane grivne) și Slovacia (2 miliarde 826 milioane UAH ).

DFS în regiunea Transcarpatia

Share Button