Ședință la Consiliul Local Satu Mare

Kereskenyi (4)Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară care va avea loc în data de 31 iulie, de la ora 14.00.

Iată ordinea de zi a ședinței de joi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.06.2017
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna august 2017
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finaţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul II al anului 2017
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri
  şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2017
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017
 6. Proiect de hotărâre privind dispunerea unor măsuri cu privire la numărul maxim de şedinţe, pentru care se acordă indemnizaţie consilierilor locali ai Municipiului Satu Mare
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,, Administraţie,, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Satu Mare
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului identificat cu nr. cadastral 178209 înscris în CF nr. 178209 Satu Mare şi a imobilului identificat cu nr. cadastral 178211 înscris în CF nr.178211 Satu Mare
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328
 12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilului ,, Zonă inundabilă – albia majoră – mal drept Someş, între Podul Decebal şi Podul Golescu din Municipiul Satu Mare,,
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului – teren proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, str. Gheorghe Bariţiu nr. 14
 14. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la imobilul situat în Municipiul Satu Mare str. Rândunelelelor nr. 1
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
  ,,Construire centru comercial de retail şi alte lucrări conexe,, Amplasament : Municipiul Satu Mare, Strada Careiului
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru referitor la închirierea prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile, terenuri şi construcţii, aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare
 17. Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurilor privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la S.C.APASERV Satu Mare S.A.
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, al Transurban S.A. Satu Mare.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării.
 20. Diverse.

 

Share Button

Compania finlandeză a suspendat construcția fabricii de reciclare a deșeurilor din Tiaciv

gunoi (4)

Compania finlandeză FERROPLAN a suspendat construcțiile fabricii de reciclare a deșeurilor din centrul raional dinTranscarpatia Tiaciv.

Acest lucru a fost anunțat de către primarul Tiaciviului, Ivan Kovacs.

„A fost finalizată etapa de pregătire pentru începerea construcției fabricii de reciclare a deșeurilor. Dar din păcate, începerea lucrărilor a fost oprită la inițiativa investitorului.

Această decizie a fost luată din cauza legislației actuale care nu permite transferul de energie (termică sau electrică), care este necesară pentru prelucrarea gunoiului. Așteptăm cu nerăbdare să se ia decizia la nivel de stat“, a spus Ivan Kovac.

Compania finlandeză «FERROPLAN»  anul trecut a lansat inițiativa de a construi o fabrică de reciclare în orășelul Tiaciv în valoare de 25 de milioane de euro, unde ar fi realizată reciclarea deșeurilor după cele mai noi tehnologii de degajare a energiei.

 

 

Share Button

Ungaria va plăti mămicilor maghiare de peste granițe 60.000 de forinți

ajutor (4)

Aceasta se referă și la transcarpatiencele de origine maghiară.

Din ianuarie anul viitor, guvernul maghiar în cadrul unui program special, va aloca  asistență financiară mamelor care trăiesc în afara Ungariei, a anunțat vineri, 21 iulie, Agenției de știri din Ungaria (MTI) secretarul de stat al Ministerului Resurselor Umane maghiare, Katalin Novak. În general, acest program prevede alocarea a 640 de milioane de forinți.

„Prin această acțiune, autorii au dorit să demonstreze că fiecare copil maghiar, indiferent unde s-ar fi născut el, pentru guvernul maghiar reprezintă  valoare. Asistența financiară familiilor maghiare pentru noi nu sunt cheltuieli ci investiții“, a subliniat doamna Novak.

Pe parcursul primului an prin acest program noi dorim să sprijinim financiar 10.000 de nou-nascuti, fiecare mămică va primi câte 64,125 de forinti. Acest lucru este valabil atât pentru locuitorii din Bazinul Carpatic, cât și pentru întreaga  diasporă maghiară.

Din ianuarie 2018, pentru fiecare copil  va fi deschis și un cont personal în care vor fi depuși 43 de mii de forinți. Mai târziu, se vor putea depozita și alte costuri. Atunci când copiii vor atinge vârsta de 18 ani, ei vor putea sustrage toți banii adunați în toată această perioadă.

 

 

 

Share Button