Ședinţa Comisiei de Dialog Social Satu Mare

Subprefectul Altfatter Tamas a condus astăzi, 18.07.2019, şedinţa Comisiei de Dialog Social Satu Mare care a avut ca tematică prezentarea memoriului înaintat de către Sindicatul Asistenţilor Personali, Maternali şi Sociali din judetul Satu Mare, afiliat la Federaţia ”PRO ASIST’’ si Confederaţia Naţională Sindicală ”CARTEL ALFA’’ prin preşedintele Vasile Dârle.

Memoriul este structurat pe trei probleme, care vizează în principal modul de calcul al veniturilor în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale. Sindicatul consideră ca imperios necesară modificarea alocației de plasament pentru copiii care beneficiază de protecție specială la asistenți maternali profesioniști sau cei aflați în plasament familial, prin majorarea procentului actual de la 1,2 ISR la 1,5 ISR, ceea ce ar duce la o majorare concretă de 150 lei/lună (de la 600 lei la 750 lei) care ar acoperi parțial majorările de prețuri și inflația din ultimii 4 ani. ISR reprezintă Indicatorul social de referinţă, are în acest moment un cuantum de 500 de lei reprezintă unitatea pe baza căreia sunt determinate beneficiile sociale acordate din bugetul de stat.

A doua solicitare a sindicatului este aceea de a nu se lua în calcului venitului pe membru de familie veniturile asistenților maternali profesioniști, deoarece aceștia nu reprezintă familia naturală a copilului, copilului fiindu-i în acest mod limitat accesul la diversele programe derulate de Ministerul Educației prin programele naționale (burse sociale, rechizite, achiziția de calculatoare).

Ultima revendicare transmisă preşedintelui Comisiei de Dialog Social priveşte actualizarea coeficientului de salarizare al asistentului maternal profesionist la cel puțin 1,44 (de la 1,23) care ar putea permite recrutarea și angajarea de personal profesionist şi ar duce la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și a angajamentelor Guvernului României față de Uniunea Europeană cu privire la dezinstituționalizare și identificarea de soluții alternative de tip familial.

Subprefectul a dispus transmiterea cu celeritate a memoriului către autoritatea centrală competentă, respectiv Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Share Button

Informații referitoare la depunerea cererilor de finanțare prin ,,Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice”

Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, are ca scop finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante pentru gospodăriile situate la cel puțin 2 km față de rețeaua de distribuție a energiei, cu destinația de locuință a unei persoane fizice.

De curând, AFM a prelungit cu trei luni sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul acestui program, ea fiind acum 10 aprilie 2019 – 11 octombrie 2019.

Cuantumul finanțării nerambursabile acordat de AFM este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie. Finanțarea se acordă eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanțare și pe măsura implementării proiectului.

Beneficiarii programului sunt UAT-urile care se regăsesc în Lista gospodăriilor izolate la nivel de județ, publicată pe site-ul propriu al AFM.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare pentru o parte, sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potențialilor beneficiari publicată pe site-ul AFM. Pentru fiecare gospodărie, se poate obține finanțare o singură dată.

              Consiliul Județean Satu Mare, a centralizat documentațiile depuse până la data de 10 iulie 2019 și le-a transmis la AFM. Acestea vizează următoarele UAT-uri:

  • Negrești Oaș, pentru un număr de 44 gospodării, în sumă totală de 1.100.000 lei
  • Turulung, pentru un număr de 52 gospodării, în sumă totală de 1.300.000 lei
  • Bixad, pentru un număr de 8 gospodării, în sumă totală de 200.000 lei
  • Orașu Nou, pentru un număr de 130 gospodării, în sumă totală de 3.250.000 lei

În momentul de față, sunt în curs de finalizare documentațiile pentru încă două UAT-uri: Ciumești (8 gospodării, în sumă totală de 200.000 lei) și Căuaș (2 gospodării, în suma totală de 50.000 lei). Consiliul Județean Satu Mare, va centraliza și va transmite în cursul săptămânii viitoare și aceste documentații la Administrația Fondului pentru Mediu.

Biroul de presă al Consiliului Județean Satu Mare

Share Button

Consilierii județeni acordă un important sprijin culturii și sportului sătmărean

Consilierii județeni sătmăreni s-au reunit vineri, 12 iulie 2019 în ședința extraordinară a Consiliului Județean Satu Mare menită a supune aprobării proiectul de hotărâre privind rapoartele de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru programe/proiecte/acțiuni culturale și proiecte/programe sportive, din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2019.

Aprobarea proiectului reprezenta ultima etapă a concursului de proiecte în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general pentru manifestările culturale și sportive, desfășurate în cursul acestui an.

Cu 28 de voturi pentru și o abținere, cei 29 de consilieri județeni au aprobat finanțarea în valoare de 1.500.000 lei, defalcat pe domenii de activitate astfel: 1.000.000 lei pentru cultură și 500.000 lei pentru sport, pentru 36 de solicitanți pe cultură (https://bit.ly/2YPZjN3), respectiv 23 pentru sport (https://bit.ly/2YKytG1), cu care se vor încheia contracte de finanțare începând de astăzi. Această sumă se adaugă celor peste 30 milioane de lei alocați anual instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean și activităților din calendarul cultural deja aprobat.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba este cel care a condus ședința, mulțumindu-le tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a ședinței de astăzi – consilierilor județeni pentru prezență și membrilor comisiilor de evaluare care au stabilit punctajele proiectelor depuse pe Legea 350/2005.

Pentru anul viitor, Pataki Csaba a propus a se respecta litera legii în totalitate, luând modelul altor UAT-uri prin simplificarea procedurii, reducerea termenelor și neacceptarea completărilor la dosar. De asemenea, membrilor comisiilor de evaluare pe lângă declarațiile de confidențialitate li se va solicita faptul ca în sala în care se va face evaluarea să intre fără telefoane mobile.

În eventualitatea în care bugetul permite, conducerea Județului Satu Mare propune o nouă sesiune de selecție, evaluare și finanțare și a altor programe.

Share Button