Expiră termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu

pompieri (2)

ISU „Someș” Satu Mare anunță faptul că termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu expiră la data de 30 septembrie 2017.

Începând cu data de 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancţionare contravențională, pentru nedeținerea acestuia.

Conform prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi / sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921).

Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, ISU își reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ.

Obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor. Documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați.

În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență poate decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu.

Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642).

În primele opt luni ale anului 2017, la nivelul județului Satu Mare au fost analizate și soluționate 225 de solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizaţiilor de securitate la incendiu.

În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel județean au fost emise 96 avize de securitate la incendiu și 76 autorizații de securitate la incendiu.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 380 de cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Reamintim faptul că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.

Share Button

15 vietnamezi care au venit din Transcarpatia, reținuți de slovaci

migranti (6)

15 migranți din Vietnam au traversat ieri, fără probleme, granița ucrainiano-slovacă în regiunea Transcarpatia.

Oamenii legii slovaci i-au reținut lângă localitatea Precopa, regiunea Sobranci, duminică, informează mass-media slovacă.

Străinii nu aveau documente cu ei și au ajuns pe teritoriul Slovaciei ocolind  punctul de control. Toate persoanele reținute au fost deportate.

Comunitatea Precopa este situată în apropierea graniței dintre Ucraina și Slovacia.

În ultima perioadă, numărul migranților străini care încearcă să treacă ilegal frontiera  în Transcarpatia s-a mărit considerabil, comunică Serviciul Frontierei de Stat. 

Share Button

Va fi renovată Catedrala Romano-Catolică din Satu Mare

Catedrala

Mulţumită a unui proiect câştigat prin Programul Operaţional Regional, Catedrala Romano-Catolică din centrul municipiului Satu Mare se va înnoi şi înfrumuseţa în curând.

Proiectul depus de Episcopia Romano-Catolică de Satu Mare la Programul Operaţional Regional al Uniunii Europene, cu titlul „Reabilitarea Catedralei Romano-Catolice din Satu Mare, Judeţul Satu Mare” a fost acceptat spre finanțare.

Astfel, curând se va efectua valorificarea durabilă a acestui așezământ, prin: consolidarea structurală a clădirii; conservarea și restaurarea faţadelor, respectiv ale elementelor decorative artistice exterioare; modernizarea utilităților; protejarea edificiului prin montarea unor sisteme de antiefracție și protecția împotriva incendiilor; amenajarea peisagistică a spațiului exterior, dar și punerea sa în valoare în spațiul urban, mai ales că aparține ansamblului de monumente cu valoare istorică și culturală de referință, și este amplasat în zona istorică protejată a orașului Satu Mare, în centrul istoric.

Prin realizarea proiectului se aşteaptă, ca acesta va determina creșterea gradului de notorietate a acestui obiectiv în rândul turiștilor și a elevilor din Satu Mare, prin intermediul căreia va crește și cunoașterea istoriei municipiului. Va avea efecte directe asupra stimulării turismului în zonă și, implicit, a creșterii economice. Se doreşte creșterea medie a numărului anual al vizitatorilor Catedralei cu 10,55%.

Valoarea totală a proiectului este de 12.989.310,14 de lei. Curând vor fi elaborate proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, iar lucrările de construcții pot fi începute din primăvara anului 2018. Este important, ca renovarea catedralei nu va deranja enoriaşii, ei vor putea vizita în continuare Sfintele Liturghii.

Acestea din urmă, ca şi toate serviciile legate de pastoraţie, nu vor suferi anulări sau modificări în program din cauza lucrărilor.

Share Button