“Focul între pericol și joacă”, la Grădinița “Voinicelul”

voinicelul

Grădinița “Voinicelul” organizează miercuri, 24.05.2017, începând cu ora 10, o competiție dedicată preșcolarilor cu tema “Focul între pericol și joacă”.

Concursul organizat de către Grădinița „Voinicelul”, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Someș” Satu Mare și a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), a ajuns la ediția cu numărul III.

Grădinița “Voinicelul” așteaptă echipajele de mici pompieri cu brațele deschise, pe Bulevardul Muncii H 24 din Satu Mare.

Share Button

Locuri speciale la liceu, pentru elevii romi

ISJÎn conformitate cu metodologiile de admitere în învățământul liceal și profesional, la nivelul județului Satu Mare, pentru candidații de etnie romă absolvenți ai clasei a VIII-a, sunt alocate în clasele a IX-a din anul școlar 2017-2018, câte două locuri suplimentare, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare.

Din totalul de 214 locuri, 78 de locuri sunt în învățământul liceal filiera teoretică, 22 de locuri în învățământul liceal filiera vocațională, 60 de locuri în învățământul liceal filiera tehnologică și 54 de locuri în învățământul profesional.

Nu sunt alocate locuri speciale pentru candidații de etnie romă în clasele de învățământ profesional dual. Detalierea locurilor alocate, pe filiere și specializări/calificări profesionale este publicată pe site-ul web al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro, în cadrul secțiunilor referitoare la admiterea în învățământul liceal și profesional.

 

Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, până la data de 16 iunie, la comisia de admitere județeană care funcționează în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6.

Candidații din etnia romilor, care concurează pentru ocuparea locurilor alocate pentru aceștia, trebuie să prezinte la înscriere următoarele acte:

-cerere de înscriere;

-cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere în copie și original;

-adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;

-foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

-fișa medicală;

-o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac parte din respectiva organizație.

Pentru admiterea în clasa a IX-a învățământ liceal, repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, se realizează în perioada 6 – 7 iulie 2017, utilizând aplicația informatică specializată.

Pentru admiterea în clasa a IX-a învățământ profesional, repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, se realizează în perioada 6 – 7 iulie 2017, de către Comisia de admitere județeană, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și pe baza opțiunilor exprimate de candidați, în ședință publică.

 

Share Button

Concursului „Prietenii Pompierilor”, etapa județeană

pompieri1 (9) pompieri3 (3)Vineri, 19 mai, pe Stadionul Olimpia s-a desfăşurat etapa judeţeană a Concursului Cercurilor tehnico-aplicative „Prietenii Pompierilor” organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean cu sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” Satu Mare .    

În competiție s-au înscris un număr de cinci echipaje de fete (Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Satu Mare, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare, Liceul Teoretic German „J. Ettinger” Satu Mare, Palatul Copiilor Satu Mare, Şcoala Gimnazială Vetiş), respectiv patru echipaje de băieţi (Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” Satu Mare, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare, Palatul Copiilor Satu Mare, Liceul Teoretic German „J. Ettinger” Satu Mare).

Echipa mixtă a Școlii Gimnaziale Solduba, aflată la prima participare, a desfășurat toate probele, dar în afara concursului, dorind să se familiarizeze cu specificul competiției pentru a participa pe viitor la acest concurs.

În urma desfăşurării probelor de concurs clasamentul a fost următorul:

Fete:

Locul I

Palatul Copiilor Satu Mare

Locul II

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare

Locul III

Liceul Teoretic German „J. Ettinger”

Băieţi:

Locul I

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”

Locul II

Palatul Copiilor Satu Mare

Locul III

Liceul Teoretic German „J. Ettinger”.

 

 

 

Share Button