Patru proiecte Erasmus +, câștigate de Liceul German

Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” a câștigat la început de an școlar patru proiecte Erasmus+, care se vor derula în următorii doi ani.

Un prim proiect este “Einer für alle, alle für Einen” – “Unul pentru toti, toti pentru unul”. Acesta se va derula în parteneriat cu Slovacia, Austria, Bulgaria, Italia şi Grecia. Proiectul îşi doreşte ca prin intermediul activităţilor de voluntariat să-i ajute pe elevi  în găsirea unui traseu şcolar şi profesional care li se potriveşte cel mai bine, totodată facilitând integrarea elevilor cu dificultăţi sociale, materiale și cu dificultăţi de învăţare  în comunitatea şcolară şi nu numai. În acelaşi timp, proiectul oferă profesorilor posibilitatea de a cunoaşte şi aplica noi metode de predare învăţare care să-i ajute în procesul educaţional, ca disciplina pe care o predau să fie mai atractivă elevilor. În urma activităţilor proiectului vor avea de câştigat nu doar elevii şi profesorii ci şi comunitatea locală, datorită acţiunilor de voluntariat întreprinse pe parcursul, şi bineînţeles, şi după derularea proiectului. Domeniile atinse vor fi: Crucea  roşie,  Ocrotirea naturii, protejarea monumentelor istorice, promovarea valorilor şi culturii regiunii, integrarea  copiilor cu dizabilităţi, îngrijirea persoanelor vârstnice

Proiectul “Cultivating  the sense of initiative and entrepreneurship by drama”- “Cultivarea inițiativei și a spiritului antreprenorial  prin tehnici de dramatizare” se va derula în parteneriat cu Italia, Turcia, Spania și Portugalia. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, elevii vor avea oportunitatea  de a interacționa pe plan internațional. Ei își vor îmbunătăți abilitățile artistice, literare și de scriere. Elevii coordonați de cadrele didactice vor scrie  scenarii, exersând  abilitățile lingvistice prin scrierea de texte  și vor interpreta roluri în scenetele scrise de aceștia. Scopul proiectului este și de a sprijini egalitatea, toleranța, de a face cetățeni activi prin implicarea elevilor cu mai puțini oportunități. Dorim  să oferim șanse egale de participare la activitățile proiectului tuturor elevilor și profesorilor. Sarcinile comune pentru școlile partenere din proiect sunt: crearea unei  pagini web a  proiectului unde vor fi încărcate toate activitățile organizate în cadrul  proiectului și realizarea unui jurnal de călătorie după fiecare mobilitate.

Proiectul „Better professional life”- „Optimizarea vietii profesionale”, +în parteneriat cu Polonia, Turcia, Lituania și Italia. Proiectul va oferi  îmbunătățirea abilităților elevilor în ceea ce privește antreprenoriatul si orientarea școlară, va  oferi  oportunități  prin care elevii să se  conecteze mai ușor  la piața forței de muncă, la instituțiile locale / regionale / europene sau companiile private. Scopul proiectului este  creșterea flexibilității elevilor și alinierea acestora la conceptul de învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul sprijină dezvoltarea relațiilor de comunicare între agenții economici, autorități locale și elevii liceului, în vederea conștientizării unei rețele de dezvoltare durabilă  în  perspectiva angajării viitoare a acestora după finalizarea studiilor, valorizând competențele de limba germană dobândite în școală. Proiectul facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei elevilor, la finalizarea studiilor. Se va crea contextul prin care  elevii să-și  dezvolte abilități interpersonale și de comunicare într-o limbă străină.

Proiectul “Playful Mathematics” se va derula în parteneriat cu Grecia, Turcia, Italia și Polonia. Proiectul își dorește să aducă matematica mai aporape de elevi prin metode interactive și inovative. Obiectivele generale ale proiectului sunt acelea de a crește interesul și curiozitatea elevilor vis-a-vis de matematică, de a crește performanțele elevilor la matematică și de a produce materiale noi și inovative pentru predarea matematicii. În același timp, proiectul se vrea a fi un schimb de bune practici între profesorii și elevii implicații, dar și la nivel instituțional. Persoanele implicate direct în proiect vor avea oportunitatea de a-și dezvolta aptitudinile de comunicare interculturală, gândire critică și munca în echipă. Per ansamblu, proiectul va sprijini 132 de elevi și 30 de profesori în dezvoltarea materialelor curriculare inovative pe durata celor 6 mobilități ce vor avea loc până în 01.09.2020.

 

 

Share Button

Satu Mare, alături de orașele care încurajează reducerea emisiilor de CO2

elevi

Primăria Satu Mare participă în acest an la campania națională “OSCAR, ȘARPELE HOINAR”, alături de alte zece orașe din țară. Astfel, alături de celelalte proiecte demarate precum cele privind extinderea traseului velo, înnoirea parcului auto al Transurban, precum și cele privind extinderea traseului pietonal, Primăria își propune să promoveze și în rândul celor mici tendințele europene de a reduce emisiile de CO2.

”OSCAR, ȘARPELE HOINAR” a ajuns la cea de-a 5-a ediție și a debutat la nivel național, la fel ca și în anii precedenți, sub egida Săptămânii Europene a Mobilității. Municipiul Satu Mare este reprezentat în cadrul campaniei de Şcoala Gimnazială ”Bălcescu-Petofi” (3 clase primare-75 de elevi) și de Şcoala Gimnazială ”Octavian Goga” (3 clase primare- 79 de elevi), iar Primăria Satu Mare este coordonatorul municipal al proiectului.

La nivelul celor două școli, activitățile au debutat luni, 17 septembrie, copiii fiind nerăbători și foarte entuziasmați de ideea campaniei.

Cum funcționează campania?

Timp de două săptămâni, elevii lipesc puncte colorate pe bannerul campaniei în formă de șarpe. De fiecare dată când merg pe jos, cu bicicleta, cu mijloacele de transport public sau când utilizează în comun aceeași mașină, către școală. Scopul jocului constă în acoperirea completă cu punctecolorate a bannerului și atingerea obiectivului școlii, până la finalul celor două săptămâni.

Elevii primesc recompense atunci când ajung la punctele intermediare de pe banner. Recompensele pot consta în: o zi fără teme, 15 minute suplimentare de pauză etc.

Atunci când bannerul este complet acoperit, premiul va fi unul substanțial.

Campania își propune să încurajeze elevii, părinții și cadrele didactice să adopte mersul pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun, atunci când se deplasează la școală.

Mergând pe jos sau cu bicicleta, copiii devin conștienți de mediul înconjurător și își dezvoltă aptitudini privind siguranța în deplasare, precum și capacitatea de a anticipa acțiunile celorlalți participanți la trafic. În plus, mersul pe jos sau cu bicicleta contribuie la atingerea necesarului zilnic de mișcare fizică recomandată. Un alt beneficiu provine din decongestionarea zonelor adiacente școlilor.

La nivel european, în perioada 2014-2017, un număr record de 177.587 elevi din 1.192 școli s-au implicat în campanie. Rezultatele înregistrate sunt impresionante: 2.458.853 km care nu au mai fost parcurși cu mașina și 397 tone emisii CO2 economisite. România ocupă primul loc între cele 19 țări participante, înscriind cel mai mare număr de școli și realizând economii importante de combustibili și emisii CO2.

Share Button

Săptămâna “No Bullying” în Transcarpatia

actiune (23)

În Transcarpatia, are loc săptămâna împotriva violenței în școlile din regiune.

Săptămâna împotriva umilirii, terorizării, intimidării în cadrul campaniei de informare # StopBullying a proiectului național educațional „ Eu am dreptul!“ se desfășoară în Transcarpatia.

În cadrul Săptămânii combaterii bullying-ului, campanie inițiată de Ministerul Justiției al Ucrainei, angajații organelor de justiție din regiunea noastră organizează lecții deschise în școlile din Ujgorod și alte așezări din Transcarpatia pentru elevii de vârste diferite.

În timpul lecțiilor copiii vor învăța că bullying-ul (agresiunea, din engleză Bully – bătăuș, ostil) este un comportament conștient agresiv și extrem de neplăcut al unui copil sau grup de copii împotriva altui copil, însoțit de presiune fizică și psihologică permanentă.

De asemenea, experții în justiție vor povesti copiilor despre tipurile acestui fenomen extrem de negativ și metodele de contracarare.

 

 

 

Share Button