Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – sesiunea iulie 2019

Proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – sesiunea iulie 2019 se va desfășura în data de 17 iulie 2019, în două centre de concurs, după cum urmează:

Centrul nr.1 de concurs la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare organizat pentru catedrele de profesor și cele de instruire practică;

Centrul nr. 2 de concurs la Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare organizat pentru învățătoare și educatoare.

Detalii referitoare la desfășurarea probei scrise sunt precizate în anunțul postat pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro la secțiunea Resurse umane / Concurs titularizare 2019.

Cu drept de participare la proba scrisă sunt 383 de candidați. La nivelul județului Satu Mare sunt publicate pentru concurs 57 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 304 posturi pentru angajare pe perioadă determinată și 1070 posturi incomplete. Situația detaliată a posturilor vacante/rezervate este publicată pe pagina web www.titularizare.edu.ro .

ISJ Satu Mare

Share Button

Tabăra internațională de matematică Lions Someș Satu Mare, Ediția a IV-a ( foto)

În perioada 8-13 iulie 2019, la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare, s-a desfășurat a IV-a ediție a Taberei internaționale de matematică  “Lions Someș” Satu Mare, adresată elevilor din clasa a VI-a.

La activități au participat un număr de 26 de elevi din județe precum, Mureș, Maramureș, Sălaj, Vaslui, Suceava, Bihor, Bistrița Năsăud, Satu Mare, dar și din Ucraina. Tabăra este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare cu susținerea materială asigurată de Clubul „Lions Someș” Satu Mare, în colaborare cu Liceul Teoretic „Johann Ettinger” Satu Mare și cu Societatea de Științe Matematice din România, Filiala Satu Mare.

Deschiderea festivă a evenimentului a avut loc în 8 iulie, ora 11, la Liceul Teoretic „Johann Ettinger”. Din partea Clubului „Lions Someș” Satu Mare au participat: Dan Pop, fostul președinte în perioada 2018-2019, prof. Maria Reiz, președintele în exercițiu și membri ai clubului: avocat ec. dr. Ciprian Costea, avocat Ioan Petruca, Horea Ungur și arhitect Viorica Vașvari.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare a participat d-na inspector de matematică prof. dr. Valerica Doina Muntean, din partea S.S.M.R, filiala Satu Mare au fost prezenți prof. dr. Ovidiu T.Pop, prof.Manuela Popescu și prof.Călin Popescu, iar de la Colegiul Național „Ioan Slavici” prof. Simona Păcurar și prof. Alina Dragoș, directorul, respectiv directorul adjunct al colegiului.

La festivitate au mai participat elevii din această tabără, profesorii însoțitori și câțiva părinți.

După intonarea Imnului Naţional, festivitatea a fost deschisă de doamna prof. Maria Reiz, directoarea liceului gazdă. Domnul Dan Pop, unul dintre inițiatorii acestei tabere și cel care a avut inițiativa ca această tabără să devină internațională, a urat elevilor un sejur plăcut în municipiul Satu Mare. Domnul avocat Horea Ungur a spus câteva cuvinte despre activitatea Clubului „ Lions Someș ” Satu Mare, susținând că scopul principal al clubului este ajutorarea oamenilor bolnavi de diabet. Pe lângă această activitate, clubul ajută oamenii din zone defavorizate, copii instituționalizați și sprijină și diferite activități educative, de exemplu această tabără. Au mai luat cuvântul prof. dr. Ovidiu T. Pop, prof. Simona Păcurar și prof. dr. Valerica Doina Muntean.

În încheierea deschiderii, un grup de elevi de la Colegiul Național „ Ioan Slavici ” Satu Mare a susținut un frumos program artistic format din cântece și dansuri populare.

După festivitatea de deschidere, elevii taberei au fost împărțiți în două grupe, fiecare grupă participând la cursurile de matematică și limba germană.

Pe lângă cursurile de pregătire, elevilor li s-a oferit posibilitatea de a se recrea prin diverse activități de petrecere a timpului liber: cursuri de dezvoltare personală, activități sportive, excursie la Muzeul-Negresti Oaș, excursie la Cetatea Ardud, activități meșteșugărești la Fundația Hans Linder, ,,Vânătoarea de comori”-în centrul orașului Satu Mare.  Aspecte din toate activitățile desfășurate au fost surprinse în revista taberei.

În ultima zi de tabără, elevii au participat la concursul individual de matematică. Festivitatea de premiere a avut loc în aceeași zi, elevii fiind răsplătiți cu diplome și premii.

Seara de 12 iulie a fost încheiată cu o petrecere, realizată de către organizatori, pentru toți participanții, unde elevii și profesorii au avut posibilitatea să socializeze și să-și împărtășească impresiile, în urma diverselor activități desfășurate.

Redăm, mai jos, o strofă din imnul scris de copiii prezenți în tabără.

Ultima activitate,

Este-acum pusă-n fapte,

Lions noi vă mulțumim,

Și din suflet vă iubim! 

Share Button

Admiterea în învățământul liceal și profesional 2019

Rezultatele repartizării în învățământul liceal din județul Satu Mare se găsesc postate pe pagina web www.admitere.edu.ro și pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro.

În urma derulării etapei de admitere computerizată în învățământul liceal, pentru anul școlar 2019-2020, situația la nivelul județului Satu Mare se prezintă după cum urmează:

  • au fost repartizați 1532 de elevi;
  • 142 de elevi sunt nerepartizați;
  • au ocupat locuri în învățământul liceal din județul Satu Mare 18 elevi proveniți din alte județe, care prin înscriere au avut această opțiune;
  • 46 de elevi din județul Satu Mare au fost repartizați în învățământul liceal în alte județe;
  • la nivelul județului Satu Mare, sunt 36 de locuri neocupate în urma admiterii computerizate la învățământul liceal teoretic și tehnologic, respectiv 40 de locuri neocupate în urma admiterii specifice în învățământul liceal vocațional.

Admiterea în învățământul profesional 2019

În prima etapă de admitere în învățământul profesional și învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, situația la nivelul județului Satu Mare se prezintă după cum urmează:

  • au fost admiși, în urma desfășurării procedurii de admitere, 530 de elevi, din care 170 la învățământul profesional dual;
  • sunt 589 de locuri neocupate, din care 235 la învățământul profesional dual.

Calendarul admiterii în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2019-2020

Până în 18 iulie, candidații repartizați la învățământul liceal își depun dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost admiși. Candidații care nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

În data de 23 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, va avea loc rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate. Candidații aflați în una din situațiile precizate mai sus se adresează comisiei județene de admitere, în zilele de 19 și 22 iulie 2019, prin completarea unei cereri specifice și depunerea dosarului care trebuie să conțină: foaia matricolă pentru clasele V-VIII, adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, copia certificatului de naștere, copia cărții de identitate și fișa medicală.  

Până în data de 12 iulie 2019, candidații admiși la învățământul profesional și învățământul dual au avut termen să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși. Candidații care nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și învățământul dual.

Informații referitoare la etapa a II-a de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual, care se va desfășura începând cu 17 iulie 2019, se găsesc în Broșura de admitere publicată pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro , la secțiunile Admiterea în învățământul liceal, respectiv Admiterea în învățământul profesional.

ISJ Satu Mare

Share Button