Lansarea proiectului Restaurarea și reabilitarea Catedralei ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”

biserica_ortodoxa_1

Anunt-de-presa policrom avizat

Parohia Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului I” din Municipiul Satu Mare implementeaza, pe o perioada de 18 luni, proiectul “Restaurarea și reabilitarea Catedralei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul are o valoare totală de 3.275.746,32 lei, din care 3.184.446,71 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea durabilă a Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional, ca factor care stimulează creşterea economică în zona de implementare. Ca urmare a implementarii proiectului se asteapta o crestere a numarului de vizitatori ai edificiului de cult cu minim 8%/an.

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020
Date de contact beneficiar: Str. Mioritei nr.2/2, Municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare,
email: prcristianbolos@yahoo.com, tel. 0740 216 146
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.

Share Button