Із 14 вересня на базі філологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» посадовці із усієї держави та особи, що претендують на громадянство України матимуть змогу скласти іспит на визначення рівня володіння державною мовою.

УжНУ визначений центром екзаменування для визначення рівня володіння державною мовою

Організовує іспит Національна комісія зі стандартів державної мови, вона також призначає спеціально уповноважені державою установи, які проводять іспити, та видає державні сертифікати.

Задля забезпечення прозорості й доброчесності весь процес екзамену фіксується відеокамерою в аудиторії та вебкамерами на кожному з комп’ютерів. Доступ до аудиторії, де відбувається іспит, матимуть тільки технічні інструктори. Вони одночасно стежать за тим, щоб особи, які проходитимуть це випробування, не використовували технічних, чи будь-яких допоміжних засобів, які можуть вплинути на результати іспиту. Викладачі, які визначені Національною комісією як екзаменатори, в процесі комп’ютерного тестування не задіяні, правильність відповідей на тести визначається комп’ютерним способом. Екзаменатори не матимуть живого контакту з особами, які складають іспит,  бо й друга складова їхнього іспиту (монолог) перевіряється у відеозаписі, який потрапляє на скриньку екзаменатора методом випадкового вибору в межах усієї України.

Реєстрація на іспит відбувається у електронній формі за лінком на сайті Нацкомісії зі стандартів державної мови. Інформація про дату і час екзамену буде виведена користувачу в особистому кабінеті вже після реєстрації.

Перша сесія іспитів на рівень володіння державною мовою проходитиме в УжНУ 14 та 15 вересня, а потім – щотижня –  у вівторок, середу та четвер. Групи осіб, що складатимуть іспит, формуються електронною системою Національної комісії зі стандартів державної мови. Таким чином, це  унеможливлює зовнішнє втручання у порядок формування черги здобувачів. Тривалість іспиту – 30 хвилин, на тести виділяється 20 хвилин і на творче завдання (монолог) – 10 хвилин. Для початку, поки остаточно відпрацюється  алгоритм, одночасно складатимуть іспит по 5 осіб, упродовж дня скласти його зможуть до 30 людей.

Система іспитування складена таким чином, щоб виключити можливість упередженого оцінювання. Відповіді на тестові запитання (29 тестів, максимальна оцінка – 44 бали) оцінюються одразу електронною системою, після складання іспиту здобувач зможе побачити свій результат у особистому кабінеті.

Творче завдання – монолог (максимальна оцінка 18 балів) оцінюється екзаменаторами подібних центрів тестування з  інших  регіонів України. При цьому оцінювання проводиться анонімно, екзаменатори не знають прізвищ осіб, роботи яких оцінюють. «Монолог записується на відеокамеру. Він повинен складатися з 15-20 речень на одну із запропонованих тем (їх буде дві). Час, який відводиться  для відеозапису,  складає 10 хв. Під час монологу особа повинна чітко дивитися в камеру, не читати свій монолог, стежити за тим, щоб упродовж монологу було чітко видно обличчя (інакше робота не може бути оцінена). Також варто пам’ятати про те, що після завершення монологу слід спочатку зупинити відеозапис, і тільки після того вийти із екзаменаційної програми. Коли монолог буде оцінений, претендент так само отримує результат в особистий кабінет», зазначає завідувач кафедри української мови УжНУ Наталія Венжинович.

Екзамен з визначення рівня української мови для держслужбовців є безкоштовним. У подальшому буде запущено подібну систему для складання іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які претендують на набуття українського громадянства. Для них він буде платним. Особа, яка не склала іспит, має право на повторне перескладання через 4 місяці. У разі успішного складання екзамену здобувач отримає державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Share Button