За нього в цілому проголосували 324 нардепів.

 Законопроєкт №8224 про національні меншини (спільноти) України був однією з вимог для руху України до Європейського Союзу.

Таким чином втратив чинність Закон України “Про національні меншини в Україні” від 25.06.1992 року. Новий Закон складається з преамбули, п’ятьох розділів та 21-ї статті.

Згідно з пояснювальною запискою, закон закріплює визначення “національні меншини (спільноти)”, їхні права, свободи та обов’язки, а також особливості відповідної державної політики.

“Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), та правових засад державної політики у сфері захисту та забезпечення прав національних меншин (спільнот) України, зокрема, права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, на законодавчому рівні вперше закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері захисту прав та свобод людей, які належать до національних меншин (спільнот).

Особи, які належить до національної меншини (спільноти), мають також право на самоідентифікацію, свободу громадських об’єднань і мирних зборів, свободу вираження поглядів і переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини; освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.

Також вносяться зміни до Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, а саме – статтю 10 доповнюють частиною шостою такого змісту: “Для реалізації своїх повноважень сільські, селищні, міські, районні, обласні ради мають право створювати консультативно-дорадчі органи”.

Національними меншинами в Україні є групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

У національному складі населення України переважають українці. Їхня чисельність становить близько 78 % від загальної кількості населення.

Також в Україні живуть представники понад 100 націй. Серед них євреї, білоруси, молдовани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, татари, вірмени, роми, росіяни та ін.

Share Button