La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș erau înregistrați 6.418 șomeri (din care 3.179 femei), rata șomajului fiind de 3,23 % .

Comparativ, în luna noiembrie, rata șomajului a fost de 3,24%.
Din totalul de 6.418 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Maramureș, 1.348 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5.070 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.166 șomeri provin din mediul rural și 3.252 sunt din mediul urban.
Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Maramureș (46,08 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (19,39 %), iar 16,63 % au absolvit liceul. Șomerii cu nivel de profesional reprezintă 11,40 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 0,50 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.609 persoane foarte greu ocupabile, 1.303 greu ocupabile, 873 mediu ocupabile, iar 633 sunt persoane șor ocupabile. 

Date preluate de la AJOFM MM.

Share Button