clasa-pregatitoareLa nivelul județului Satu Mare, oferta educațională pentru clasa pregătitoare cuprinde 3368 de locuri în 171 de clase. În etapa I de înscriere s-au ocupat 2784 de locuri. Au rămas 584 de locuri libere pentru etapa a II-a.

Părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează cererea tip de înscriere în a doua etapă, pentru locurile disponibile, în perioada 24-30 martie 2017.

În cererea tip de înscriere, părinții pot completa,  în ordinea descrescătoare a preferințelor, maxim trei opțiuni pentru unitățile de învățământ la care mai există locuri disponibile. Părinții depun cererea on-line sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru a doua etapă.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscrire de la părinții al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice. Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale.

Pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare www.satmar.ro , în cadrul rubricii „Înscrierea în învățământul primar 2017”,  sunt postate următoarele informaţii: Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul școlar 2017-2018, circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ, lista locurilor rămase libere după etapa I, procedura specifică de repartizare a locurilor disponibile în a doua etapă de înscriere pentru clasa pregătitoare.

 

Share Button