Pentru sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat – 2019, în județul Satu Mare s-au înscris 677 de candidați. Dintre aceștia, 475 candidați provin din promoția curentă, iar 202 candidați provin din serii anterioare.

Calendarul examenului național de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2019

21 august 2019                       Limba și literatura română – proba scrisă

22 august 2019                       Limba și literatura maternă – proba scrisă

23 august 2019                       Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

26 august 2019                       Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

27, 28 august 2019                 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în

 limba română

29 august 2019                       Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în

 limba maternă

30 august, 2 septembrie 2019             Evaluarea competențelor digitale

2, 3 septembrie 2019              Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație

internațională

3 septembrie 2019                  Afișarea rezultatelor (până la ora 12.00)

3 septembrie 2019                  Depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 16.00)

3-6 septembrie 2019               Rezolvarea contestațiilor

7 septembrie 2019                  Afișarea rezultatelor finale

Proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat, desfășurată în data de 21 august 2019, a fost susținută de 322 candidați din totalul de 374 înscriși. Nu au fost semnalate incidente.

 

Share Button