Absolvenții sătmăreni pot beneficia de ajutor de șomaj

absolventi somaj

Absolvenții formelor de învățământ care nu au încă un loc de muncă pot obține indemnizație de șomaj, dacă în termen de 60 de zile de la absolvire  s-au înregistrat la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza de domiciliu, reședința sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat.

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni.

Aceasta este o sumă fixă care se acordă lunar.

Se acordă de la data:

– expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;

– absolvirii școlilor speciale pentru persoane cu handicap.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod clar o anumită dată de absolvire.                        

Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data ab­solvirii.  Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită, iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referință în vigoare ( 500 lei).

Alte servicii oferite absolvenților care se înscriu la agențiile de ocupare a forței de muncă sunt  informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă și formare profesională gratuită.

Până azi, 24 iulie, la A.J.O.F.M. Satu Mare s-au înregistrat 170 absolvenți, dintre care 141 provin din învățământul liceal și post-liceal, 24 din învățământul primar, gimnazial și profesional, iar 5 persoane din învățământul universitar.

 

Share Button