Acord de colaborare între Rahiv și comuna Bistra, Maramureș

????????????????????????????????????

acord 2

În data de 07 august a fost semnat încă un acord de înfrățire, de data aceasta – cu comuna Bistra, județul Maramureș, România.

Din delegația română au făcut parte primarul comunei Bistra, domnul Vasile Duchuk, Dmitri Koreniuk, scriitor, folclorist și umorist. Domnia sa, în mod active, promovează și contribuie la păstrarea culturii autentice huțulești, în special – dezvoltarea meșteșugăritului și artei populare, prin organizația publică  „Societatea Huțulească“.

Primarul orașului Rahiv Victor Medvidi, a menționat că relatiile de prietenie cu Bistra durează de mult timp, dar este timpul ca aceste relații să se oficializeze prin semnarea unui acord de parteneriat, pentru că acum există posibilitatea de a prezenta propuneri de proiecte comune în cadrul celui de-al doilea concurs de propuneri a proiectelor de cooperare transfrontalieră finanțate de instrumentul European de vecinătate  „Ungaria – Slovacia – România – Ucraina“.

Dl primar a spus, că această direcție de activitate a Consiliului Local este una dintre prioritățile noastre, și avem deja o anumită experiență în realizarea ei.

În cadrul întâlnirii s-a propus înaintarea unor proiecte comune privind programele prioritare care ar cuprinde menținerea și dezvoltarea culturii locale cu elemente de turism.

Punctul culminant al reuniunii internaționale a fost semnarea Acordului privind cooperarea între comunitățile din orașul Rahiv și comuna Bistra, care declară că sunt parteneri și intenționează să coopereze într-un domeniu larg de priorități care vizează dezvoltarea durabilă a ambelor comunități, comunică Consiliul local Rahiv.