Activitățile didactice se vor desfășura în sistem online

Începând cu data de 9 noiembrie 2020, conform OMEC nr. 5972/08.11.2020, având în vedere OUG nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri de prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea literei a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 53 din 08.11.2020, Ordinul MEC nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, se suspendă activitățile care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar.

            Activitățile didactice se vor desfășura în sistem online, conform Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care activitățile nu pot fi desfășurate conform prevederilor de mai sus, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și unitățile de învățământ preuniversitar din județ au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet.

Share Button