Rezultatele repartizării în învățământul liceal din județul Satu Mare se găsesc postate pe pagina web www.admitere.edu.ro și pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro.

În urma derulării etapei de admitere computerizată în învățământul liceal, pentru anul școlar 2019-2020, situația la nivelul județului Satu Mare se prezintă după cum urmează:

  • au fost repartizați 1532 de elevi;
  • 142 de elevi sunt nerepartizați;
  • au ocupat locuri în învățământul liceal din județul Satu Mare 18 elevi proveniți din alte județe, care prin înscriere au avut această opțiune;
  • 46 de elevi din județul Satu Mare au fost repartizați în învățământul liceal în alte județe;
  • la nivelul județului Satu Mare, sunt 36 de locuri neocupate în urma admiterii computerizate la învățământul liceal teoretic și tehnologic, respectiv 40 de locuri neocupate în urma admiterii specifice în învățământul liceal vocațional.

Admiterea în învățământul profesional 2019

În prima etapă de admitere în învățământul profesional și învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, situația la nivelul județului Satu Mare se prezintă după cum urmează:

  • au fost admiși, în urma desfășurării procedurii de admitere, 530 de elevi, din care 170 la învățământul profesional dual;
  • sunt 589 de locuri neocupate, din care 235 la învățământul profesional dual.

Calendarul admiterii în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2019-2020

Până în 18 iulie, candidații repartizați la învățământul liceal își depun dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost admiși. Candidații care nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate.

În data de 23 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, va avea loc rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate. Candidații aflați în una din situațiile precizate mai sus se adresează comisiei județene de admitere, în zilele de 19 și 22 iulie 2019, prin completarea unei cereri specifice și depunerea dosarului care trebuie să conțină: foaia matricolă pentru clasele V-VIII, adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, copia certificatului de naștere, copia cărții de identitate și fișa medicală.  

Până în data de 12 iulie 2019, candidații admiși la învățământul profesional și învățământul dual au avut termen să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost declarați admiși. Candidații care nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și învățământul dual.

Informații referitoare la etapa a II-a de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual, care se va desfășura începând cu 17 iulie 2019, se găsesc în Broșura de admitere publicată pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro , la secțiunile Admiterea în învățământul liceal, respectiv Admiterea în învățământul profesional.

ISJ Satu Mare

Share Button