Angajatorii care încadrează în muncă studenți și elevi în perioada vacanțelor școlare, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.

AJOFM

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.Pentru a beneficia de acest stimulent, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare în termen de 30 de zile de la data angajării.

În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenție o cerere insoțită de următoarele documente:

-tabel nominal cu studenții și elevii încadrați;

-actul de identitate al elevului sau studentului;

-copia contractului de muncă;

-adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de student sau elev și urmează cursurile într-o formă de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprizând și precizarea expresă a perioadei de vacanță.

Informații suplimentare se pot obține la AJOFM Satu Mare,strada Ion Ghica nr.36 telefon 0261/770237 sau e-mail:ajofm@sm.anofm.ro

 

 

Share Button