ajofm smAgenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare aduce la cunoștința agenților economici din județul Satu Mare că au obligația să comunice la agenție toate locurile de muncă vacante. Această obligație se regăsește în Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, care la art.10 prevede obligativitatea comunicării tuturor locurilor de muncă vacante în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați.

De asemenea, angajatorii au obligația să comunice Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate conform alin.(1) al art.10, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condițiile legii.

Nerespectarea  acestor termene se sancționează cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei conform art.113 litera k) din Legea 76/2002.

Share Button