ajofm smPersoanele care beneficiază de îndemnizație de șomaj au următoarele obligații conform art.41 din Legea nr.76/2002:

–  Să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă sau punctele teritoriale unde sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

– Să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor;

– Să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate;

– Să caute activ un loc de muncă;

– Să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forșei de muncă la care sunt înregistrate apariția stării de incapacitate temporară de muncăși datele de identificare,respective numele medicului prescriptor și unitatea îin care funcționează aceasta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical;

– În situația în care apariția stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare sau îmlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de îndemnizație de șomaj au obligația de a înștința agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Share Button