Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã a actualizat, pe site-ul institutiei, „Ghidul cu privire la înregistrarea informatiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum si la emiterea Certificatului de atribuire a numãrului unic de identificare – în etapa preoperationalizare Registru”.

Acest ghid este publicat pe site-ul Agentiei la sectiunile:

a) Asistentã contribuabili, rubrica ,,Ghiduri curente,,
b) Servicii on-line, rubrica ,,Aparate electronice de marcat fiscale,,

Ghidul a fost completat prin introducerea unui subcapitol unde se regãseste exemplificatã modalitatea de accesare a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru transmiterea Formularului C801, din cadrul sectiunii Depunere Declaratii.
De asemenea, au fost introduse clarificãri privind fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale precum si precizãri referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale adaptate.

Reamintim cã documentele necesare solicitãrii si atribuirii numãrului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice pot fi depuse online prin intermediul Spatiului Privat Virtual.

Dacã se utilizeazã aceastã facilitate oferitã de ANAF, în colaborare cu Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul MFP, operatorii economici pot obtine certificatul în cel mult trei minute.

Share Button