Ucenicia la locul de muncă este soluția pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, prin care se continuă și se păstrează anumite meserii tradiționale.

ucenicia

Prin contractual de ucenicie, tinerii pot obține un loc de muncă cu o durată între unu și 3 ani. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul nu poate fi mai mare de 30 de zile.

Angajatorul trebuie să-i asigure uceniculului o pregătire teoretică și practică.Certificarea competențelor obținute se face de către un Centru Autorizat de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale, de unde ucenicul primește un atestat.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabilește în funcție de calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul și de competențele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mica de: 12 luni, în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1; 24 luni, pentru nivelul 2; 36 de luni pentru nivelul 3.

Salariul de bază lunar stabilit prin contractual de ucenicie la locul de muncă este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Principalul avantaj pentru angajator este faptul că primește lunar o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularii ocupării forței de muncă prevăzută de Legea nr. 76/2002 (în prezent este în cuantum de 500 de lei).

Ocupațiile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România.

 

Share Button