ANL

ANL va construi noi locuințe în municipiul Satu Mare, după ce în ședința de azi, 27 aprilie, consilierii au votat trasferarea către aceștia a unui teren de aproximativ 2 hectare.

Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe perioada execuţiei locuinţelor, a terenului în suprafaţă totală de 19 096 mp situat în municipiul Satu Mare zona Poligonului, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, din care suprafaţa de 13601mp reprezintă  teren aferent  etapei I şi suprafaţa de 5.495mp reprezintă teren  aferent etapei II.Se ia act de Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiţii înregistrat la Primăria municipiului Satu Mare între municipiul Satu Mare şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin care aceasta din urmă predă municipiului Satu Mare, în etapa I, obiectivul de investiţie situat în Zona Poligonului, cu 74 unităţi locative şi teren aferent în suprafaţă de 13 601,00 mp, anexa nr.2 la prezenta hotărâre”, se arată în documentele atașat proiectului de hotărâre.

 

Share Button