Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr.11, județ Satu Mare, organizează concurs cu recrutarea candidaților din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual, astfel:

                  – Muncitor calificat IV (lăcătuș-mecanic) – Serviciul Logistic, Compartiment Administrare Patrimoniu Imobiliar;

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să fie declarați apt din punct de vedere medical, să îndeplinească cumulativ condiţiile generale conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizat şi următoarele condiţii specifice:

  1. Pregătire de specialitate: școală profesională/studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat.
  2. Cursuri/programe de perfecționare/specializare: diplomă/atestat/certificat de calificare în meseria de lăcătuș-mecanic/atestat/certificat de calificare în domeniu;
  3. Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:
  4. Să dețină permis de conducere categoria „B”;
  5. Să obțină autorizație de acces la informații clasificate secret de serviciu.

Înscrierile se realizează la sediul instituției începând cu data de 11.01.2022, ora 09.00  până în data de 28.01.2022, ora 14:00, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii, documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, care se depune la sediul instituţiei până la data de 23.02.2021.

Concursurile constau în trei etape succesive, respectiv:

          a) selecţia dosarelor de înscriere – 01.02 – 02.02.2022

          b) proba practică – 25.02.2022

          c) interviul – 03.03.2022

Informatii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777 interior 20668, de luni până vineri (în zilele lucrătoare), între orele 09:00-15:00, persoana de contact subinspector de poliție Rus Claudiu-Alin sau pe site-ul de internet sm.politiaromana.ro

                        Compartimentul de Relaţii Publice

Share Button