????????????????????????????????????

Ieri, la ARS Transcarpatia, a fost organizată o masă rotundă la care  s-au discutat proiectele privind limba de stat înregistrate în Rada Supremă a Ucrainei.

Inițiatorul întrunirii, la care au participat reprezentanți ai tuturor asociațiilor social-culturale naționale din Transcarpatia a fost Ghenadie Moskal.

Scopul întrunirii –  exprimarea  în ceea ce privește dezbaterea deschisă a celor trei inițiative legislative care, în cazul aprobării vor avea un impact direct asupra Transcarpatiei  multinaționale.

La începutul discuțiilor preledintele ARS a subliniat faptul,  că limba de stat a Ucrainei este limba ucraineană – această normă este stabilită  atât în Constituția Ucrainei cât și într-o serie de acte normative  ale Ucrainei, și nimeni nu poate să o supună nici unei îndoieli.

Cu toate acestea, articolul 10 din Constituția Ucrainei garantează libera dezvoltare, utilizarea și protecția limbilor minoritare. În plus, Ucraina a ratificat mai multe acte de drept internațional, care sunt relevante pentru limbile minoritare (Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, Declarația privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale sau etnice, minorităților religioase și lingvistice, convenţia europeană privind drepturile omului). Ucraina a ratificat toate actele juridice și acordurile internaționale, și potrivit Constituției, este o parte a legislației ucrainene.

Ghenadie Moskal a analizat în detaliu proiectele de lege înregistrate în Rada Supremă și a găsit în ele o serie de neconcordanțe cu Constituția și legile Ucrainei.

“Autorii  proiectului de lege, uneori, ajung la absurd – de exemplu, propun ca spectacole de teatru să fie jucate doar în limba ucraineană, neluând în considerare faptul că în întreaga Ucraină (inclusiv Transcarpatia) funcționează teatre naționale – a declarat președintele ARS. “ Sau doresc ca limba ucraineană să devină limba cultelor religioase,  să introducă certificarea obligatorie a fiecărui cetățean al Ucrainei în ceea ce privește cunoașterea  limbii de stat, publicarea a două treimi din presa scrisă, inclusiv privată, în limba de stat și așa mai departe.

Legile înregistrate indică lipsa de profesionalism a Parlamentului și reconfirmă faptul, că unii deputați sunt rupți de realitate și nici măcar nu-și dau seama de modul în care inițiativele lor ar putea fi aplicate în practică.

Reprezentanții tuturor asociațiilor naționale-culturale care au participat la dezbatere, a făcut un apel pentru a preveni limitarea drepturilor minorităților, care sunt consacrate în legislația în vigoare și garantate de articolul 22 din Constituția Ucrainei.

Această restrângere va cauza destabilizare în regiunile multinaționale din Ucraina, din care face parte și Transcarpatia.

La elaborarea legilor lingvistice trebuie să se ia în mod necesar în considerare și opinia reprezentanților minorităților naționale care trăiesc în Ucraina, sunt cetățenii ei, vorbesc limba de stat (care oferă mai multe oportunități pentru ocuparea forței de muncă în Ucraina),  dar doresc ca copiii lor să învețe limba lor maternă. „Noi nu suntem împotriva limbii ucrainene, dar optăm și pentru diversitatea lingvistică în Ucraina”,  a spus unul dintre vorbitori.

Share Button