În cadrul audiențelor săptămânale susținute de prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip s-au prezentat azi, 19 martie patru persoane, toate problemele prezentate au fost cu referire la proprietatea asupra terenurilor.

O familie din municipiul Satu Mare (soț și soție) și-a exprimat dorința de a obține o suprafață de 52 mp teren care figurează pe Statul Român și este adiacent terenului aferent casei de locuit, prin cumpărare sau atribuire. Întrucât documentele prezentate nu au fost concludente s-a recomandat petenților depunerea unui memoriu, situația urmând a fi analizată de specialiștii din aparatul de specialitate al Prefectului pentru o îndrumare corectă.

O doamnă, proprietară a unei suprafețe de teren de 147 hectare în comuna Păulești și care deține o decizie civilă definitivă din anul 2017 privind atribuirea în proprietate, reclamă întârzirea punerii în aplicare a sentinței de către Comisia Locală Păulești. Cazul este în atenția Instituției Prefectului. Comisia locală Păuleşti acţionează pentru identificarea vechilor amplasamente ale terenurilor. Prefectul a dispus transmiterea către Primăria Comunei Păulești a unei noi solicitări de informare privind stadiul soluționării situației petentei.

O doamnă din satul Mihăieni, comuna Acâș deține un teren de 1,2 hectare în satul Ady Endre, Căuaș, moștenit împreună cu alte persoane, după părinți. Reclamă faptul că nu poate anula un contract de arendă a terenului, fiind nemulțumită de cota parte de produse ce îi revin. I s-a transmis faptul că datorită faptului că nu este făcută succesiunea, în situația dânsei doar instanța poate determina cota parte din proprietate.

În satul Cig, aparținând orașului Tășnad, primăria dorește amenajarea unui șanț colector pentru apele pluviale pe o proprietate privată, susține ultima persoană care s-a prezentat azi în audiențe. Cu toate că nu se opune proiectului și ar dori o soluție amiabilă, favorabilă ambelor părți, nu a reușit să aibă o discuție cu specialiștii din cadrul primăriei Tășnad. Prefectul a declarat că va transmite autorității locale din Tășnad o solicitare de informare privind situația prezentate de petentă.

Share Button