UE introduce măsuri de securitate mai stricte pentru cărțile de identitate pentru a reduce fraude

 

Reprezentanții președinției române a Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un acord informal cu privire la un regulament care va spori securitatea cărților de identitate ale cetățenilor UE și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora care nu sunt cetățeni ai UE. Acordul informal urmează acum să fie transmis reprezentanților permanenți la UE, spre confirmare în numele Consiliului.
Noile norme propuse vor îmbunătăți securitatea acestor documente prin introducerea unor standarde minime, atât pentru informațiile conținute, cât și pentru elementele de securitate comune tuturor statelor membre care le emit.
Securitatea pe întreg teritoriul UE nu poate fi realizată decât prin asigurarea securității în fiecare stat membru. Noile norme privind standardele de securitate pentru documentele de identitate ne vor permite să depistăm mai ușor cazurile de fraudare a documentelor și de furt de identitate, îngreunând acțiunile teroriștilor și infractorilor și facilitând totodată libera circulație a călătorilor de bună credință.
Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne
Standarde de securitate pentru cărțile de identitate
În temeiul noilor norme propuse, cărțile de identitate vor trebui produse în format uniform de card de credit (ID-1), să includă o zonă de citire optică și să respecte standardele minime de securitate stabilite de OACI (Organizația Aviației Civile Internaționale). Acestea vor trebui, de asemenea, să includă o fotografie și două amprente digitale ale titularului, stocate în format digital, pe un cip fără contact. Cărțile de identitate vor indica codul de țară al statului membru emitent, în interiorul unui steag al UE.
Cărțile de identitate vor avea o perioadă minimă de valabilitate de 5 ani și o perioadă maximă de valabilitate de 10 ani. Statele membre pot elibera cărți de identitate cu o perioadă de valabilitate mai lungă persoanelor cu vârsta peste 70 de ani. În cazul în care se emit cărți de identitate pentru minori, acestea pot avea o perioadă de valabilitate mai mică de 5 ani.
Proiect de lege privind cărțile de identitate ale cetățenilor români
Ministerul Afacerilor Interne are deja un proiect prin care să adapteze legislația națională la cerințele europene.
În noile cărți de identitate ale cetățenilor români vor fi introduse elemente de siguranță în plus față de cele actuale în scopul de a facilita călătoria în afara țării, dar și pentru a facilita accesul la anumite sisteme informatice ale unor instituții publice.
De asemenea, după modificarea legislației vor putea fi eliberate cărți de identitate și pentru minorii cu vârste sub 14 ani, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali.
Eliminarea treptată a vechilor cărți de identitate
Mandatul de negociere prevede că noile norme vor intra în vigoare la 2 ani de la adoptare, aceasta însemnând că până la data respectivă toate documentele noi eliberate trebuie să îndeplinească noile criterii.
În general, cărțile de identitate existente care nu îndeplinesc cerințele nu vor mai fi valabile la 10 ani de la data aplicării noilor norme sau la expirarea lor, oricare dintre acestea survine mai întâi. Cărțile de identitate eliberate cetățenilor cu vârsta de peste 70 de ani vor rămâne valabile până la expirarea lor, cu condiția ca acestea să îndeplinească standardele de securitate și să aibă o zona de citire optică.
Cardurile cel mai puțin sigure, care nu îndeplinesc standardele minime de securitate sau nu au o zonă de citire optică vor expira în termen de cinci ani.
Garanții privind protecția datelor
Noile norme propuse includ garanții solide privind protecția datelor, pentru a asigura faptul că informațiile colectate nu ajung la persoanele nepotrivite. Mai exact, autoritățile naționale vor trebui să asigure securitatea cipului fără contact și a datelor stocate în acesta, astfel încât cipul să nu poată fi piratat sau accesat fără permisiune.
În plus, noile norme se referă doar la securitatea informațiilor care vor fi stocate în cărțile de identitate. Acestea nu constituie temei juridic pentru crearea unei noi baze de date la nivel național sau la nivelul UE, aceasta fiind o chestiune care ține de legislația națională, care trebuie să fie în deplină conformitate cu normele privind protecția datelor.
Documentele de ședere
Normele propuse precizează, de asemenea, un set minim de informații care urmează să fie incluse în documentele de ședere eliberate cetățenilor UE și armonizează formatul și alte specificații privind permisele de ședere eliberate membrilor familiilor cetățenilor UE care nu sunt cetățeni ai UE.
Context
În ultimii ani, au fost introduse standarde de securitate comune ale UE pentru documentele de identitate și de călătorie, inclusiv pașapoarte, vize și permise de ședere eliberate resortisanților țărilor terțe. Cu toate acestea, în temeiul normelor existente, nivelul de securitate al cărților de identitate naționale și al documentelor de ședere eliberate cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora este foarte variabil, ceea ce crește riscul de fraudare a documentelor.
Noile norme sunt incluse într-un proiect de regulament, propus de Comisie la 17 aprilie 2018.
Normele propuse nu impun statelor membre să introducă cărți de identitate sau documente de ședere în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în legislația națională.

Share Button

Pestă porcină africană confirmată la un porc mistreț vânat în comuna Groșii Țibleșului

Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a reunit în ședință extraordinară pentru aplicarea măsurilor specifice și a planului pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreți, în zonele afectate și neafectate, urmare a confirmării bolii la un porc mistreț vânat în fondul de vânătoare nr.53, Țibleș, Ocol Silvic Țibleș de pe raza comunei Groșii Țibleșului.

Directorul executiv al DSVSA Maramureș, Dănuț Crișan, a precizat că au fost vânate două exemplare de porc mistreț. în data de 24 februarie a.c., iar după recoltarea și analiza probelor de la laboratorul DSVSA Maramureș, rezultatul a fost pozitiv. În după-amiaza zilei de ieri, 25 februarie a.c., Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală de la București a confirmat prezența virusului pestei porcine africană la porcul mistreț vânat. Directorul executiv adjunct al DSVSA Maramureș, Vasile Pop, a menționat că acest caz are legătură cu focarul de pestă porcină africană din județul vecin (Bistrița-Năsăud), fiind situat la o distanță de aproximativ 1,5 km.
Președintele CLCB, prefectul Vasile Moldovan a spus: ”A fost aprobat planul de măsuri, respectiv stabilirea zonei infectate pe o suprafață de 8 km, care include localitățile Groșii Țibleșului, Larga și Lăpuș, respectiv de zona tampon, pe o suprafață de 5 km, ce include localitățile Libotin, Cupșeni, Ungureni, Poiana Botizii, Suciu de Sus, Suciu de Jos,, Strâmbu-Băiuț și Rogoz. În fondurile de vânătoare din zona afectată se dispun măsuri de recoltare integrală a mistreților prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire”.
Alte măsuri care vor fi aplicate prevăd, inventarierea porcinelor domestice din zona infectată, interzicerea circulației animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline, etc) prin incinta pădurilor; intrarea și ieșirea în și din pădure a persoanelor fizice și juridice care transportă masă lemnoasă, respectiv a utilajelor se va realiza numai prin puncte stabilite de către ocoalele silvice și comunicate la DSVSA Maramureș, iar reprezentanții desemnați împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare vor lua măsurile de dezinfecție. Exploatațiile de porcine din zona infectată vor fi puse sub supraveghere clinică de către echipe din cadrul DSVSA Maramureș sau medicii veterinari de liberă practică concesionari, cu aplicarea de măsuri de restricționare a mișcării animalelor. Vor fi luate măsurile de biosecuritate specifice (igienă corespunzătoare) pentru reducerea riscului de propagare a virusului pestei porcine africane.
Mistreții vânați vor fi depozitați integral în spații frig de către gestionarul fondului de vânătoare până la sosirea rezultatelor de laborator.
Directorul executiv al DSVSA Maramureș, Dănuț Crișan, a atras atenția și a solicitat informarea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la interdicția organizării la aglomerări de animale pe raza localităților. De asemenea, membrii CLCB au fost informați despre acțiunile organizate, îm ultima perioadă, împreună cu instituțiile abilitate (poliție) în care au fost identificate cazuri de transport neautorizat de suine pe raza județului Maramureș.

Share Button

Cea de-a XVI-a ediție a evenimentului Maramedica

Joi, 28 februarie a avut loc deschiderea oficială a celei de a XVI-a ediții a manifestărilor științifice medicale din cadrul expoziției MaraMedica 2019. La deschidere au participat oficialități din Ministerul Sănătății, reprezentanți din domeniul medical, oficialități locale și județene, nenumărați expozanți de produse medicale. Instituția Consiliului Județean Maramureș a fost reprezentată de vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș. În mesajul său, reprezentantul executivului CJ Maramureș declarat că se bucură să vadă, în aceste zile, atât de mulți oameni preocupați de profesia lor, care încearcă prin diverse metode să se perfecționeze și să crească nivelul calitativ în domeniul în care activează.
”Cu toții sunt demni și vrednici de jurământul pe care l-au făcut și, din acest motiv am ținut să îi felicit, în numele Consiliului Județean, pentru această inițiativă derulată în parteneriat cu o altă instituție de profesioniști, respectiv Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Consider că este important ca între instituțiile maramureșene să existe relații de bună colaborare, care aduc un plus valoare tuturor celor implicați. Administrația județeană, care are în subordine două unități de elită din domeniul medical, face tot ce este necesar pentru ca actual sanitar să nu aibă de suferit. În acest sens, Consiliul Județean Maramureș a adoptat, la ultima ședință a lunii februarie, două hotărâri extrem de importante pentru Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare și pentru Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, prin care aleșii județeni și-au dat acordul ca aceste unități medicale să poată acorda stimulente financiare unor categorii de personal care nu au beneficiat de măririle salariale acordate în domeniul sanitar. Administrația județeană încearcă, prin mecanismele pe care le are la dispoziție, să aducă un plus valoare întregului act medical la nivelul județului Maramureș și face toate demersurile necesare în vederea creșterii satisfacției actului medical pentru pacienți. Investițiile în sistemul de sănătate și în cei care activează în acest domeniu sunt un obiectiv important, care ne poate însănătoși ca și societate, atât la propriu, cât și la figurat. Îi asigur pe toți reprezentanții din sănătate aflați în subordinea Consiliului Județean Maramureș de faptul că, parteneriatul încheiat cu cu administrația județeană este unul corect și onest. La final, am transmis sincere felicitări organizatorilor, Colegiul Medicilor și Camera de Comerț și Industrie Maramureș, dar și mult succes participanților, cu mențiunea că așteptăm cu nerăbdare să aniversăm majoratul acestui eveniment emblematic”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș.
Share Button