Guvernul Ucrainei n-a alocat  bani pentru reparațiile capitale sau recondiționarea  drumului de importanță națională, prin urmare, reparațiile vor fi  făcute din  rezervele companiilor  rutiere.

Ghenadi Moskal a adunat astăzi  douăzeci de companii rutiere,  care lucrează în  ultimii ani în domeniul reparării și recondiționării de autostrăzi  în Transcarpatia  de importanță  națională, regională și  raională. Singura întrebare de pe agenda de zi a  reuniunii – a  fost necesitatea unor eforturi  comune pentru a repara  autostrada de importanță națională  națională „Mucacevo – Rohatyn“, care trece prin regiune.

– După autostrada „Kiev – Chop“ – aceasta este principala artera de transport din Transcarpatia, care din cauza lipsei de fonduri,  ani la rând, n-a fost  recondiționată și treptat  s-a  avariat de a ajuns  într-un hal fără de hal,  semănând  mai mult a tancodrom(teren special amenajat pentru pregătirea și perfecționarea militarilor în conducerea tancurilor)  – a subliniat G. Moskal. – În ultimii doi ani, conform inițiativei lansate, la noi a fost aplicat  experimental  principiul  retribuției unor sume de bani de la impozitele vamale  pentru  repararea drumurilor, astfel s-a reușit  de a  recondiționa tronsoane importante de drum (de la  pasul  Yablunytsya, ce trece  prin Rahiv, Hust și o parte din raionul Vinogradiv). Și aceste drumuri au  rezistat la cele două ierni grele. Restul traseului, în special în raioanele Teaciv și Irșava  este practic ruinat. Autostrada „Mucačevo – Rohatyn” se află pe balanța Serviciului rutier de stat, deci nu-l putem repara din  resursele Fondului rutier. Apelurile noastre adresate Cabinetului de Miniștri al Ucrainei cu privire la  alocarea urgentă de fonduri   pentru repararea drumurilor de importanță națională  rămân fără răspuns. Ministrul  infrastructirii,  V.Omelyan referitor  la  continuarea  experimentul vamal (datorită căruia am reparat  traseurile de importanță națională „Mucacevo – Rohatyn“ și „Nijny Vorota  – Voloveț – Mijghirea “) a replicat, că acest experiment  s-a autodepășit. În ciuda ignorării totale a  problemelor de care  ne confruntăm  manifestată de   structurile Puterii centrale, starea teribilă, în care se află autostrăzile naționale din Transcarpatia, implică  atitudini  urgente. Ne asumăm obligațiile de a recondiționa  traseul „Mucacevo -. Rohatyn.

“Astfel,  la reuniunea de luni s-a  adoptat hotărârea de a împărți  cel mai avariat  tronson de drum, ce trece prin raioanele  Mucacevo, Teaciv,  Irșava între firmele  ce lucrează în domeniu. Astfel,  în zilele următoare, de îndată ce va permite vremea, se vor  relua lucrările  de recondiționare. Eforturile depuse nu vor putea  soluționa problema stării autostrăzilor  din Transcarpatia, dar până se vor aloca   mijloace financiare din fondurile  de stat pentru  reparațiile capitale ale  acestui „tancodrom”, trebuie să  permitem  să funcționeze  traficul elementar pe  traseele noastre, – a conchis  Gh. Moskal.

Share Button