Home Administrație Cabinetul de miniștri a stabilit procedura de emitere a citațiilor către cetățeni

Cabinetul de miniștri a stabilit procedura de emitere a citațiilor către cetățeni

0

Cabinetul de Miniștri a aprobat procedura de încorporare a cetățenilor pentru serviciul militar în timpul mobilizării și pentru o perioadă specială. Documentul reglementează procesul de recrutare pentru serviciul militar în timpul mobilizării și, în special, procedura de emitere a citațiilor către cetățeni.

Acest lucru este precizat în textul rezoluției.

Potrivit documentului, rezerviștii și persoanele care pot efectua serviciul militar în timpul mobilizării și pentru o perioadă specială sunt chemate la datorie indiferent de locul de înregistrare.

Rezerviștii și persoanele pasibile de serviciu militar sunt notificați cu convocări 24 de ore din 24:

la adresa domiciliului sau la adresa locului de reședință sau la adresa locului de reședință, de muncă sau de studii declarat/înregistrat,

în locuri publice,

clădiri și structuri publice,

locuri de adunare în masă a persoanelor,

centrele teritoriale de recrutare și de asistență socială,

la punctele de control (checkpoints),

punctele de control peste frontiera de stat a Ucrainei.

Citațiile pot fi transmise prin:

Reprezentanții centrelor teritoriale de recrutare și sprijin social;

reprezentanți ai unităților structurale ale administrațiilor de stat raionale și orășenești (administrații militare);

Reprezentanți ai organelor executive ale consiliilor sătești, orășenești, municipale, raionale din orașe (dacă acestea sunt constituite);

reprezentanți ai întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor de pe teritoriul lor și din locurile în care angajații își desfășoară activitatea.

Reprezentanții unității relevante a agențiilor de informații, ai Direcției centrale sau ai organelor regionale ale SBU, care comunică citații numai celor care sunt înregistrați la acestea, pot comunica citații pe întreg teritoriul Ucrainei.

Aceștia pot notifica citația personal sau prin intermediul comunicării prin poștă. în primul caz, citația va fi considerată notificată dacă

rezervistul sau persoana obligată la serviciul militar depune o semnătură personală prin care confirmă primirea citației;

 dacă există o înregistrare video a înmânării citației sau a familiarizării cu conținutul acesteia, inclusiv o dovadă video a actului de refuz de a primi citația;

 în cazul în care există o înregistrare video a unui rezervist sau a unei persoane obligate să îndeplinească serviciul militar care refuză să comunice cu o persoană autorizată să înmâneze o citație.

Convocările vor fi trimise prin poștă începând cu 18 iulie, la 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii privind mobilizarea. În acest caz, citația va fi considerată notificată sau comunicată atunci când:

 este recepționată de către un cetățean, ceea ce va fi confirmat de către operatorul poștal;

 serviciul poștal indică faptul că persoana a refuzat să primească trimiterea poștală cu citația;

 se va pune un semn pe absența cetățeanului la adresa de reședință, indiferent dacă persoana și-a actualizat sau nu datele privind locul de reședință în Centrul Teritorial de recrutare și Asistență Socială.

Citația

Citația este generată cu ajutorul Registrului de stat unificat al recruților, al persoanelor obligate la serviciul militar și al rezerviștilor sau formularul de citație este completat de un reprezentant al Centrului Teritorial.

Șeful TȚK aplică o semnătură electronică calificată pe citație sau semnează personal citația și o sigilează cu o ștampilă.

Numărul de înregistrare al citației este înscris în Registrul de stat unificat al recruților, al persoanelor obligate la serviciul militar și al rezerviștilor.

Convocarea conține

numele și prenumele și patronimicul (dacă este cazul) și data nașterii cetățeanului căruia îi este adresată convocarea;

denumirea TȚK sau a unității relevante a agențiilor de informații, a Direcției centrale a SBU sau a organismului regional care a emis citația; 

scopul convocării către TȚK sau unitățile relevante ale agențiilor de informații, Direcția Centrală sau organele regionale ale SBU;

locul, ziua și ora de prezentare în temeiul citației;

semnătura (semnătura electronică calificată) a funcționarului care a emis (generat) citația, data semnării;

numărul de înregistrare al citației;

o explicație a consecințelor neprezentării și a datoriei de a raporta motivele neprezentării.

Exit mobile version