bac

Absolvenții de liceu care nu au promovat Bacalaureatul se pot înscrie la sesiunea de toamnă.

Iată calendarul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului:

11 – 14 iulie: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie: Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august: Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
22 august: Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
23 august: Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
24 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
25, 28 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
28 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
29-30 august: Evaluarea competenţelor digitale – proba D
30-31 august: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 septembrie: Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
2 – 5 septembrie: Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie: Afişarea rezultatelor finale.

 

Share Button