Anofm

În continuarea campaniei de informare “Mai informat, mai multe șanse!” derulată de ANOFM în cadrul proiectului FII INFORMAT! vă punem la dispoziție pliantul” Absolventi”, cu modificările aduse de Legea 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale. 

La data de 27.07.2013 a intrat în vigoare prevederea conform căreia nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Totodată, angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile legii și care beneficiază de subvenții, sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data angajării.

De la începutul anului și până la 27 august 2013, în baza de date a ANOFM s-au înregistrat 58.099 absolvenți dintre care 1776  sunt șomeri indemnizați.

Cei mai multi absolvenți s-au înscris în luna iulie 2013, respectiv 39.038 persoane.

Pentru luna august 2013, s-au înscris până în prezent, 11.738 absolvenți, situația acestora după forma de învăţământ fiind   următoarea:

 ·         161    absolventi – primar, gimnazial și profesional

·         7.344 absolventi – liceal si post-liceal

·         4.233 absolventi – universitar. 

După ce s-au înscris  la agențiile de ocupare  a forței de muncă sau la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea  ocupării forței de muncă, acreditați, absolvenții pot beneficia de serviciile de mediere a muncii pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori, precum şi de serviciile de informare şi consiliere profesională, pot participa la cursuri gratuite de formare profesională.

Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți se va desfășura pe data de 27.09.2013, la nivelul tuturor agențiilor de ocupare. Datele locațiilor vor fi anunțate în timp util la sediile agențiilor de ocupare și pe site-urile oficiale ale instituțiilor.

Absolvenţii  care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință ( Valoarea indicatorului social de referință este de 500 de lei), pe o perioadă de 6 luni.

Share Button

By admin