Joi, 27 februarie, în sala de lectură a Bibliotecii Științifice a Universității Naționale Ujgorod  a avut loc întâlnirea cu șeful colegiului editorial al Cărții  regionale  „Reabilitați  de istorie” Alexey Korsun și directorul Muzeului Transcarpatic al Victimelor Represiunilor Staliniste – Janosz Mieszko. Dumnealui  le-a vorbit celor prezenți despre  evenimentele  din 1944-1945 în contextul instaurării Puterii sovietice în Transcarpatia și începutul represiunilor  în masă împotriva populației locale. Au fost prezentate fotografii și documente originale din această perioadă istorică.

Alexei Korsun a prezentat cărți despre transcarpatienii supuși represaliilor și ponegriți pe nedrept, victime ale represiunii politice „Refugiați transcarpatici  în URSS: drum  prin lagărele GULAG-ului  și Buzuluk către Carpații natali. 1939-1949.” „și colecția de documente și materiale de arhivă” Interacțiunea conducerii regionale sovietice de partid – cu organelle  de represiune  în timpul ctitoririi socialismului  în  Transcarpatia  și comunizarea ținutului. 1946 – 1953. „

Colecția de documente și materiale de arhivă – „Refugiați transcarpatieni  în URSS: prin lagărele Gulag și Buzuluk – spre Carpații natali. 1939-1949., care este consonant  tematic cu colecția publicată anterior (2008) „Fugarii  transcarpatici în  URSS. 1939-1941”, care elucidează o pagină sumbră  a istoriei regiunii, asociată cu migrația ilegală în masă a cetățenilor din Ucraina Subcarpatică  (Rusia Subcarpatică) în URSS. Această evadare s-a declanșat  după ocuparea regiunii în  martie 1939 și de speranța dusă la pierzanie pentru încercarea de a-și construi în mod pașnic noul stat  național carpato-ucrainean.

Potrivit editorilor  colecției, reticența de durată și  ascunderea  adevărului despre rătăcirile prin tabere ale oamenilor care, sub influența propagandei partidului comunist și propagării  ideilor  exagerate despre „viață  fericită  în țara Sovietelor”, s-au încumetat  să fugă din propriile case pe teritoriul sovietic, unde imediat erau plasați în taberele de concentrare și închisorile NKVD-ului  și accesul limitat al experților  și publicului  larg la arhivele de dosare și documente, ceea ce a complicat foarte mult procesul de cercetare  științifică a paginilor trecutului nostru tragic.

Colecția include documente din fondurile Arhivelor de Stat din Regiunea Transcarpatia (DAZO), Arhivele de Stat ale Filialei din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, arhiva Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Transcarpatia, majoritatea fiind tipărite pentru prima dată, precum și memorii ale participanților la evenimente tragice, publicații periodice  și colecții documentare și alte materiale care caracterizează unul dintre momentele de răscruce  din istoria Transcarpatiei.

În colecția „Maghiari și germani transcarpatieni: Procesele de internare și deportare. 1944-1955”, a însumat  documente unice care sunt păstrate în arhivele centrale ale Federației Ruse – „Arhivele Speciale” ale Arhivei Centrale a  URSS, Centrul pentru stocarea colecțiilor istorice și documentare, Arhiva militară de stat rusă, Arhivele de stat ale Federației Ruse, Arhivele Centrale ale Ministerului Apărării din Federația Rusă -istorie politică și multe altele.

O mare parte din documente sunt materiale din arhivele SBU și ale Ministerului Afacerilor Interne din regiunea Transcarpatia, Arhivele de Stat ale regiunii, precum și din colecții private.

Majoritatea documentelor incluse în colecție  sunt tipărite pentru prima dată. Ele ne permit, de asemenea, să urmărim în mod dezvoltarea evenimentelor fatidice din perioada postbelică din Transcarpatia – a rezumat istoricul Serghei Fedaka.

Colecția este, de fapt, prima încercare de sistematizare a principalelor documente de arhivă ale organismelor sovietice de guvernare și de securitate ale statului, afacerile interne, comanda militară a frontului 4 ucrainean, pe baza căruia organele de pe front ale  NKVD și unitățile de contrainformații militare „Smersh”, iar mai târziu – Ministerul Apărării și Ministerul Securității, structurile locale și administrative ale partidului au desfășurat acțiuni de deportare în perioada 1944-1946 împotriva unei anumite părți ale populației  Ucrainei Transcarpatice, – a spus Alexei Korsun.

În colecția „Interacțiunea organelor regionale de partid și sovietice  cu organismele represive în timpul ctitoririi socialismului în  Transcarpatia  1946 – 1953” prezintă secțiunea socio-politică a situației diferitelor segmente ale populației regiunii în primii ani postbelici. Sunt prezentate fapte concrete ale atitudinii ostile și interacțiunii organelor de partid împotriva locuitorilor din Transcarpatia.

Share Button