Satu Mare: Manifestări dedicate Zilei Imnului Naţional

imnul national

Instituţia Prefectului împreună cu Consiliul Judeţean, Primăria municipiului Satu Mare şi Garnizoana Satu Mare vor organiza, luni, 29 iulie, ora 10,00, pe platoul din Piaţa 25 Octombrie din municipiul Satu Mare, manifestări dedicate Zilei Imnului Naţional al României.

La manifestare sunt invitați reprezentanţii instituţiilor publice deconcentrate, ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Apărării Naţionale, reprezentanţii partidelor politice, precum şi toţi locuitorii Sătmarului.

 

 

Share Button

Absolvenții sătmăreni pot beneficia de ajutor de șomaj

absolventi somaj

Absolvenții formelor de învățământ care nu au încă un loc de muncă pot obține indemnizație de șomaj, dacă în termen de 60 de zile de la absolvire  s-au înregistrat la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza de domiciliu, reședința sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat.

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni.

Aceasta este o sumă fixă care se acordă lunar.

Se acordă de la data:

– expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;

– absolvirii școlilor speciale pentru persoane cu handicap.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod clar o anumită dată de absolvire.                        

Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data ab­solvirii.  Se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învățământ absolvită, iar cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea indicatoru­lui social de referință în vigoare ( 500 lei).

Alte servicii oferite absolvenților care se înscriu la agențiile de ocupare a forței de muncă sunt  informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă și formare profesională gratuită.

Până azi, 24 iulie, la A.J.O.F.M. Satu Mare s-au înregistrat 170 absolvenți, dintre care 141 provin din învățământul liceal și post-liceal, 24 din învățământul primar, gimnazial și profesional, iar 5 persoane din învățământul universitar.

 

Share Button

Administrația Regională Transcarpatia urmărește dezvoltarea obiectivului natural transnațional “Pădurile de fagi virgine din Carpați”

23459406

Președintele Ucrainei, Viktor Ianukovyci, a dat dispoziții privind asigurarea dezvoltării durabile a obiectivului natural ucraineano-slovaco-german “Pădurile de fagi virgine din Carpați și pădurile seculare ale Germaniei”, inclus în patrimonial mondial UNESCO.

De curând, Comisia permanentă a Consiliului Regional Transcarpatia pentru ecologie și folosirea resurselor naturale a examinat starea îndeplinirii sarcinilor cerute de șeful statului. Adjunctul șefului Administrației Regionale de Stat, Myhailo Popovyci, a subliniat că acesta este un obiectiv natural unic, dezvoltarea acestuia favorizând și prosperarea localităților rurale din regiunea respectivă. Este vorba despre soluționarea eficientă a problemelor social-economice ale localităților montane, așa cum cere președintele.

La ședința comisiei a fost analizată și starea altor obiective ecologice de importanță deosebită de pe teritoriul regiunii. S-a accentuat faptul că conducerea Parcului natural Uja a înaintat către Departamentul rezervații al Ministerului Protecției Naturii al Ucrainei propuneri referitoare la finanțarea în cadrul Proiectului ucraineano-german “Consolidarea sistemului de ocrotire a naturii pe teritoriul Ucrainei”.

Conducerea Rezervației biosferice “Carpați”, Administrația Raională de Stat Rahiv și organele autoadministrării locale, au semnat un memorandum privind reglementarea chestiunilor ce țin de elaborarea și coordonarea proiectului de stabilire a granițelor Rezervației biosferice “Carpați”. De asemenea, a fost abordată și problema finanțării construcției Centrului Internațional de studii și cercetări a pădurilor de fagi virgine și problema dezvoltării durabile a Carpaților, care va funcționa în baza rezervației biosferice “Carpați”.

“Pădurile de fagi virgine din Carpați” sunt considerate un obiectiv natural transnațional, având 10 masive separate care se întind pe o suprafață de 185 kilometri. Ele încep de la munții Rahiv și Ciornogora din Ucraina și se întind până la munții Bukovske vrhi și Vigorlat din Slovacia.

Obiectivul ucraineano-slovac “Păduri de fagi virgine din Carpați” ocupă o suprafață de 77.971 hectare, dintre care 70% se află pe teritoriul Ucrainei.

Share Button