Prefectul a susținut audiențe ( foto)

Prima persoană prezentată azi la audienţele săptămânale organizate de prefect, deţine un teren de 3,45 ha pe traseul centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, din care 11600 mp au fost expropriaţi.

Fiind vorba de o expropriere parţială şi de faptul că drumul  de centură şi bretelele de acces la acesta fragmentează terenul rămas în proprietate, acesta se consideră nedreptăţit şi ar dori exproprierea întregii suprafeţe, cu atât mai mult,  susţine că antreprenorul foloseşte o parte din teren pentru organizarea de şantier. Prefectul i-a propus acestuia reluarea discuţiilor în prezenţa conducerii Direcţiei Regionale Drumuri Poduri (DRDP) Cluj şi după clarificarea stadiului solicitării pe care petentul a depus-o anterior  la Primăria Municipiului Satu Mare.

O doamnă din Culciu Mare reclamă presiunea scăzută în reţeaua de apă potabilă, ceea ce îi creează un disconfort semnificativ. Prefectul va solicita informaţii de la operatorul regional de apă-canal Apaserv Satu Mare SA precum şi soluţii privind problema prezentată.

Deşi s-au făcut paşi importanţi în rezolvarea problemei privind un branşament electric la un imobil de locuit situat în Drăguşeni, pe traseul drumului naţional DN 1C, problemă prezentată prefectului acum câteva luni de zile, persoana a revenit în audienţă. Prefectul a dispus transmiterea către Primăria Turulung a unei noi solicitări de informaţii pentru comunicarea acestora  către petentă.

Ultima persoană prezentată azi are o problemă privind înmatricularea unui ATV achiziţionat din alt judeţ. Serviciul public comunitar de înmatriculări din Satu Mare a respins solicitarea acestuia deoarece nu poate face dovada deţinerii legale a bunului de către deţinătorul anterior. Prefectul i-a recomandat contactarea acestuia şi obţinerea documentului de proprietate, pentru completarea dosarului de înmatriculare.

Share Button

Audiențe Avocatul Poporului

Joi, 16 mai 2019, de la ora 10.30, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ se vor desfăşura audienţele lunare organizate de către reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul Poporului.

Se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului orice persoană fizică care se consideră lezată într-un drept al său de către o autoritate publică, cu excepţia autorităţii judecătoreşti.

Petiţia ce va fi depusă la reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate(nume, prenume, domiciliu);drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti  sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare(în copie).

 

Share Button

Mesajul prefectului Darius Filip cu ocazia Zilei de 9 Mai ( galerie foto)

„Sărbătorim astăzi, 9 mai, trei evenimente care au influențat major, direct sau indirect destinul națiunii noastre. Deși cu episoade dramatice, parcursul României în Europa și în lume este parcursul unei națiuni de învingători. 
La puțin timp de la realizarea primei Uniri și crearea statului modern român de către Alexandru Ioan Cuza, România a ajuns din nou în cumpăna puterilor vremii. Proclamarea independenței statale la 9 mai 1877 a fost o încununare a strădaniilor și măiestriei politice a marilor români ai acelor vremuri. „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare” declara, memorabil, Mihail Kogălniceanu în acea zi în Parlamentul României.

Independența a fost consfințită pe câmpul de luptă de bravii eroi ai Armatei Române, punându-se astfel capăt suzeranității otomane. 
9 mai 1945 este ziua în care Aliaţii au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, punând astfel capăt celei mai tragice conflagraţii din istoria continentului european. 
La o distanță de numai 5 ani, adică 9 mai 1950 istorica declaraţie a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, adică bazele primei cooperări transeuropene este cel de-al treilea eveniment sărbătorit azi și care, alături de celelalte a marcat istoria întregii Europe.
Suntem datori și rămânem obligați să mulțumim celor care, pas cu pas, generație după generație, pe câmpul de luptă, capabili de sacrificiul suprem, dar și celor care pe calea dialogului și a diplomației, cu viziune și deschidere universală au adus România unde este acum. Trăim cea mai fastă perioadă a istoriei poporului român, suntem stat unitar independent, puternic și mândru în lume. 
Mulțumim, eroi ai neamului românesc, 
La mulți ani, România!
La mulţi ani, Europa! ” – a transmis prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip în cadrul manifestărilor dedicate zilei de 9 Mai – Ziua Independenței, Ziua Uniunii Europene, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al II-lea Război Mondial.

Share Button