KRA’GAS promovează patrimoniul cultural al Euroregiunii Carpatice

Octombrie 2019 a devenit luna,  în care Camera de Comerț și Industrie Maramureș (România), în calitate de beneficiar principal, a lansat un nou proiect axat pe promovarea meșteșugurilor și gastronomiei în Euroregiunea Carpatică.

Proiectul KRA’GAS va dura 24 de luni, iar partenerii proiectului sunt: Universitatea Babes-Bolaí (România), Universitatea Miskolc (Ungaria), Universitatea Națională Ujgorod (Ucraina), Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungaria), Camera de Comerț și Fondul TEC (Ucraina).

KRA’GAS oferă o abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului și a potențialului touristic,  a artizanatului și gastronomiei în regiunea transfrontalieră Ungaria-România-Ucraina. Într-o perioadă de globalizare și omogenitate culturală, patrimoniul, măiestria și gastronomia sunt co-creatorii identității regionale. Prin urmare, ele sunt percepute drept  „cireașa de pe tort ” strategică care influențează dezvoltarea turismului.

Situată la intersecția dintre Balcani, Europa Centrală și cea de Est, regiunea are zone culturale recunoscute,dar,  totuși, ca și în alte părți ale lumii, moștenirea intangibilă suferă de două sindroame: dispariția meșteșugurilor și gastronomiei tradiționale și lipsa vizualizării. Soluția oferă producătorilor locali acces la piețe, iar dezvoltarea turismului oferă o oportunitate excelentă în acest sens.

În cadrul activităților propuse, proiectul va avea 3 obiective generale: realizarea unei analize antropologice care să evidențieze asemănările legate de meșteșugurile și gastronomia regiunilor partenere, să identifice și să creeze un traseu turistic transfrontalier în zona proiectului și să dezvolte regiunea proiectului drept  destinație turistică generală, susținând și promovarea traseului turistic transfrontalier ca modalitate de conectare a producătorilor locali la piețele turistice, inclusiv organizarea Festivalului Internațional de Artizanat și Gastronomie.

Primele luni ale proiectului sunt dedicate în principal activităților de cercetare, management și planificare, urmate de o conferință de start  la începutul anului 2020.

Puteți urmări postările de pe KRA’GAS pe Facebook și puteți citi despre meșteșuguri și gastronomie urmând cronologia proiectului https://www.facebook.com/KragasProject/, informează Alexandra  Lazăr – manager de comunicare proiect KRA’GAS, kragas@ccimm.ro

Share Button

Expoziție de Zoltan Michka „In memoria” inaugurată la Ujgorod ( foto)

„IN MEMORIA 1949-2017” – o expoziție a  memoriei  artistului poporului  din Ucraina, unul dintre cei mai buni reprezentanți ai școlii transcarpatice de pictură și un favorit al transcarpatienilor,  Zoltan Mychka a fost inaugurată la Ujgorod.

75 de lucrări de diferite genuri – de la grafică la pictură – o astfel de expunere cu  lungimea itinerarului creației  artistului  a fost găzduită de  sălile Muzeului Regional de Artă din Transcarpatia, ce poartă numele lui  J. Bokshay.

La festivități pentru a marca vernisajul expoziției au venit  rude, prieteni, cunoscuți, colegi de  „atelier”, studenți și admiratorii  creației lui  Zoltan Mychka.

Ujgorodenii  și oaspeții orașului  pot viziona expoziția ce va fi deschisă până în  15 decembrie.

Share Button

Finalizarea proiectului Restaurarea și reabilitarea Catedralei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului”

Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Satu Mare, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Restaurarea și reabilitarea Catedralei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului”, cod SMIS 117697.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Data de începere a contractului de finanțare a fost 9 noiembrie 2017.

Proiectul a fost implementat în perioada 9 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2019, a avut valoarea totală de 3.275.683,08 lei și a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 3.184.384,73 lei, din care 2.706.727,02 lei finațare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 477.657,71 lei finațare nerambursabilă din bugetul național. Obiectivul general al proiectului a fost valorificarea durabilă a Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional.

Ca urmare a implementării proiectului se așteaptă o creștere a numărului de vizitatori ai edificiului de cult cu minim 8%/an, cu impact asupra dezvoltării turismului la nivel local.

 Catedrala Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” este un edificiu religios, reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, înscris în lista monumentelor din județul Satu Mare sub codul: SM-II-m-B-05226. Au fost realizate lucrări de protejare, conservare şi de punere în valoare a valenţelor arhitecturale, prin restaurarea şi reabilitarea faţadelor, soclului, înlocuirea învelitorii, restaurarea împrejmuirilor, refacerea unor instalaţii, construirea unui grup sanitar nou, înfiinţarea unui muzeu pentru expunerea obiectelor din patrimoniul catedralei cu valoare istorică şi artistică şi amenajarea peisagistică a curţii.

Prin proiect au fost create și facilități de acces și vizitare pentru persoanele cu dizabilități, s-a realizat digitizarea catedralei pentru introducerea în Biblioteca Digitală a României, componenta românească a Bibliotecii Digitale Europene și a fost implementat un plan de marketing.

Share Button