Ceterașul din Transcarpatia, premiat la Kiev ( foto)

Marți, 11 decembrie 2018, a avut loc la Kiev conferință ucraineană „Punerea în aplicare a Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial: rezultate și perspective“.

Ceremonia de premiere a avut loc în cadrul conferinței pan-ucraineane, transmite corespondentul agenției Ukrinform. „Este un talent înnăscut, un unicat în Transcarpatia, originar din  Seliștea de Jos, raionul Hust. Mă bucur că am onoarea de a-i înmâna premiul lui Tomyshyn Alexei Ivanovici,“ a declarat ministrul Culturii din Ucraina,  Evgheniy  Nyschuk.

Conform deciziei Comitetului pentru acordarea premiilor, în unanimitate, câștigător   a  devenit  muzicianul- violonist, (ceterașul) autodidactul  Alexei Ivanovici Tomyshyn. Comisia a examinat dosarele  a 21 de solicitanți ai premiului.

Premiul pentru conservarea și protejarea patrimoniului cultural imaterial se acordă folcloriștilor, etnografilor, cercetătorilor în domeniu, oamenilor  de știință, colectionarilor  si celor pasionați de folclor, grupurilor  folclorice, soliștilor  (vocalisti, instrumentisti si dansatori), profesorilor  de la  școlile de artă pentru copii, ale căror activități contribuie la identificarea, fixarea, conservarea și popularizarea patrimoniului etnocultural și a caracteristicilor regionale ale poporului ucrainean. Premiul este acordat pe bază de concurs în fiecare an, în luna decembrie, valoarea lui e de douăzeci de mii grivne.

Elvira Chilaru

Share Button

Lumina binecuvântată de la Betleem va fi adusă la Ujgorod de scouții slovaci

Focul binecuvântat  de la  Betleem, focul sacru al păcii,  va sosi din nou la Ujgorod. Conform unei tradiții frumoase  el va fi adus de scouți-cercetașii, numiți în limba ucraineană «plastunî. De data aceasta, transmiterea focului sacru  va avea loc duminică, 16 decembrie între orele 11.00 și  11.30 la  Catedrala Înălțarea  Sfintei Cruci, în conformitate cu informația  de pe rețeaua de socializare  Facebook, pe pagina cercetașilor (plastunî).

Pentru prima dată de când există organizația Scout în Transcarpatia,  focul  îl vor transmite  colegii lor din Slovacia.  Această  excelentă  tradiție din preajma sărbătorilor de Crăciun – răspândirea  Luminii păcii de la  Betleem –  a fost lansată  în 1986 de compania de televiziune și radiodifuziune  austriacă ORF din orașul Linz. Tot atunci,  această tradiție nobilă a fost preluată de  cercetași în mâinile lor. În fiecare an, reprezentanții ORF și cercetașii austrieci primesc  focul  din locul unde s-a născut Isus, de la  Betleem, și apoi îl  transportă  cu avionul spre Austria. După festivitățile din Catedrala din Viena, ștafeta este  transmisă țărilor  vecine. Anul acesta  festivitățile  transmiterii focului  binecuvântat  – sunt jubileare, de aceea lumina dătătoare de viață  se  va transporta de la Betleem, la locul de origine a  tradiției,  la Linz, de unde  va începe turneul prin  Europa.

Elvira Chilaru

Share Button

Masă rotundă pe tema drepturilor omului, la Ujgorod

Recent, în  incinta Bibliotecii  Universale «F. Potushnyak» din Transcarpatia  a avut loc o  masă rotundă sub genericul  „Garantarea drepturilor omului în conformitate cu standardele internaționale“, organizat de Fundația „Centrul de Inițiative Publice“ (președinte Andrew Vyshnyak), cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului. 85% dintre ucraineni consideră dreptul la viață ca fiind cel mai important drept al omului.

Locuitorii Ucrainei de Vest consideră, că pe locul doi se plasează  dreptul la un proces judiciar echitabil (61%). Apoi urmează  drepturile  socio-economice: dreptul la asigurare  socială și dreptul la locuință – 53% pentru fiecare (Pe baza unui sondaj la nivel național a populației  adulte a Ucrainei din  11 și 24 iulie 2018 Fondul „Inițiative Democratice“ ce poartă numele lui  Ilko Kucheriv și compania „Serviciul Ucrainean de Sociologie “ comandat de Programul de Dezvoltare al ONU în Ucraina și  în colaborare cu „ONG-ul Centrul de Informare despre drepturile omului „)

Faptul că ucrainenii știu și cugetă asupra  drepturilor  omului și respectarea acestor drepturi  Transcarpatia s-a vorbit  în data de  07 decembrie la  masa rotundă „Garantarea drepturilor omului în conformitate cu standardele internaționale“, organizat de Fundația „Centrul de Inițiative Publice“ (președinte Andrew Vyshnyak)  cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a proclamării Declarației Universale a Drepturilor Omului.

La eveniment au participat reprezentanți ai 10 organizații publice din regiune, reprezentantul regional al împuternicitului Radei Supreme a Ucrainei pentru  drepturile omului în regiunea Transcarpatia,  Diana Shvardak, Consilieul  pe Problemele Persoanelor Strămutate (PPS), Angela Babkin, directorul Centrului Municipal Ujgorod  de asistență juridică secundară  gratuită, Mihaylo Davydenko, șeful secției de  sistematizare a legislației, reglementărilor legale, Direcția teritorială de  Justiție în regiunea Transcarpatia , Lesea  Timchuk.

Masa rotundă a prezentat un film realizat de  Fundația „Centrul de Inițiative Publice“  cu prilejul jubileului  de  70 de ani de la Declarația drepturilor omului. În materialul video în limbi diferite, care circulă  în Transcarpatia au fost expuse  drepturile  și libertățile  fundamentale, adunate  în Declarația Universală a Drepturilor Omului.

În timpul discuției reprezentanții ONG-urilor au abordat  aspectele  problematice în ceea ce privește drepturile persoanelor strămutate, minorităților naționale, ale femeilor, copiilor  și modalitățile de soluționare a acestora.

Azi, 10 decembrie, comunitatea mondială marachează  jubileul de  70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului, care a fost aprobată  de către Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948.

Declarația constă  din 30 de articole care au stat la baza  acordurilor internaționale, în instrumentele  regionale privind drepturile omului, constituțiile naționale și alte legi.

Elvira Chilaru

Share Button