Informații și precizări privind acordarea burselor școlare în anul școlar 2021-2022

Redăm, mai jos, comunicatul de presă primit de la ISJ Satu Mare.

„1. Referitor la atenționarea Consiliului elevilor în ceea ce privește „SCĂDEREA” cuantumului burselor:

Cuantumul burselor a crescut de la valori derizorii în multe cazuri în anul 2020 (6 lei/lună sau 8 lei/lună) la 500 lei/lună bursa de performanță și 200 lei/lună bursa de merit.

2. Referitor la „SCĂDEREA” fondului de burse:

Bugetul destinat burselor elevilor a crescut de 4 ori față de bugetul anului 2020 și cu 60% față de anul 2021.

3. În ceea ce privește «tăierea» numărului de beneficiari ai burselor de merit, situația este următoarea:

Cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020 Până în anul 2020, inclusiv, bursele de performanță, de merit, sociale și de studiu au fost finanțate doar de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. În anul școlar 2019-2020 suma alocată, exclusiv de către autoritățile administrației publice locale, pentru plata burselor elevilor, a fost de 270 milioane lei. Din datele colectate de către Ministerul Educației, numărul total de beneficiari a fost 233.754 (dintre care 123.472 de burse de merit).

Prin HG nr. 1.064/2020 s-a stabilit, pentru prima dată, pentru anul şcolar 2020 – 2021, un cuantum minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de 100 lei pentru anul școlar 2020-2021. În aceeași Hotărâre de Guvern s-a stabilitt pentru prima oară după anul 1989 că va fi asigurat de la bugetul de stat, din cote defalcate din TVA, cuantumul minim de 100 lei/lună, indiferent de tipul bursei. Ca urmare a acestor modificări, anul 2021 a fost primul an în care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru plata burselor elevilor, acordate în baza art. 82 din Legea Educației. Suma alocată de la bugetul de stat a fost de 645,288 de milioane lei, numărul beneficiarilor fiind de 605.510 elevi.

Prin HG nr. 1.094/2021 s-a stabilit un nou cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor în anul școlar 2021-2022, diferențiat, pentru prima dată, în funcție de categoria de burse, astfel: 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 lei pentru bursele de merit și cele de ajutor social și 150 de lei pentru bursele de studiu.

Facem precizarea ca până în anul 2020, inclusiv, au existat forte multe burse în cuantum derizoriu/rușinos de 6 lei, 8 lei sau 10 lei/lună. 

 În anul 2022 a fost alocată, prin Legea bugetului de stat nr. 317/2021, suma de 1,031 miliarde lei din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA (creștere de 60% față de executia anului 2021). 

 De asemenea, pentru anii 2020-2021, din bugetul Ministerului Educației au fost asigurate integral plățile pentru bursele Bani de liceu (250 lei/lună) și Bursa profesională (200 lei/lună), iar în bugetul pe anul 2022 sunt cuprinse sumele necesare pentru plata acestora, respectiv 51,4 milioane lei pentru 22.853 de beneficiari ai Programului Bani de liceu și 176,5 milioane lei pentru 99.969 de beneficiari ai Programului Bursa profesională. Potrivit prevederilor legale, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Totodată, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. Bursa profesională poate fi cumulată cu bursa de performanță sau cu bursa de merit.

Practic, bugetul burselor elevilor in anul 2022 este de 4 ori mai mare decât bugetul anului 2020.

Numărul estimat de beneficiari pentru anul 2022 este de 537.477 de elevi, din care 347.000 de burse de merit (prin luarea în calcul a plafonului de 9.50) și 156.000 de burse de ajutor social. Precizăm că cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020.”

IȘJ Satu Mare

Share Button

Carantină de două săptămâni și învățământ la distanță, în Ujgorod

De luni, 24 ianuarie, școlile generale din Ujgorod vor face învățământ la distanță.

Carantina este introdusă pe o  perioadă  de două săptămâni – decizia a fost votată astăzi la o ședință neprogramată a comisiei anti-epidemice din Consiliul orașului Ujhorod.

Carantina se aplică și școlilor de artă și celor sportive din oraș.

Clasele primare școlare vor funcționa ca de obicei.

După cum s-a menționat la ședința comisiei anti-epidemice, pragul epidemic pentru gripă, SARS și COVID-19 la Ujgorod în decursul săptămânii a fost depășit de 2,2 ori. Pentru prima dată în acest sezon, circulația virușurilor gripei A a fost confirmată de laborator.

În ultima săptămână, au fost internați 118 pacienți, inclusiv 68 de copii (57,8%). Incidența copiilor de vârstă școlară a crescut de 2,5 ori față de săptămâna precedentă: 2.362 de copii din 63 de clase și grupe au fost trimiși la autoizolare.

Share Button

Universitatea Națională Ujgorod este una dintre cele mai bune din Ucraina, potrivit clasamentelor internaționale și naționale

Universitatea Națională Ujgorod este una dintre puținele universități ucrainene care este inclusă într-unul dintre cele mai autorizate clasamente mondiale ale universităților – QS World University Rankings: EECA.

Acest lucru a fost anunțat în cadrul unui raport la Conferința personalului Universității Naționale Ujgorod de către rectorul universității Voloimir Smolanka.

Potrivit acestuia, Universitatea Națională Ujgorod ocupă locul 251-300 în acest clasament, iar printre universitățile ucrainene ocupă locul 14 dintre cele 41 de universități din Ucraina. De asemenea, trebuie menționat faptul că, printre instituțiile de învățământ superior din Ucraina, Universitatea Națională Ujgorod s-a clasat pe locul 5 la numărul de studenți străini. În Web Impact, UzhNU se află pe poziția a 10-a. Acest indicator se bazează pe clasamentul Webometrics, care, la rândul său, reflectă nivelul de cooperare și comunicare internațională a oamenilor de știință din universități. După numărul de citări din ultimii cinci ani, universitatea s-a clasat pe locul 12.

De asemenea, UzhNU a ocupat locul 11 din 18 universități ucrainene care au reușit să intre în clasamentul GreenMetric World University Rankings.

În 2021, Universitatea Națională Ujgorod s-a alăturat pentru a doua oară la clasamentul global de impact al universității, care se bazează pe rezultatele informațiilor furnizate de universități privind conformitatea strategiei de dezvoltare a universității cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (CSD).

Share Button