,,Prevenirea victimizării minorilor”, la Liceul ,,Constantin Brâncuși”

Joi, 6 iunie.06.a.c, la Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”, din municipiul Satu Mare s-a desfășurat ultimul eveniment din cadrul proiectului ,,Prevenirea victimizării minorilor” care și-a propus îmbunătățirea climatului de siguranță publică în incinta și în zona adiacentă unității de învățământ.

Proiectul s-a desfășurat pe durata a șase luni, fiind  adresat  elevilor claselor din învățământul liceal și profesional și urmărind reducerea numărului de fapte antisociale prin adoptarea unor activități preventive, precum și creșterea calității modului de aplicare a activităților și măsurilor preventive desfășurate de principalii parteneri implicați – Școala, Poliția și  Centrul Antidrog.

Activitățile preventiv – informative desfășurate lunar de către reprezentanții instituțiilor partenere – psihologi școlari, polițiști și specialiști în prevenire din cadrul Centrului Antidrog, au adus în prim plan teme din domeniul delincvenței juvenile, pornindu-se de la premisa că delincvența juvenilă solicită o abordare multidisciplinară din punct de vedere al factorilor de risc.

Evenimentul de final, organizat sub forma unei mese rotunde cu reprezentanți ai elevilor din cadrul școlii și coordonat de către polițiștii din structurile de prevenire și specialiști ai Centrului Antidrog Satu Mare s-a axat pe ideea realizării unei analize SWOT a proiectului ( PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE, AMENINȚĂRI, OPORTUNITĂȚI), cu accent pe punctele tari și oportunitățile oferite prin intermediul activităților desfășurate.

Feed – back – ul oferit de participanți a fost unul pozitiv, prin temele abordate de polițiști și reprezentanți ai Centrului Antidrog reușindu-se a se aduce în prim plan una dintre problemele cu care se confruntă societatea și anume DELINCVENȚA JUVENILĂ, problemă a cărei amploare este evidențiată atât de statisticile oficiale, cât și de mass – media, fiind o consecință directă sau imediată a modului în care funcționează familia, școala și diferitele mecanisme de socializare, sancționare și reabilitare socială.

PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE ȘI A VICTIMIZĂRII MINORILOR reprezintă o preocupare a specialiștilor din cadrul diferitelor instituții, un rol decisiv, alături de familie și școală,  fiind  acordat însă instituției reprezentată de POLIȚIA ROMÂNĂ.

 

 

 

Share Button

Taberele de vară au început să funcționeze în Mucacevo (foto)

Sport, artă, creativitate, măiestrie actoricească, ritmică, quest-uri, jocuri în aer liber, excursii, jocuri pe apă, cursuri de  limba engleză și germană cu vorbitori nativi – iată ce-i așteaptă pe toții copiii  în tabere cu sejur de zi, care  au început să funcționeze din  03 iunie.

Taberele de limbă sunt organizate la liceul №3,4,16, NVI „DNZ-ZOSH I art. – gimnaziu „și cu sejur de zi  la liceul № 2,20, NEC № 6,10,11.

Se organizează perioada de odihnă gratuită  pentru 860 de copii din  categoriile privilegiate,în conformitate cu prevederile  legislației. În plus, programul taberelor sunt incluse diverse excursii, vizionarea spectacolelor și multe altele. Taberele cu studierea limbilor străine prevăd ore  obligatorii în limbile engleză și germană. Pentru copii, se prevede pensiune completă: mic dejun și prânz.

Share Button

Profesori și elevi de gimnaziu de la Liceul Teoretic German, într-un proiect Erasmus+ în Italia ( foto)

Elevii clasei a VI-a, a Liceului Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare, au participat la întâlnirea de proiect Erasmus+ “Playful Mathematics”, organizată la şcoala parteneră din Vasto, Italia.

Proiectul se dorește a fi un schimb de bune practici în ceea ce privește instrumentele și metodele inovative în predarea matematicii, iar tema întâlnirii din Italia a fost ”Math and Curiosities” (Matematică și curiozități) .

Pe parcursul celor cinci zile de lucru elevii, însoțiți de doamnele profesor Iulia Holzli și Melinda Faur, au susținut prezentări despre matematicieni celebri români: Dan Barbilian, Traiana Lalescu, Dimitrie Pompeiu, Grigore Moisil și Gheorghe Țițeica, precum și despre matematică și curiozități.

Elevii și-au expus iluziile optice realizate, au realizat și expus caricaturi ale matematicienilor din țările participante la proiect și au avut ocazia să încerce jocurile matematice create de către fiecare delegație.

 

Punctul culminant al întâlnirii de proiect l-a constituit întâlnirea cu reprezentanții adminstrației locale într-un cadru festiv la Primăria orașului Vasto. Următoarea întâlnire va avea loc în luna noiembrie, la şcoala parteneră din Polonia, tema acesteia fiind ”Math in daily life – how healthy is your lifestyle?”.

Informațiile au fost trimise de prof. Iulia Holzli.

Share Button