ISJ Satu Mare a publicat rezultatele finale la Evaluarea Națională

isj3

Rezultate finale la Evaluarea Națională

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a publicat ieri, 3 iulie, rezultatele finale dupa contestații  la Evaluarea Națională 2013.La examenul național au fost înscriși un număr de 2830 de candidați, din care s-au prezentat 2737. Un număr de 705 (25,76%) elevi au obținut note cuprinse între 1 și 4,99, iar 2032 (74,24%) elevi au obținut note între 5 și 10.

Rezultatele finale au fost publicate pe site-ul ISJ Satu Mare. Pentru a le vizualiza faceți click aici

 Admiterea în învățământul liceal 2013-2014

În perioada imediat următoare candidații din seria curentă, precum și cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2013-2014 vor urma prima etapă de admitere în învățământul liceal, conform calendarului:

5 – 9 iulie 2013  – Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere. Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea.

6 – 10 iulie 2013 -Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

16 iulie 2013 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014

17 iulie 2013 – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie – 26 iulie 2013 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Share Button

Bacalaureat 2013: proba scrisă la matematică și istorie

bac 1Azi, 3 iulie, s-a desfășurat o altă probă scrisă la bacalaureat și anume proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 2712 candidați, din care s-au prezentat 2583 (95,24%). Pentru proba de matematică s-au înscris 1975 de elevi, dintre aceștia prezentându-se 1856 (93,97%), iar pentru proba de istorie s-au înscris 737 de elevi, prezenți fiind 727 (98,67%). La disciplina matematică subiectele au fost diferențiate în funcție de specializarea elevilor (matematică –informatică, științe ale naturii, tehnologic și pedagogic).

La ambele discipline s-a extras varianta cu numărul 2.

La proba E)c) desfășurată astăzi a fost eliminat un candidat din centrul de examen Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații ”Ion I. C. Brătianu”, pentru tentativă de fraudă.

Vineri, 5 iulie, se va desfășura ultima probă, proba la alegere a profilului și specializării- E)d), proba scrisă la una din disciplinele: Biologie, Chimie, Economie, Filozofie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie.

 

Share Button

Prima probă scrisă la BAC 2013-Limba și literatura română

bacAzi, 1 iulie, s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, proba E)a) la Limba și literatura română. Pentru susținerea probei s-au înscris 2559 de candidați, din care s-au prezentat 2434(95,12%). Elevii au avut de răspuns cerințelor din varianta extrasă cu numărul 7. Pentru prima dată la examenul de bacalaureat subiectele de la disciplina Limba și literatura româna  au fost diferite în funcție de profilul urmat de elevi. Elevii de la profilul real au avut la subiectul III de realizat un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga, iar cei de la profilul uman au avut de realizat un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text poetic aparținând simbolismului. Elevii au apreciat că subiectele, în general, au fost accesibile. Subiectele I și II ale ambelor profiluri au fost asemănătoare din punct de vedere al cerințelor.

Așa cum a relatat purtătorul de cuvânt al ISJ Satu Mare, Mariana Brumboiu au  existat două cazuri speciale de natură medicală. Comisia Județeană de Bacalaureat a solicitat subiecte de rezervă pentru cei doi elevi de la centrul de examen Colegiul Național „Ioan Slavici”, respectiv centrul de examen Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”. La această probă nu au fost înregistrate eliminări sau alte incidente.

Marți, 2 iulie, examenul de Bacalaureat 2013 continuă cu proba E)b), proba la limba maternă și proba scrisă nonlingvistică studiată în limba franceză, pentru obținerea de către elevii Colegiului Național „Doamna Stanca”, care au frecventat secția bilingvă francofonă, a  menţiunii speciale  „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat. Aceste lucrări se vor corecta în centrul zonal de evaluare de la Cluj Napoca.

Potrivit relatărilor Marianei Brumboiu, pentru obținerea mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, elevii din secțiile bilingve francofone trebuie să susțină mai multe probe specifice: probă anticipată centrată pe Modulul de Învățământ Pluridisciplinar Bilingv, susținută la finalul clasei a XI-a, probă de evaluare a competențelor lingvistice în limba franceză, susținută la finalul clasei a XII-a  și proba scrisă la disciplina non lingvistică studiată în limba franceză, susținută la sfârșitul clasei a XII-a .

 

 

Share Button