Răspunsul Inspectorului Școlar General la acuzațiile aduse de primarul Kereskenyi Gabor

Inspectorul Școlar General, Anișoara Boitor, a reacționat la acuzațiile considerate nefondate, aduse de primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor. Printre altele, Anișoara Boitor a precizat că au beneficiat de continuitate pe funcție 38 de directori și au fost doar 2 numiri noi, pentru două instituții de învățământ, din considerente obiective.

Redăm integral comunicatul transmis presei.

PUNCT DE VEDERE

AL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL

în ceea ce privește acuzațiile din spațiul public privind implicarea factorului politic în numirea directorilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din Satu Mare

Având în vedere faptul că în spațiul public s-au erijat diverse voci ale aparatului administrativ local sătmărean care acuză inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în privința unor posibile ingerințe politice în ceea ce privește numirea unor directori din instituțiile de învățământ preuniversitar din Satu Mare, vă facem cunoscute următoarele aspecte:

1. La nivelul municipiului Satu Mare, au expirat contractele de management ale directorilor care au promovat concursul în 2017, dar și detașarea în interesul învățământului pentru toți directorii numiți în ianuarie 2021. În aceste condiții, au beneficiat de continuitate pe funcție 38 de directori și au fost 2 numiri noi, pentru două instituții de învățământ, din considerente obiective.

2. În conformitate cu art. 27 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din 30.05.2017, aprobată prin OMEN 3969/2017, directorii sunt numiți prin decizia inspectorului școlar general, însă cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate.

3.Toți directorii sunt numiți, prin detașare în interesul învățământului, pentru o perioadă determinată, și anume până la finalul anului școlar în curs sau până la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director, iar inspectorul școlar general  își rezervă dreptul de a dispune încetarea acestor detașări în afara datelor prevăzute mai sus.

Prin urmare, acuzațiile invocate în spațiul public sunt total nefondate, toate deciziile inspectorului școlar general  respectă întocmai legislația în vigoare, iar criteriile care stau la baza acestor  numiri au în vedere performanța managerială, etica și deontologia profesională, dar și continuitatea unor proiecte de anvergură la nivelul acestor instituții.

Inspector Școlar General,

Prof. Anișoara Boitor

Share Button

Bursele studenților transcarpatici vor crește de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie 2022, bursele academice și nominale pentru solicitanții de studii superioare profesionale vor crește.

Potrivit agenției  Ukrinform, cu referire la Ministerul Educației și Științei, rezoluția relevantă a fost adoptată la o ședință a Cabinetului de Miniștri.

„Ultima creștere a cuantumului bursei academice a avut loc în 2017. Le mulțumesc colegilor mei că au sprijinit inițiativa MES și au înțeles cât de important este să susții tinerii ucraineni talentați. Bursele academice pentru solicitanții de învățământ superior și profesional vor crește de peste 1,5 ori, în învățământul profesional (vocațional) – de peste 2,5 ori. Acesta este un pas important, care ar trebui să motiveze studenții și mai mult să învețe și să atingă înălțimi științifice și educaționale. În plus, bursele președintelui Ucrainei pentru câștigătorii Concursului internațional de limbă ucraineană Petro Jacyk și al concursului internațional de limbă și literatură Taras Shevchenko pentru elevi și studenți vor fi, de asemenea, mărite ”, a declarat ministrul educației și științei din Ucraina, Serhiy Shkarlet. .

Cuantumul bursei academice minime ordinare (regulate) pentru studenții instituțiilor (profesionale și tehnice) crește de la 490 la 1250 grivne pe lună. Pentru studenții instituțiilor profesionale de învățământ superior, bursa obișnuită crește de la 980 la 1510 grivne pe lună; bursa sporită va crește de la 1250 la 1930 grivne pe lună. Pentru studenții instituțiilor de învățământ superior, bursa obișnuită este majorată de la 1.300 la 2.000 de grivne pe lună,  – mărită de la 1.660 la 2.550 de grivne pe lună.

Valoarea bursei academice a președintelui Ucrainei pentru studenții instituțiilor de învățământ profesional (tehnic) crește de la 1420 la 2750 grivne pe lună, pentru studenții instituțiilor de învățământ superior profesional – de la 2130 la 3320 grivne pe lună, pentru studenții învățământului superior – de la 2720 la 4400 de luni grivne.

Share Button

A început sesiunea a II-a a examenului de bacalaureat

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021, începe luni, 16 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 17 august, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 18 august, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi, 19 august. Examenul este organizat în 2 centre.

Pentru susținerea probei scrise la Limba și literatura română s-au înscris 381 de candidați și s-au prezentat 321 de candidați. Niciun candidat nu a fost eliminat.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data 31 august (până la ora 12:00). Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

 • fiecare centru de examen va dispune de de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.).
 • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.
 • în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri.
 • în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
 • fiecare persoană care are drept de acces în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare.
 • sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini.
 • în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție.
 • colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.

În același timp, este interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. 

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.      

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

IȘJ Satu Mare

Share Button