Întâlnire de proiect transfrontalier la Slatina

Președintele Consiliului Regional Transcarpatia, Oleksiy Petrov împreună cu reprezentanții corpului de deputați Ivan Synetar și Yuriy Pokorba au participat la prezentarea proiectului „Realitatea virtuală unește Carpații: laboratoarele școlare interactive „.

Acest prim proiect-pilot în Ucraina, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Transcarpatică cu asistența UE, va fi implementat în 4 școli, dintre care 2 se află în comunitățile de frontieră ale României și două în raionul Teaciv, Transcarpatia.

 Este vorba despre integrarea inovațiilor și tehnologiilor bazate pe TIC (VIRTUAL LAB bazat pe realități virtuale și augmentate, mediul software SCRATCH) în planurile de învățământ și activitățile extracurriculare ale școliilor medii de gradele I-III din localitățile Apșa de Jos, iar din  Slatina liceul cu  M.Eminescu cu predare în limba română.

Aș dori să mulțumesc ADR „Zakarpattya” și partenerilor noștri români pentru că au putut implementa un proiect atât de important în mediul educațional din regiunea noastră. Acest proiect este un exemplu strălucitor de adevărată bună vecinătate, cooperare transfrontalieră și crearea unui mediu prietenos interetnic. Implementarea unor astfel de idei permite, de asemenea, comunităților de frontieră să depășească frontierele condiționale și reale și elimină disparitățile în dezvoltarea regiunilor de frontieră. A fost frumos să văd astăzi cu ochii mei cum se folosește în acțiune această tehnologie educațională de ultimă oră. Mulțumesc sincer tuturor participanților la proiect. Și sperăm pentru o cooperare fructuoasă în continuare”, s-a adresat publicului Oleksiy Petrov.

„Lumea se schimbă și astăzi chiar și copiii mici petrec mult timp cu telefonul. Și dacă vrem ca copiii să fie motivați să învețe, trebuie să ne dăm seama cum să facem procesul mai interesant. Unul dintre lucrurile cu care am venit în această direcție este cea mai recentă tehnologie. Faptul că Transcarpatia este prima regiune din Ucraina în care școlile vor avea echipamente de ultimă generație nu poate fi decât îmbucurător. Pentru aceasta – recunoștința noastră sinceră către Consulatul României la Solotvyno și partenerii noștri din Satu Mare”, a comentat prezentarea proiectului, Director al ADR” Zakarpattia „Mykhailo Dankanych.

Ca parte a prezentării, toți cei prezenți au avut ocazia să testeze echipamentul pentru a crea realitate augmentată și virtuală. Tehnologie similară pentru îmbunătățirea eficienței procesului educațional este implementată în Finlanda, SUA, Canada, Japonia, China și alte țări progresiste.

Referințe:

Proiectul „Realitatea virtuală unește Carpații: laboratoare interactive școlare” este implementat în cadrul ENI CBC ROMÂNIA-UCRAINA 2014-2020 cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Serviciul de presă al consiliului regional transcarpatic

Share Button

Comunitățile transcarpatice vor putea deschide licee

În Ucraina, a fost abrogată norma legii privind învățământul secundar general, care prevedea că liceele pot fi create numai de orașele cu o populație de 50.000 de locuitori.

Proiectul de lege nr. 4629-1 a fost adoptat de Rada Supremă în a doua lectură.

Vice-guvernatorul Igor Shinkaryuk subliniază că aceasta este o schimbare crucială pentru Transcarpatia, deoarece datorită unui număr redus de locuitori în comunitățile teritoriale și funcționării instituțiilor de învățământ în zonele montane, accesul copiilor la educație în această zonă a fost dificilă.

Noile reguli permit transformarea instituțiilor de învățământ la nivel local în funcție de nevoile elevilor, de locul lor de reședință și de capacitatea comunității.

„Liceul ar trebui să fie accesibil majorității elevilor. Acum, organele reprezentative ale comunităților teritoriale de toate nivelurile vor putea îndeplini funcțiile de fondatori ai liceelor până la lansarea completă a instituției de învățământ de profil (perioada de studii -3 ani)  pe baza unei rețele transformate cu fondarea de licee noi, adică până la 1 septembrie , 2027 „, a spus Igor Shinkaryuk.

Potrivit acestuia, noul proiect de lege permite tuturor comunităților care sunt capabile să asigure funcționarea liceului, să decidă înființarea liceelor comunale (restricții abolite referitor la necesitatea de a avea o populație de 50 de mii de persoane).

Numărul minim de clase într-un astfel de liceu este 2, numărul profilurilor este 3.

În plus, instituțiile de învățământ de bază vor putea, de asemenea, să ofere nu numai învățământ primar și secundar de bază, ci și învățământ secundar specializat.

În unica comunitate teritorială românească din Transcarpatia – Slatina/Solotvino se prevede deschiderea a trei licee: cu predare în limba ucraineană – în localitatea   românească Apșa de Jos, liceul maghiar – la baza școlii medii generale din Slatina cu predare în limba maghiară și liceul românesc – în Slatina  la baza școlii românești din orășel.

Share Button

130 de candidați din județ vor susține examenul de definitivat

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, se va desfășura miercuri, 14 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare.

Proba se va desfășura la 29 de discipline. Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe cei 130 de candidați (dintr-un total de 142 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
  • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
  • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale nr. 30.470.01.07.2021, în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (34 de candidați), învățământ primar în limba română (17 candidați); învățământ preșcolar în limba română (10 candidați) etc.

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație.  După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrului de examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 28 iulie.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

IȘJ Satu Mare

Share Button