Proiect important derulat in judetul Satu Mare

In perioada 19 – 23 septembrie s-a desfăşurat în judetul Satu Mare întâlnirea de lucru a partenerilor de proiect din județele Ialomița, Tulcea şi Satu Mare, în cadrul proiectului comun “Stimularea participativă a voluntariatului în promovarea valorilor naturale în context interjudețean” care şi-a propus ca obiectiv major promovarea biodiversității din cele trei județe, iar în județul Satu Mare identificarea unor zone umede care întrunesc condițiile pentru declararea acestora, în perspectivă, ca zone umede de interes mondial cum ar fi lacul de la Moftin, Rezervația Râul Tur sauSomeşul Inferior, alături de cele 12 existente la ora actuală pe plan național.

Debutul întâlnirii de lucru a avut loc la Complexul de educaţie ecologică – Casa verde unde specialiştii din cele trei judeţe s-au bucurat de aprecierea conducerii ANPM în persoana lui Radu Roca – vicepreşedinte precum şi de conducerea județului şi a municipalității reprezentată la şedința de lucru de Nagy Szabolcs-manager public şi de Maskulik Csaba-city manager. Tot în această locaţie în aula complexului s-a amenajat o expoziție de fotografii reprezentând biodiversitatea celor trei județe care poate fi vizitată în perioada următoare de publicul sătmărean.

Atfel, in data de 20 septembrie, o zi remarcabilă prin încărcătura, în egală măsură, emoțională şi profesională în care oameni minunați dornici de cunoaştere, socializare şi închegare de prietenii, au vizitat fabrica de ciocolată din Odoreu, au luat parte la promovarea voluntariatului în coştientizarea publicului privind importanta zonei umede „Someşul Inferior” în cadrul proiectului Interreg RO-HU62 „Coridorverdefărăfrontiere” precum şi la descoperirea farmecului taberei ecologice de la Tarna Mare, unde echipa de proiect s-a bucurat de o primire călduroasa.

Ultimazi a vizitei de studiu a coincis cu data de 22 Septembrie-„ZiuaEuropeanăfărămaşini” si a fost sărbătorită de echipa de proiect, prin vizitarea următoarele
or obiective, în contextul devizei „Combină şi deplasează-te!”: Universitatea ,,Vasile Goldiş,, filiala Satu Mare, Pădurea Memorială de la Vetiş, plimbare pe malul râului Someş la Vetiş şi dialog cu pescarii, Lacul de la Moftin, deplasarea cu căruțele în aria protejată „Dunele de nisip,, de la Foieni si nu în ultimul rând Castelul din Carei.

Acest proiect de succes care este implementat de oameni cărora le pasă, va fi extins pe plan național pentru a aduce împreună un plus valoare naturii şi mediului în general.

Share Button

Doua eleve de la Eminescu, in TOPul international

La inceputul lunii septembrie s-a desfășurat la Constanța, etapa internațională a Olimpiadei de Lectură. La acest concurs au participat elevi din cinci țări (Qatar, Cipru, Republica Moldova, Ucraina și România).

Județul nostru a fost reprezentat de două eleve ale Colegiului Național Mihai Eminescu, Silvia Ruba (clasa a X-a) și Alexandra Dan (clasa a XII-a), însoțite de profesoara Carmen Bratosin.

După o perioadă de pregătire de două zile, desfășurată tot la Constanța, s-a derulat concursul propriu-zis. Concursul a avut doar probă scrisă, subiectul fiind tradus în limba engleză pentru elevii sosiți din străinătate. Probele de concurs constituite în trei exerciții, vizează atenția, decodarea unor mesaje multimodale, interpretarea de text, lectura și cultura.

Silvia, având-o profesoară pe Dorina Ziman, a obținut Premiul Special din partea comisiei care a apreciat-o pentru tratarea subiectului referitor la textul multimodal, ocupând locul al XI-lea, în clasamentul elevilor de la categoria ei. Alexandra, cu emoțiile specifice aceluia care participă la ultimul concurs din viața de licean, a fost a VII-a printre elevii de clasa a XII-a. Ea a fost pregătită de cea care i-a fost alături timp de opt ani și ca dirigintă, profesoara Delia Seicean.

Share Button

Patru proiecte Erasmus +, câștigate de Liceul German

Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” a câștigat la început de an școlar patru proiecte Erasmus+, care se vor derula în următorii doi ani.

Un prim proiect este “Einer für alle, alle für Einen” – “Unul pentru toti, toti pentru unul”. Acesta se va derula în parteneriat cu Slovacia, Austria, Bulgaria, Italia şi Grecia. Proiectul îşi doreşte ca prin intermediul activităţilor de voluntariat să-i ajute pe elevi  în găsirea unui traseu şcolar şi profesional care li se potriveşte cel mai bine, totodată facilitând integrarea elevilor cu dificultăţi sociale, materiale și cu dificultăţi de învăţare  în comunitatea şcolară şi nu numai. În acelaşi timp, proiectul oferă profesorilor posibilitatea de a cunoaşte şi aplica noi metode de predare învăţare care să-i ajute în procesul educaţional, ca disciplina pe care o predau să fie mai atractivă elevilor. În urma activităţilor proiectului vor avea de câştigat nu doar elevii şi profesorii ci şi comunitatea locală, datorită acţiunilor de voluntariat întreprinse pe parcursul, şi bineînţeles, şi după derularea proiectului. Domeniile atinse vor fi: Crucea  roşie,  Ocrotirea naturii, protejarea monumentelor istorice, promovarea valorilor şi culturii regiunii, integrarea  copiilor cu dizabilităţi, îngrijirea persoanelor vârstnice

Proiectul “Cultivating  the sense of initiative and entrepreneurship by drama”- “Cultivarea inițiativei și a spiritului antreprenorial  prin tehnici de dramatizare” se va derula în parteneriat cu Italia, Turcia, Spania și Portugalia. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, elevii vor avea oportunitatea  de a interacționa pe plan internațional. Ei își vor îmbunătăți abilitățile artistice, literare și de scriere. Elevii coordonați de cadrele didactice vor scrie  scenarii, exersând  abilitățile lingvistice prin scrierea de texte  și vor interpreta roluri în scenetele scrise de aceștia. Scopul proiectului este și de a sprijini egalitatea, toleranța, de a face cetățeni activi prin implicarea elevilor cu mai puțini oportunități. Dorim  să oferim șanse egale de participare la activitățile proiectului tuturor elevilor și profesorilor. Sarcinile comune pentru școlile partenere din proiect sunt: crearea unei  pagini web a  proiectului unde vor fi încărcate toate activitățile organizate în cadrul  proiectului și realizarea unui jurnal de călătorie după fiecare mobilitate.

Proiectul „Better professional life”- „Optimizarea vietii profesionale”, +în parteneriat cu Polonia, Turcia, Lituania și Italia. Proiectul va oferi  îmbunătățirea abilităților elevilor în ceea ce privește antreprenoriatul si orientarea școlară, va  oferi  oportunități  prin care elevii să se  conecteze mai ușor  la piața forței de muncă, la instituțiile locale / regionale / europene sau companiile private. Scopul proiectului este  creșterea flexibilității elevilor și alinierea acestora la conceptul de învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul sprijină dezvoltarea relațiilor de comunicare între agenții economici, autorități locale și elevii liceului, în vederea conștientizării unei rețele de dezvoltare durabilă  în  perspectiva angajării viitoare a acestora după finalizarea studiilor, valorizând competențele de limba germană dobândite în școală. Proiectul facilitează tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei elevilor, la finalizarea studiilor. Se va crea contextul prin care  elevii să-și  dezvolte abilități interpersonale și de comunicare într-o limbă străină.

Proiectul “Playful Mathematics” se va derula în parteneriat cu Grecia, Turcia, Italia și Polonia. Proiectul își dorește să aducă matematica mai aporape de elevi prin metode interactive și inovative. Obiectivele generale ale proiectului sunt acelea de a crește interesul și curiozitatea elevilor vis-a-vis de matematică, de a crește performanțele elevilor la matematică și de a produce materiale noi și inovative pentru predarea matematicii. În același timp, proiectul se vrea a fi un schimb de bune practici între profesorii și elevii implicații, dar și la nivel instituțional. Persoanele implicate direct în proiect vor avea oportunitatea de a-și dezvolta aptitudinile de comunicare interculturală, gândire critică și munca în echipă. Per ansamblu, proiectul va sprijini 132 de elevi și 30 de profesori în dezvoltarea materialelor curriculare inovative pe durata celor 6 mobilități ce vor avea loc până în 01.09.2020.

 

 

Share Button