Liceul Tehnologic din Repedea, implicat într-un proiect transfrontalier ce presupune inovarea activității educaționale

      Liceul Tehnologic din Repedea a lansat proiectul „Proiectarea inovativă a educației – fundația pentru dezvoltarea comunității”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Crasna Vișeului (comuna Bistra) și Școala nr 1 din Solotvino (Slatina)-Ucraina.                                                          

      Acest proiect urmăreşte crearea unui parteneriat educațional capabil să inoveze activitățile educaționale din școli, formând noi oportunități de dezvotare în comunitatea multi-etnică de-a lungul frontierei Româno-Ucrainiene, în decursul a18 luni.

     Valoarea totală a proiectului este de 323325.50 Euro (1565930.06 lei), cu finanțare ENI GRANT de 290992.95 Euro (1409337.05 lei), impărțită între cei trei parteneri astfel: Liceul Tehnologic Repedea – 149380.50 Euro(723479.63 lei), Școala Gimnazială Crasna-Vișeului – 82620.00 euro(400145.18 lei), Școala nr. 1 din Solotvino (Slatina) – 91325.00 euro.

     Finanțarea nerambursabilă în cuantum de 290992.95 Euro (1409337.05 lei) este realizată din Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (ENI Grant). Cod EMS ENI 2SOFT/1.1-165.                   

     Perioada de implementare a proiectului este 02 Aprilie 2020 – 02 Octombrie 2021.

      Cele 3 unități școlare au discutat despre problemele și provocările pe care le intâmpină în activitatea de zi cu zi, au identificat atât dificultăți similare cu care se confruntă, cât și multe interese comune. Astfel a fost inițiat acest parteneriat, pentru realizarea unei solidarități reale, pentru găsirea unor soluții potrivite absolvenților.

      Pe baza acestui proiect vor fi achiziționate aparate specializate și mobilier didactic, precum și echipamente IT și software educațional, în fiecare dintre cele 3 unități școlare, vor fi executate lucrări de reabilitare și modernizare in scolile din Crasna-Viseului si din Slatina (Solotvino)-Ucraina.

     Vor fi îmbunătățite abilitățile practice pentru 60 elevi si profesori, prin organizarea mai multor seminarii și ateliere de creație. 12 persoane din managementul școlar al zonei (școlile partenere și școlile din vecinătate) vor beneficia de traininguri specializate în managementul școlar, iar 10 persoane cu atribuții în consilierea școlară profesională (consilieri școlari și profesori) vor participa la cursuri interactive specifice.  

                Proiectul propune soluții pentru nevoile comune identificate, atât la nivel fizic, prin asigurarea condițiilor materile adecvate, la nivel de formare prin dezvoltarea ablităților practice și specifice pentru elevi si profesori, inclusiv orientare profesională și consiliere, cât și la nivel strategic, prin îmbunătățirea leadership-ului și a managementului educațional pentru a crea o viziune inovatoare asupra procesului învățământului.

                Implementarea acestui proiect va consolida cooperarea și va deschide noi uși pentru dezvoltarea comunitătii, crearea de parteneriate cu agenții economici, autoritățile școlare și autoritățile locale pentru o abordare adecvată a pieții muncii.       

                Programul Operațional comun România – Ucraina 2014 – 2020 este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și co-finanțat de statele participante în program.

Informațiile ne-au fost transmise de Managerul Proiectului,  Popovici Vasile.

Share Button

Atelier online de educație media pentru tineri ucraineni și români, vorbitori de limba germană,cu privire la fake news

Prima parte a atelierului online despre fake news a început vineri, 12 iunie. Proiectul este de actualitate, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus și reprezintă un real pericol pentru societatea modernă.

 În același timp, proiectul este unul pilot, desfășurându-se online cu participanți din mai multe țări. Participanții sunt tineri vorbitori de limbă germană din România (Satu Mare și Rădăuți) și Ucraina (Mukachevo și regiunea Transcarpația), în total un număr de 17 tineri au participat la proiect.

Prima parte a proiectului a avut loc pe data de 12 iunie. Tinerii au lucrat împreună cu Andre Wolf de la Asociația Mimikama,Austria, care oferă informații de bază despre social media și fake news.

În a doua parte a proiectului, care a avut loc pe 18 iunie, tinerii au lucrat în echipă (1 elev din România și 1 din Ucraina) la proiecte legate de fake news, proiecte ce au fost prezentate în cadrul întâlnirii online.

 Proiectul a fost organizat de managerii culturali IFA Stuttgart (Institut für Auslandsbeziehungen) Julia Schulz (Kiev) și Arthur Glaser (Satu Mare). Proiectul s-a bucurat de colaborarea Dfd Sathmar, Kulturtreffpunkt Satu Mare, (Forumul Germanilor din Ucraina) Rat der Deutschen der Ukraine / Рада німців України / Совет немцев Украины, Liceul Teoretic German Johann Ettinger (prof. Iulia Holzli) cât și a Organizației de Tineret din Transcarpatia /Навчальний Центр «Platform 9 3/4» reprezentată de doamna Julia Taips.

            Proiectul a fost finanțat de către Ministerul de Externe German ( Auswärtiges Amt ), cât și de Kulturtreffpunkt Satu Mare. Feedback-ul a fost unul pozitiv și se dorește organizarea unor proiecte asemănătoare și pe viitor.

Informațiile ne-au fost transmise de prof. Iulia Holzli.

Share Button

Azi a avut loc ultima probă la Evaluarea Națională. Rezultatele se vor afișa luni, 22 iunie

Joi, 18 iunie 2020, pentru susținerea probei scrise la Limba și literatura maternă au fost prezenți 594 de candidați, din 811 înscriși la Limba și literatura maghiară, respectiv 77 de candidați, din 80 înscriși la Limba și literatura germană. Nu au fost semnalate situații în care să fie depistați candidați cu temperatura peste maximul admis. Nu au fost cazuri de candidați eliminați.

Subiectele și baremele de corectare pentru proba la Limba și literatura maternă vor fi publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Primele rezultate vor fi afișate luni, 22 iunie, până la ora 14:00.

Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele obținute de elevi în urma susținerii Evaluării Naționale cu anonimizarea numelui și prenumelui. Este prima dată de la intrarea în vigoare a RFPD când notele / rezultatele candidaților vor fi afișate astfel. La finalul probei din 17 iunie, candidații au primit Codurile individuale, care corespund numelui și prenumelui. Pe baza codului unic, fiecare candidat își va putea vedea rezultatul obținut la examen. Listele afișate în centrele de examen și pe site-ul evaluare.edu.ro vor conține următoarele informații: codul unic al candidatului, școala de proveniență, rezultatele probelor examenului și media.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16:00-19:00) și 23 iunie (în intervalul orar 8:00-12:00). În acest caz, al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

ISJ Satu Mare

Share Button