Informații și precizări privind acordarea burselor școlare în anul școlar 2021-2022

Redăm, mai jos, comunicatul de presă primit de la ISJ Satu Mare.

„1. Referitor la atenționarea Consiliului elevilor în ceea ce privește „SCĂDEREA” cuantumului burselor:

Cuantumul burselor a crescut de la valori derizorii în multe cazuri în anul 2020 (6 lei/lună sau 8 lei/lună) la 500 lei/lună bursa de performanță și 200 lei/lună bursa de merit.

2. Referitor la „SCĂDEREA” fondului de burse:

Bugetul destinat burselor elevilor a crescut de 4 ori față de bugetul anului 2020 și cu 60% față de anul 2021.

3. În ceea ce privește «tăierea» numărului de beneficiari ai burselor de merit, situația este următoarea:

Cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020 Până în anul 2020, inclusiv, bursele de performanță, de merit, sociale și de studiu au fost finanțate doar de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. În anul școlar 2019-2020 suma alocată, exclusiv de către autoritățile administrației publice locale, pentru plata burselor elevilor, a fost de 270 milioane lei. Din datele colectate de către Ministerul Educației, numărul total de beneficiari a fost 233.754 (dintre care 123.472 de burse de merit).

Prin HG nr. 1.064/2020 s-a stabilit, pentru prima dată, pentru anul şcolar 2020 – 2021, un cuantum minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de 100 lei pentru anul școlar 2020-2021. În aceeași Hotărâre de Guvern s-a stabilitt pentru prima oară după anul 1989 că va fi asigurat de la bugetul de stat, din cote defalcate din TVA, cuantumul minim de 100 lei/lună, indiferent de tipul bursei. Ca urmare a acestor modificări, anul 2021 a fost primul an în care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru plata burselor elevilor, acordate în baza art. 82 din Legea Educației. Suma alocată de la bugetul de stat a fost de 645,288 de milioane lei, numărul beneficiarilor fiind de 605.510 elevi.

Prin HG nr. 1.094/2021 s-a stabilit un nou cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor în anul școlar 2021-2022, diferențiat, pentru prima dată, în funcție de categoria de burse, astfel: 500 de lei pentru bursa de performanță, 200 lei pentru bursele de merit și cele de ajutor social și 150 de lei pentru bursele de studiu.

Facem precizarea ca până în anul 2020, inclusiv, au existat forte multe burse în cuantum derizoriu/rușinos de 6 lei, 8 lei sau 10 lei/lună. 

 În anul 2022 a fost alocată, prin Legea bugetului de stat nr. 317/2021, suma de 1,031 miliarde lei din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA (creștere de 60% față de executia anului 2021). 

 De asemenea, pentru anii 2020-2021, din bugetul Ministerului Educației au fost asigurate integral plățile pentru bursele Bani de liceu (250 lei/lună) și Bursa profesională (200 lei/lună), iar în bugetul pe anul 2022 sunt cuprinse sumele necesare pentru plata acestora, respectiv 51,4 milioane lei pentru 22.853 de beneficiari ai Programului Bani de liceu și 176,5 milioane lei pentru 99.969 de beneficiari ai Programului Bursa profesională. Potrivit prevederilor legale, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Totodată, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială. Bursa profesională poate fi cumulată cu bursa de performanță sau cu bursa de merit.

Practic, bugetul burselor elevilor in anul 2022 este de 4 ori mai mare decât bugetul anului 2020.

Numărul estimat de beneficiari pentru anul 2022 este de 537.477 de elevi, din care 347.000 de burse de merit (prin luarea în calcul a plafonului de 9.50) și 156.000 de burse de ajutor social. Precizăm că cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020.”

IȘJ Satu Mare

Share Button

Mobilitate virtuală Erasmus+, la Liceul German

În luna decembrie, 12 elevi împreună cu doamnele profesoare Dobos Angéla și Bodnár Ildikó,  de la Liceul Teoretic German “ Johann Ettinger”, au participat la mobilitatea virtuală a proiectului Eramus+ cu titlul ”Mein Deutsch ist gut, ich spreche mit Mut”. Partenerii proiectului sunt Ungaria, Slovacia, Croația, Germania și România.

Întâlnirea a avut loc în mediul virtual organizat de către  partenerii din Croația, timp de 3 zile, întâlnire a cărei temă a fost călătoria. Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea competenței lingvistice germane cu ajutorul dispozitivelor IT , a programelor și aplicațiilor specifice.

În programul acestor zile au fost incluse activități precum susținerea unei ore de curs, folosirea unor aplicații concepute pentru îmbogățirea vocabularului și confecționarea unor felicitări, tema principală  fiind sărbătoarea Crăciunului.

                           Informațiile ne-au fost transmise de prof. Bodnár Ildikó.

Share Button

Schimb de bune practici între școlile din Repedea, Crasna Vișeului și Solotvino, în cadrul unui proiect transfrontalier (foto)

În perioada17-19 decembrie, a început primul modul de ateliere din cadrul programului transfrontalier „Proiectarea Inovativă a Educației – 2 SOFT/1.1-165” din cadrul Programului Operațional România – Ucraina 2014 – 2020.

Participantii din cele două țări au realizat o analiză strategică comparativă a sistemelor instituționale în care atât consilierii școlari cât și cadrele didactice și managerii unităților de învățământ își desfășoară activitatea, punând accent pe schimbul de bune practici educaționale dintre cele două țări.

Participantii au identificat și dezbătut atuurile și vulnerabilitățile sistemului actual al practicilor de consiliere școlară precum și modalitățile prin care pot fi manifestate răspunsurile instituționale, organizaționale și individuale la amenințările și oportunitățile actuale ale mediului social, educațional și pandemic. Atelierele s-au concretizat prin studii de caz si exemple de interventii si practici care au avut loc în spriijinul elevilor, părinților și al instituțiilor de învățământ.  Partenerii acestui proiect sunt Școala Profesională Repedea (fostul Liceu Tehnologic Repede), Școala Gimnazială Crasna Viseului (România) și Școala Nr.1 din Solotvino (Ucraina). Facilitatorul atelierelor este Adrian Iacobus, trainer si coach cu experiență internațională.

Informațiile ne-au fost transmise de Vasile POPOVICI, manager proiect.

Share Button