A început sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Pentru sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat – 2019, în județul Satu Mare s-au înscris 677 de candidați. Dintre aceștia, 475 candidați provin din promoția curentă, iar 202 candidați provin din serii anterioare.

Calendarul examenului național de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2019

21 august 2019                       Limba și literatura română – proba scrisă

22 august 2019                       Limba și literatura maternă – proba scrisă

23 august 2019                       Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

26 august 2019                       Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

27, 28 august 2019                 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în

 limba română

29 august 2019                       Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în

 limba maternă

30 august, 2 septembrie 2019             Evaluarea competențelor digitale

2, 3 septembrie 2019              Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație

internațională

3 septembrie 2019                  Afișarea rezultatelor (până la ora 12.00)

3 septembrie 2019                  Depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 16.00)

3-6 septembrie 2019               Rezolvarea contestațiilor

7 septembrie 2019                  Afișarea rezultatelor finale

Proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat, desfășurată în data de 21 august 2019, a fost susținută de 322 candidați din totalul de 374 înscriși. Nu au fost semnalate incidente.

 

Share Button

S-au publicat rezultatele finale ale Concursului de titularizare în învățământ

Marți, 30 iulie 2019, au fost publicate rezultatele finale – după soluţionarea contestaţiilor – la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019.

Din cei 308 candidaţi care au fost notaţi inițial, un număr de 78 au depus contestaţii în termenul prevăzut de calendar. În urma reevaluării, situaţia finală pe tranşe de note, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

  • 68 candidaţi cu note mai mici decât 5;
  • 127 candidaţi cu note mai mari sau egale cu 5 şi mai mici decât 7;
  • 113 candidaţi cu note mai mari sau egale cu 7.

Procentul final de promovabilitate (note mai mari decât 5) la nivelul judeţului Satu Mare este de 77,92%.

Share Button

Nouă candidați s-au retras de la examenul de definitivat

Miercuri, 24 iulie 2019, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2019.

Centrul de examen a fost organizat la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare. Dintre cei 119 candidați admiși la proba scrisă, au fost prezenți 114. Pe parcursul desfășurării probei, 9 candidați s-au retras.

Afișarea rezultatelor va avea loc în data de 31 iulie la centrul de examen și pe pagina web www.definitivat.edu.ro . Eventualele contestații se pot depune la centrul de examen în data de 31 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 20.00 și în data de 1 august între orele 8.00-14.00.

ISJ Satu Mare

Share Button