Gala Educatoarelor Sătmărene – ediția a II-a

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare în parteneriat cu Asociația OvidiuRO, cu sprijinul organizației Lyons Club Someș Satu Mare și al Consiliului Județean Satu Mare, organizează ediția a II-a a Galei Educatoarelor Sătmărene pentru profesori de învățământ preșcolar din mediul urban și rural din județ, joi 13 iunie 2019, începând cu ora 16, la sala de evenimente Majestic din Municipiul Satu Mare.

”Gala Educatoarelor Sătmărene“ dorește să evidențieze educatoarele care în ultimii doi ani școlari au contribuit semnificativ la răspândirea practicilor educaționale adecvate, precum și la creșterea statusului profesiei de educatoare, la conștientizarea opiniei publice asupra importanței educației timpurii de calitate pentru toți copiii. De asemenea, dorim ca prin acest eveniment să impulsionăm educatoarele să își îmbunătățească activitatea profesională, prin asumarea responsabilității de a fi primii profesori și a se asigura că primele experiențe de învățare în grădiniță sunt o fundație solidă pentru succesul în viață.

„Gala Educatoarelor Sătmărene“ promovează valori și competențe considerate esenţiale în alcătuirea unui profil al educatoarei, stabilite în urma consultării cu actori relevanți din domeniul educaţiei timpurii, din sectorul public şi privat, în acord cu standardele de evaluare ale personalului din învățământ şi cu statutul personalului didactic.

În mod specific, în acest an, prin „Gala Educatoarelor Sătmărene“ ne-am propus să evidențiem modul în care educatoarele dovedesc aplicarea unor noi metode și alternative educaționale de predare-învățare și amenajare a spațiului educațional centrat pe copil sau contribuie la implementarea unor proiecte prioritare la nivel național, regional, respectiv județean.

Dorim să recunoaștem contribuțiile valoroase pe care educatoarele sătmărene le-au adus la implementarea proiectului de literație inițiat de organizația OvidiuRo în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale “Fiecare copil merită o poveste” – devenit proiect prioritar în județul Satu Mare, prin declararea anului școlar 2018-2019 “Anul literației timpurii”. Vrem să valorizăm, de asmenea, educatoarele care au contribuit cu idei și soluții în realizarea de resurse pentru educația timpurie.

În cadrul evenimentului vor fi acordate următoarele categorii de premii:

Premiul pentru educatoare debutante în mediu urban/ rural;

Premiul pentru incluziune socială în mediu urban/rural;

Premiul pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în  mediu urban/ rural;

Premiul pentru spațiul educațional în mediu urban/ rural;

Premiul pentru profesionalism în mediu urban/rural.

Evaluarea candidaților s-a făcut de către un juriu format din educatoare, părinți, directori de grădiniță, reprezentanți ai unor ONG-uri interesate de educația preșcolară, din județ și din țară. Printre cei care vor acorda premii câștigătorilor se vor afla: doamna Viorica Preda – inspector general pentru educație timpurie în cadrul MEN, Călin Durla – inspector școlar general la ISJ Satu Mare și alte personalități din domeniul educației.

 

 

 

Share Button

,,Prevenirea victimizării minorilor”, la Liceul ,,Constantin Brâncuși”

Joi, 6 iunie.06.a.c, la Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”, din municipiul Satu Mare s-a desfășurat ultimul eveniment din cadrul proiectului ,,Prevenirea victimizării minorilor” care și-a propus îmbunătățirea climatului de siguranță publică în incinta și în zona adiacentă unității de învățământ.

Proiectul s-a desfășurat pe durata a șase luni, fiind  adresat  elevilor claselor din învățământul liceal și profesional și urmărind reducerea numărului de fapte antisociale prin adoptarea unor activități preventive, precum și creșterea calității modului de aplicare a activităților și măsurilor preventive desfășurate de principalii parteneri implicați – Școala, Poliția și  Centrul Antidrog.

Activitățile preventiv – informative desfășurate lunar de către reprezentanții instituțiilor partenere – psihologi școlari, polițiști și specialiști în prevenire din cadrul Centrului Antidrog, au adus în prim plan teme din domeniul delincvenței juvenile, pornindu-se de la premisa că delincvența juvenilă solicită o abordare multidisciplinară din punct de vedere al factorilor de risc.

Evenimentul de final, organizat sub forma unei mese rotunde cu reprezentanți ai elevilor din cadrul școlii și coordonat de către polițiștii din structurile de prevenire și specialiști ai Centrului Antidrog Satu Mare s-a axat pe ideea realizării unei analize SWOT a proiectului ( PUNCTE TARI, PUNCTE SLABE, AMENINȚĂRI, OPORTUNITĂȚI), cu accent pe punctele tari și oportunitățile oferite prin intermediul activităților desfășurate.

Feed – back – ul oferit de participanți a fost unul pozitiv, prin temele abordate de polițiști și reprezentanți ai Centrului Antidrog reușindu-se a se aduce în prim plan una dintre problemele cu care se confruntă societatea și anume DELINCVENȚA JUVENILĂ, problemă a cărei amploare este evidențiată atât de statisticile oficiale, cât și de mass – media, fiind o consecință directă sau imediată a modului în care funcționează familia, școala și diferitele mecanisme de socializare, sancționare și reabilitare socială.

PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE ȘI A VICTIMIZĂRII MINORILOR reprezintă o preocupare a specialiștilor din cadrul diferitelor instituții, un rol decisiv, alături de familie și școală,  fiind  acordat însă instituției reprezentată de POLIȚIA ROMÂNĂ.

 

 

 

Share Button

Profesori și elevi de gimnaziu de la Liceul Teoretic German, într-un proiect Erasmus+ în Italia ( foto)

Elevii clasei a VI-a, a Liceului Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare, au participat la întâlnirea de proiect Erasmus+ “Playful Mathematics”, organizată la şcoala parteneră din Vasto, Italia.

Proiectul se dorește a fi un schimb de bune practici în ceea ce privește instrumentele și metodele inovative în predarea matematicii, iar tema întâlnirii din Italia a fost ”Math and Curiosities” (Matematică și curiozități) .

Pe parcursul celor cinci zile de lucru elevii, însoțiți de doamnele profesor Iulia Holzli și Melinda Faur, au susținut prezentări despre matematicieni celebri români: Dan Barbilian, Traiana Lalescu, Dimitrie Pompeiu, Grigore Moisil și Gheorghe Țițeica, precum și despre matematică și curiozități.

Elevii și-au expus iluziile optice realizate, au realizat și expus caricaturi ale matematicienilor din țările participante la proiect și au avut ocazia să încerce jocurile matematice create de către fiecare delegație.

 

Punctul culminant al întâlnirii de proiect l-a constituit întâlnirea cu reprezentanții adminstrației locale într-un cadru festiv la Primăria orașului Vasto. Următoarea întâlnire va avea loc în luna noiembrie, la şcoala parteneră din Polonia, tema acesteia fiind ”Math in daily life – how healthy is your lifestyle?”.

Informațiile au fost trimise de prof. Iulia Holzli.

Share Button