Tabăra DESIGN-EDU, în cadrul unui proiect transfrontalier la Repedea

Școala Profesională Repedea (România) implementează proiectul „Proiectarea inovativă a educației – fundația pentru dezvoltarea comunității”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Crasna Vișeului (comuna Bistra-România) și Școala nr 1 din Solotvino (Slatina)-Ucraina. Acest proiect urmărește crearea unui parteneriat educațional capabil să inoveze activitățile educaționale din școli, formând noi oportunități de dezvoltare în comunitatea multi-etnică de-a lungul frontierei româno-ucrainene, în decursul a 24 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 323,325.50 Euro (1,598,553.60 LEI), cu finanțare prin Programul Operațional România-Ucraina 2014-2020 (ENI Grant) in cuantum de 290,992.95 Euro, împărțită între cei trei parteneri astfel: Școala Profesională Repedea – 149,380.50 euro, Școala Gimnazială Crasna-Vișeului – 82,620.00 euro, Școala nr. 1 din Solotvino (Slatina) – 91,325.00 euro.

Perioada de implementare a proiectului este 02 Aprilie 2020 – 02 Octombrie 2022.

La Școala Profesională Repedea au fost achiziționate echipamente IT (27 computere, 3 table interactive, 7 videoproiectoare 1 camera video), software educațional, mașini specializate pentru atelierul de textile (mașină de brodat, mașină de cusut, plotter, fotodigitizor și soft specializat de tip CAD pentru realizarea tiparelor)

În Școala Gimnazială Crasna-Vișeului au fost executate lucrări de reabilitare și modernizare (Școala Centru și Scoala Maidan) si a fost instalata o nouă centrală termică.

În Școala nr 1 din Solotvino (Ucraina) au fost executate lucrări de reabilitare și modernizare (lucrări de iluminat, înlocuire pardoseala și uși pentru 10 Săli de clasă).

Prin acest proiect, 12 directori de școală din zona (școlile partenere și școlile din vecinătatea acestora) au beneficiat de instruiri specializate în managementul școlar, iar 10 persoane cu atribuții în consilierea școlară profesională (consilieri școlari și profesori) au participat la 2 sesiuni de cursuri interactive specifice.

Pentru îmbunătățirea abilităților practice s-au desfășurat seminarii si ateliere de creație pentru    51 elevi si 9 profesori din cele 3 scoli partenere, in cadrul unei tabere organizate in Maramureș, in perioada 23-29 iunie 2022.

Proiectul propune soluții pentru nevoile comune identificate, atât la nivel fizic, prin asigurarea condițiilor materiale adecvate, la nivel de formare prin dezvoltarea abilităților practice și specifice pentru elevi si profesori, inclusiv orientare profesională și consiliere, cât și la nivel strategic, prin îmbunătățirea leadership-ului și a managementului educațional pentru a crea o viziune inovatoare asupra procesului învățământului.

Implementarea acestui proiect consolidează cooperarea și deschide noi uși pentru dezvoltarea comunității, crearea de parteneriate cu agenții economici, autoritățile școlare și autoritățile locale pentru o abordare adecvată a pieței muncii.      

Proiectul este derulat prin Programul operațional comun România – Ucraina 2014 – 2020 care este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și cofinanțat de statele participante în program.

Orice informații suplimentare se pot obține prin manager proiect, dl Vasile Popovici, telefonic la numărul 0786655176 sau prin email, folosind adresa liceultehnologicrepedea@yahoo.ro.

Share Button

IȘJ Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Satu Mare, în perioada iunie- octombrie 2022 , după cum urmează:

NR. CRT.ORAS/ COMUNADENUMIREA UNITATII CU PERSONALITATE JURIDICADIRECTORDIRECTOR ADJ
1SATU MAREŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”1
2SATU MAREŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE”1*
3SATU MARECENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ1*
4SATU MARELICEUL CU PROGRAM SPORTIV1
5SATU MARELICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „HAM JANOS”1**1**
6NEGRESTI OASGRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 NEGREŞTI OAŞ1
7NEGRESTI OASŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 NEGREŞTI OAŞ1
8TĂȘNADŞCOALA GIMNAZIALĂ  TĂŞNAD1*
9LIVADAŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETOFI SANDOR”LIVADA1*
10ACÂȘŞCOALA GIMNAZIALĂ ACÂȘ1*1
11AGRIȘŞCOALA GIMNAZIALĂ „CSURY BALINT” AGRIŞ1*
12BERVENIŞCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI1*
13BIXADŞCOALA GIMNAZIALĂ  „AUREL HAIDUC” TRIP1
14BOGDANDŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRI MOR” BOGDAND1*
15CAMÂRZANAŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂMÂRZANA1
16CĂMINŞCOALA GIMNAZIALĂ „JOSEPH SZOLOMAYER” CĂMIN1*
17CEHALŞCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL1
18CERTEZEŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE1
19CULCIUŞCOALA GIMNAZIALĂ „BEM JOZSEF” CĂRĂŞEU1*
20CIUMEȘTIŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEŞTI1*
21DOROLȚŞCOALA GIMNAZIALĂ   DOROLŢ1*
22HALMEUŞCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU1*
23LAZURIȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETOFI SANDOR” LAZURI1*1
24MICULAŞCOALA GIMNAZIALĂ „GELLERT SANDOR” MICULA1*
25ORAȘU NOUŞCOALA GIMNAZIALĂ  ORAŞU NOU1*
26PETREȘTIŞCOALA PRIMARĂ „DR. STEFAN VONHAZ” PETREŞTI1
27PORUMBEȘTIŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEŞTI1*
28SANISLĂUŞCOALA GIMNAZIALĂ  „GHEORGHE BULGĂRE” SANISLĂU1*
29SĂCĂȘENIŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂŞENI1
30SOCONDŞCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND1
31SUPURLICEUL TEHNOLOGIC  „PETRU CUPCEA” SUPURUL DE JOS1
32SUPURŞCOALA GIMNAZIALĂ „GYORFI ENDRE” DOBRA1*
33TEREBEȘTIŞCOALA GIMNAZIALĂ  TEREBEŞTI1
34TIREAMŞCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM1
35TÎRȘOLȚŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRSOLŢ1
36TURULUNGŞCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG1*
37URZICENIŞCOALA GIMNAZIALĂ  „TEMPFLI JOZSEF” URZICENI1*
38VIILE SATU MAREŞCOALA GIMNAZIALĂ  VIILE SATU MARE1*
    B. UNITATI CONEXE CU PERSONALITATE JURIDICA
Nr. Crt.LocalitateDenumirea unitățiiDIRECTOR
1CAREIClubul Copiilor Carei1
2SATU MARECentrul Județean de Excelență1 
  

Notă:

Funcţiile notate 1* se referă la minoritatea maghiară, funcţiile notate 1** se referă la minoritatea maghiară şi necesită avizul scris al cultelor. În cazul funcţiilor marcate astfel se vor respecta prevederile art. 3 alin.(5), (6), (7), (8) din OME nr. 4597 /06.08. 2021 și art.24 cu modificările și completările ulterioare prin Ordin ME nr. 5195/ 03.09.2021, în conformitate cu art.45 alin. (8), (9) şi art. 97 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se organizează pe baza Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ORDINUL nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare prin O.M.E nr. 4597/2022.

Pentru orice alte informații vă rugăm să consultați informațiile publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare!

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

Share Button

Selecție de bune practici în educația online

În perioada 13-19.06.2022, reprezentanții celor 7 țări partenere în proiectul „Skills for High Quality Online Education”, proiect cofinanțat prin programul Erasmus+, s-au reunit pentru a realiza selecția de bune practici privind educația online.

Fiecare partener, a avut de pregătit câte 6 exemple de bună practică și câte un exemplu de practică mai neinspirată. Pe parcursul celor 5 zile de lucru, partenerii au prezentat exemplele pregătite și au realizat evaluarea acestora. Dintre cele 48 de exemple prezentate vor fi selectate 30, care vor fi incluse într-o broșură accesibilă tuturor celor interesați.

Unicitatea acestui produs constă în faptul că se colectează exemple de bune practici la nivel european și nu numai, acesta devenind astfel un reper în materie de educație online de calitate.

Din partea Școlii Gimnaziale Ion Creangă, Satu Mare, au participat Maria Grecu, Doina Feher și Margareta Pop.

Exemplele de bună practică prezentate de România, pot fi vizualizate accesând linkul următor:  

https://www.canva.com/design/DAFCZ6XXWrw/BYn2nhHK_6cFLyOKRrJsag/view?utm_content=DAFCZ6XXWrw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 Informațiile ne-au fost transmise de prof. Maria Grecu.

Share Button