,,Decizii corecte și comportamente de risc”

Proiectul ,,Decizii corecte și comportamente de risc” inițiat de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității continuă a fi implementat  și în acest școlar în unitățile de învățământ sătmărene,  fiind axat pe prioritatea prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.

Având ca și scopreducerea riscului de implicare a tinerilor în săvârșirea unor fapte de delincvență juvenilă axate pe comportamentele de bullying/cyberbulliyng și consumul de substanțe interzise, proiectul s-a bucurat de un real succes în unitățile școlare sătmărene, atât din ciclul gimnazial, cât și din ciclul liceal.

La solicitarea directorilor și a profesorilor consilieri școlari, precum și la solicitarea Comisiei pentru Prevenirea Violenței în Școli, constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ, ofițerul de poliție din structura prevenire s-a întâlnit, într-un cadru care respecta măsurile SARS COV 2, cu elevii Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Satu Mare, Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” Satu Mare, Liceul Tehnologic ,,UNIO – TRAIAN VUIA” Satu Mare, Liceului Tehnologic Supur, Colegiului Economic ,,Gheorghe Dragoș ” Satu Mare, dar și cu elevii de gimnaziu din cadrul Școlii Gimnaziale ..Ion Creangă” Satu Mare.

Prin intermediul filmelor tematice prezentate, adaptat particularităților de vârstă  ale beneficiarilor, făcându-se apel la experiența lor de viață personală sau a prietenilor/cunoscuților,  se aduc în prim plan, în sesiuni diferite,  mărturii ale unor tineri care au fost victime ale bullying-ului, respectiv cyberbulliyng-ului.

Pornind de la aceste mărturii, de la exemplele prezentate de tineri,  prin discuții interactive, sunt abordate cauzele care stau la baza comportamentelor de bullying/ cyberbullying , consecințele dramatice cu valențe negative în dezvoltarea fizică, psihică, emoțională  a tinerilor, dar, mai ales, măsurile preventive, la ce anume poți apela, la ce persoane. instituții, ong-uri poți cere sprijin, suport, consiliere, cum anume trebuie procedat în asemenea situații pentru a fi în siguranță.

Mesajele preventive sunt prezentate sub forma unor îndemnuri de către protagoniștii filmelor tematice, aflate în postura de victime, care, în final,  apelează la autoritățile competente în măsură să ofere ajutor și soluții  în  rezolvarea situațiilor problematice.

Lucrând în echipă, ȘCOALA _ FAMILIA _ POLIȚIA, prin implementarea acestui proiect preventiv, se dorește informarea, sensibilizarea tinerilor față de riscurile adoptării unui comportament de bullying /cyberbullying mai ales în școală, dar și transmiterea unor mesaje preventive, a unor soluții ce stau la îndemâna oricărei persoane în situații de conflict, în situații problematice, fără a recurge la violență, sub toate aspectele ei, fără a ne face singuri dreptate și,  mai ales, fără a adopta comportamente de bullying.

Share Button

CJRAE Satu Mare va derula un proiect școlar,cu finanțare norvegiană, în școlile și comunitatea din județ

Azi, 18 octombrie, de la ora 14:00, la sediul  CJRAE Satu Mare a avut loc Conferința de lansare a proiectului “WE TRANSFER… Educating for democracy”. La conferință au participat directorul CJRAE Cristea Sînziana, inspectorul școlar general Anișoara Boitor, inspectori școlari, reprezentanți ai CJRAE Satu Mare, precum și consilieri școlari.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Satu Mare implementează în acest an școlar, proiectul “WE TRANSFER… Educating for democracy”, finanțat prin Granturile SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Partenerul CJRAE în acest proiect este institutul „The European Wergeland Centre” din Oslo, Norvegia.

Proiectul are două componente: respectarea drepturilor copilului și construirea școlii democratice în România.

Obiectivele proiectului sunt dezvoltarea competențelor elevilor și cadrelor didactice privind construirea unei culturi democratice în unitățile de învățământ, precum și diseminarea și multiplicarea modelelor de bune practici care vizează educația pentru cetățenie democratică și respectarea drepturilor omului. În vederea atingerii obiectivelor printr-o serie de activități specifice proiectului, o echipă de cinci consilieri școlari din cadrul CJRAE Satu Mare au participat în perioada 6-11 octombrie la un curs de formare la Oslo, ne-a precizat directorul CJRAE Satu Mare, Sînziana Cristea. Printre activitățile importante care vor urma să aibă loc în cadrul proiectului amintim următoarele: seminar pentru consilierii școlari și profesorii logopezi din CJRAE Satu Mare, workshop-uri adresate elevilor, cinci sesiuni de formare pentru 60 de cadre didactice din județ și 15 persoane din regiunea de nord-vest. De asemenea, două workshop-uri pentru elevi și părinți, sesiuni de informare pentru membrii reprezentativi ai comunității, iar, în final, realizarea unui ART-catalog cu produse realizate în cadrul workshop-ului și care va fi distribuit în mediul online.

În urma activităților realizate cu beneficiarii proiectului (elevi, parinti, cadre didactice, membrii ai comunitatii) se asteaptă ca aceștia să fie mai bine informați în ceea ce privesc drepturile omului si cetățenia democratică, să se implice cât mai activ și responsabil în viața școlii, să aibă valori civice sănătoase, să coopereze unii cu alții în construirea și dezvoltarea scolii democratice.

Share Button

Profesori de la Liceul German, la o întâlnire de proiect în Grecia

 

Ultima întâlnire de proiect Erasmus+ „Einer für Alle, alle für Einen” destinată activităţilor de încheiere a  proiectului a avut loc în vacanța de vară în Larissa, Grecia. La mobilitate au participat doi profesori care au realizat materialul pregătit pentru mobilitate – poze, filme, proiecte de lecție.

Tema întâlnirii a fost  schimbul de experiență și perfecționarea cadrelor didactice, în ceea ce privește procesul educativ în sistemul online. Împreună cu delegația din: Austria, Italia, Bulgaria, Grecia s-a realizat evaluarea modalitățiilor de predare online (de exemplu: Kahoot, Canva) avantaje și dezavantaje, respectiv eficiența acestora. Au avut loc discuții legate de experiențele trăite în acest sens, respectiv propuneri ale unor soluții privind problemele întâmpinate. În urma discuțiilor s-a decis punerea în practică a instrumentelor online, în cadrul unor întâlniri online. Aceste întâlniri au avut loc în cadrul a trei activități online, în care s-au folosit instrumente online. De asemenea au avut loc și evaluarea activităților din cadrul proiectului și completarea unui chestionar de satisfacție.

La finalul întâlnirii am prezentat Jurnalul de memorii, de asemenea s-a prezentat DVD-ul  Bulgariei și au fost înmânate certificatele de participare „ Learning/teaching/training activities”.

Informațiile ne-au fost transmise de profesoarele Veron Renata și Bodnar Ildiko.

Share Button