Nou proiect Erasmus + la Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” despre metode de predare a limbii germane

În perioada 08.12.-14.12.2019 s-a derulat prima mobilitate în Kaposvár, Ungaria, din cadrul proiectului internaţional Erasmus +, „Mein Deutsch ist gut – ich spreche mit Mut!”. La proiect participă  Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare în colaborare cu licee din Ungaria, Slovacia, Croaţia şi Germania. Proiectul este coordonat din partea liceului sătmărean de doamna profesoară Andzik Eszter.

În prima mobilitate au participat 5 elevi ai claselor a VIII-a, însoţiţi de profesoarele Bonto Gabriela Cristina şi Dobos Angela.

 Cu ocazia primei întâlniri, grupul de elevi şi profesori a participat la prezentări realizate de elevii şcolii Munkácsy Mihály Gimnázium despre şcoala lor, oraşul Kaposvár şi patrimoniul Unesco din Ungaria. În următoarele zile delegaţiile au participat la ore de curs interactive de limba germană, în care s-au utilizat instrumente IT, şi au vizitat obiective din patrimoniul  Unesco la Pécs, regiunea lacului Balaton şi Budapesta. Prin aceste activităţi tematice  elevii şi profesorii au cunoscut noi metode de predare-învăţare a limbii germane, precum şi comorile culturale şi naturale ale Ungariei.

Următoarea mobilitatea va avea loc în martie 2020, la şcoala parteneră din Slovacia.

Cunoştinţele dobândite cu ocazia derulării proiectului vor fi diseminate în cadrul unor întâlniri de prezentare a materialelor realizate de elevi. Materialele vor fi prezentate şi pe platforme online.

Informațiile au fost transmise de prof. Bonto Gabriela Cristina și  Dobos Angela.

Share Button

Delegații din mai multe state, în vizită de proiect Erasmus + la Liceul Teoretic German

În săptămâna 2-6 decembrie 2019, Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” a fost gazda celei de a șasea întâlniri de proiect organizate îm cadrul proiectului „Einer für Alle, alle für Einen – Unul pentru toți, toți pentru unul“. La întâlnire au participat 27 de elevi și 12 profesori din cele cinci țări partenere – Bulgaria, Austria, Grecia, Italia și Slovacia. Activitățile derulate s-au axat pe tema – Dizabilitățile nu ne limitează.

În prima zi a întâlnirii, elevii au participat la jocuri menite să se cunoască mai bine, au prezentat materiale despre diferitele tipuri de handicap, căutare de comori în Satu Mare. Delegațiile au fost primite și de viceprimarii Adrian Albu și Gheorghe Stan, d-na Anca Marinescu- responsabila comisiei pentru învățământ și alți reprezentanți ai Consiliului local. Oaspeților le-au fost prezentate informații despre orașul Satu Mare, rețeaua școlilor.

A doua zi a fost dedicată activităților interactive, jocurilor de rol, prin intermediul cărora elevii s-au transpus în rolul persoanelor cu diferite dizabilități, ei fiind nevoiți să rezolve anumite sarcini. (cumpărături, recunoașterea de obiecte prin pipăire, identificarea de acțiuni după sunete, etc)

Pentru promovarea culturii și tradițiilor, cunoașterea istoriei, gazdele au organizat o excursie de studiu în Maramureș unde au fost vizitate obiective turistice precum, Cimitirul vesel din Săpânța, Memorialul victimelor comunismului din Sighetul Marmației și Mănăstirea Bârsana.

Punctul culminant l-a constituit concertul de Crăciun la care fiecare delegație a prezentat un scurt program artistic, specific propriei țări, iar la final toți participanții au cântat împreună Jingle Bells și Feliz Navidad.

În ultima zi a întâlnirii, fiind 6 decembrie, elevii s-au întâlnit și cu Moșul care le-a adus dulciuri și s-a fotografiat cu ei. Din pozele făcute pe parcursul activităților derulate în cadrul întâlnirii de proiect, elevii au realizat o expozițe de fotografii cu titlul „O săptămână la Satu Mare“.

Profesorii au participat și ei la activități alături de elevi, dar au purtat și discuții pentru a evalua stadiul de realizare a obiectivelor proiectului, precum și activitățile ce trebuie desfășurate în perioada următoare și materialele care trebuie realizate pentru următoarea întâlnire de proiect care va avea loc la sfârșitul lunii martie în Italia.

 

Share Button

Consiliul Scolar al Elevilor LTC a desfăşurat Proiectul Educaţional „Săptămâna Educaţiei Globale” 2019 , cu tema „Schimbările Climatice”

Proiectul și-a propus să conştientizeze participanţii, că odată cu evoluţia societăţii omeneşti au început să apară unele modificări climatice, la început nesemnificative, apoi din ce în ce mai mari și să-i facă pe elevi conştienţi de faptul că prin comportamentul personal pot influența clima, dar și faptul că rolul şcolii în viaţa lor este acela de a creşte calitatea educaţiei oferite acestora prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare.

Omul a utilizat unele materiale naturale şi a creat altele fără să-şi dea seama că poate deteriora mediul. Astfel, lumea contemporană ar trebui să minimalizeze acţiunile care conduc la dezechilibre naturale, cu efecte dezastruoase asupra oamenilor, animalelor, vegetaţiei, a vremii.  

 Activitățile derulate de Consiliul Școlar al Elevilor sprijiniți de o echipă de cadre didactice, au avut următoarele obiective cunoaşterea de către elevi a factorilor poluanţi ce determină schimbările climatice, a efectelor schimbărilor climatice asupra mediilor de viaţă, dobândirea unor cunoştinţe despre efectele deşeurilor în poluarea mediului / prevenirea lor; identificarea unor reguli şi norme de comportament față de mediu –  însuşirea unor modalităţi concrete  de îngrijire şi păstrare a curăţeniei  mediului; familiarizarea cu modalităţi concrete de utilizare a deşeurilor în activităţile din şcoală; valorificarea experienţei personale, a cunoştinţelor acumulate în activităţile din şcoală şi diseminarea lor în familie, la prieteni, vecini, rude,etc.; promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi totodată stimularea creativităţii elevilor în ceea ce priveşte activităţile în care relaţia cu mediul înconjurător solicită atenţia deosebită pe care omul ar trebui să o acorde conservării acesteia ; dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor elevilor, a spiritului de fair-play, dar şi a spiritului de echipă al acestora, prin intermediul activităţilor ce au drept tintă ocrotirea naturii.

Activitățile au fost complexe, interactive și incitante , au avut loc sesiuni de informare în mai multe clase, privind cauzele, efectele și riscurilor schimbărilor climatice, precum modalități de adaptare și metode de combatere ale lor, în cadrul unei reuniuni a consilierilor reprezentanți și o dezbatere în clasa a XI-a B.

S-au punctat următoarele probleme majore-datele climatice din ultimul secol evidențiază o încălzire progresivă a atmosferei și o reducere semnificativă a cantităților de precipitații, elemente considerate limitative pentru toate activitățile specifice domeniului agricol.

În deceniile următoare, implicațiile încălzirii globale în economia industrială, în aprovizionarea cu apă, în agricultură și în biodiversitate vor fi foarte evidente. La nivel global, încălzirea are deci ca efect, creșterea frecvenței și intensității evenimentelor extreme, în special secetă și inundațiile. Cauzele care conduc la apariția acestor fenomene sunt legate evident atât de climă, cât și de intervențiile umane, respectiv utilizarea defectuoasă a terenurilor și resurselor de apă, practicile agricole necorespunzătoare, despăduririle, suprapășunatul și, nu în ultimul rând, poluarea aerului și solului.

Adaptarea la schimbările climatice va beneficia în special de experiența dobândită din reacția la evenimentele climatice extreme, prin implementarea planurilor de adaptare și administrare a riscurilor schimbărilor climatice.

Activitățile au fost finalizate printr-o expoziție de postere ecologice, eseuri și poezii realizate de către reprezentanți împreună cu colegii lor. Mesajele ecologice au fost redactate în limba română, maghiară și engleză.

Proiectul Educaţional „Săptămâna Educaţiei Globale” 2019, cu tema „Schimbările Climatice”, a fost coordonat de doamnele profesoare Mențiu Gabriela, Mák Lilla și Erli-Mária Tünde.

Share Button