IPJ Satu Mare face recrutări

Inspectoratul de Poliţie Județean Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 11, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în unitățile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cursuri cu frecvenţă, după cum urmează:

  1.       Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina – 1283 locuri pentru sesiunea februarie-martie 2021 (40 locuri pentru minorităţi);
  •       Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 200 locuri pentru sesiunea februarie-martie 2021 (7 locuri pentru minorităţi);

Înscrierea pentru admiterea la şcolile postliceale ale M.A.I. se realizează în perioada 15.02.2021-28.02.2021, urmând ca dosarele în volum complet să fie depusede către candidați până la data de 10.03.2021.

Informaţiile privind înscrierea, condiţiile de participare şi constituirea dosarelor de candidat se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, telefon 0261/807777, interior 20667 sau 20668 de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00, precum şi pe site-urile: www.scoalapolitie.ro, www.scoalapolcj.ro.

Share Button

Situația scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,la nivelul județului Satu Mare

În săptămâna 8 – 12 februarie 2021, conform aprobării emise de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în județul Satu Mare s-a înregistrat următoarea situație privind scenariile de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar:

92 de unități de învățământ și structuri arondate în Scenariul 1 (S1): participarea zilnică haplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;

167 de unități de învățământ și structuri arondate în Scenariul 2 (S2). Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție; participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu;

10 unități de învățământ și structuri arondate în Scenariul 3 (S3): participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar; participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Potrivit ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/04.02.2021, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Share Button

Precizări ale ISJ Satu Mare

Proiectul planului de școlarizare la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare a fost precedat de analiza numărului de elevi de clasa a VIII-a, de opțiunile de continuare a studiilor în clasa a IX-a; s-au luat în considerare solicitările operatorilor economici pentru învățământul profesional; au fost consultați reprezentanții sindicatelor din învățământ, în conformitate cu următoarele criterii: legislativ, economic, demografic, geografic,  socioeconomic şi cel al relevanţei.

Aspectele avute în vedere în fundamentarea proiectului planului de școlarizare sunt:

-Respectarea legislației în vigoare;

-Asigurarea cuprinderii absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal și cel profesional, inclusiv dual;

-Analiza nevoilor pieței muncii pentru calificări din învățământul profesional și tehnic.

Numărul de elevi existenți în clasa a VIII-a, în anul școlar curent, în județul Satu Mare, este 2352, în scădere față de anul școlar precedent (3076 de elevi). Din sondajul de opțiuni privind continuarea studiilor,  reiese că 84 de elevi și-au exprimat opțiunea de a continua studiile liceale/profesionale în județele limitrofe.

Astfel, proiectul planului de școlarizare pentru clasa a IX-a, anul școlar 2021-2022, cuprinde 2288 de locuri, în 92 de clase, repartizate după cum urmează:

  • 31.5 clase, liceu, filieră teoretică: 819 locuri;
  • 9.5 clase, liceu, filieră vocațională: 228 de locuri;
  • 15 clase, liceu, filieră tehnologică: 360 de locuri;
  • 36 clase, învățământ profesional, inclusiv dual: 881 de locuri.

Ponderea numărului de clase pentru învățământul profesional și tehnic este de 55.43 %, iar ținta prevăzută în cadrul Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic în România prevede o pondere de 60% până în anul școlar 2024-2025.

Comparativ cu numărul de clase de a IX-a existente în anul școlar 2020-2021, și anume 101 clase (învățământ liceal și profesional),  proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 cuprinde cu 9 clase mai puțin.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

Share Button