A început sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2013

bac 2

Azi, 19 august, începe sesiunea de toamnă a  examenului de Bacalaureat 2013.

Candidații înscriși susțin astăzi și mâine proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală a limbii române, iar între 19 şi 21 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

În zilele de 20 şi 21 august se vor desfăşura evaluările competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar pe 22 şi 23 august – cele ale competenţelor digitale.

În data de 26 august, se va desfășura prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, fiind urmată de proba scrisă la Limba și literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, în 27 august. Proba obligatorie a profilului se va susţine în 28 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării – în 30 august.

Rezultatele se vor afișa pe 2 septembrie, până la ora 12.00, iar depunerea contestaţiilor, va avea loc în aceeași zi, până la ora 16.00.

Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 3 şi 4 septembrie, urmând ca afişarea rezultatelor finale să se facă pe 5 septembrie.

 

Share Button

Miercuri va avea loc etapa a II-a de repartizare a candidaților pentru ocuparea posturilor în învățământ

eminescu titularizareAzi au fost repartizați 92 de candidați pe posturile titularizabile.

Azi, 9 august, a avut loc la centrul de concurs Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare, etapa I de repartizare a candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 7 atât la proba scrisă cât şi la proba practică, pe cele 131 posturi titularizabile publicate pentru concurs. Au fost repartizaţi ca titulari un număr de 92 candidaţi.

Miercuri, 14 august, va avea loc etapa a II-a de repartizare a candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 5 atât la proba scrisă cât şi la proba practică, pentru suplinire în anul şcolar 2013-2014, pe posturile rămase neocupate, indiferent de viabilitatea lor, publicate pentru concurs. Repartizarea va avea loc la centrul de concurs, respectiv Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare, conform unui grafic care va fi comunicat în timp util.

Share Button

Vineri va avea loc repartizarea candidaților cu note peste 7 la titularizare

isj3

Azi, 8 august 2013 s-au afişat rezultatele finale, după contestaţii, la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013.

 La nivelul judeţului Satu Mare au fost depuse un număr de 98 contestaţii. În urma reevaluării lucrărilor 58 de note au rămas nemodificate, la 9 candidaţi li s-a scăzut nota dintre care un candidat a obţinut notă mai mică decât 5, iar la un număr de 31 candidaţi li s-a mărit nota. Din cei 31 un număr de 9 candidaţi iniţial cu note mai mici decât 5 au obţinut note mai mari sau egale cu 5, iar un număr de 7 candidaţi care au avut iniţial note mai mici decât 7 au obţinut note mai mari sau egale cu 7.

Astfel, situaţia finală, pe tranşe de medii, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

          Candidaţi cu note mai mici decât 5 – 114 candidaţi;

       Candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7 – 180 candidaţi;

          Candidaţi cu note mai mari decât 7 – 255 candidaţi;

Procentul final de promovabilitate la nivelul judeţului Satu Mare este de 79,23%.

Mâine, 9 august 2013 va avea loc repartizarea candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 7 atât la proba scrisă cât şi la proba practică, pe cele 131 posturi titularizabile publicate pentru concurs. Repartizarea va avea loc la centrul de concurs, respectiv Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare, conform graficului din fişierul ataşat.

Puteți vizualiza graficul de repartizare aici.

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean

Share Button