Satu Mare:două note de 10 la concursul de titularizare

eminescu titularizareAzi, 5 august, s-au afişat rezultatele la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013.

 Astfel, din cei 559 candidaţi care au susţinut proba scrisă a examenului, la 10 candidaţi li s-a anulat lucrarea în centrele de evaluare datorită faptului că au existat semne distinctive pe lucrare şi un număr de 549 de candidaţi au fost notaţi. Situaţia, pe tranşe de medii, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

Candidaţi cu note mai mici decât 5 – 122 candidaţi

Candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7 – 179 candidaţi;

Candidaţi cu note mai mari decât 7 – 248 candidaţi;

De menţionat este faptul că doi candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă, respectiv doamna Cadar Angela la disciplina istorie şi domnul Mellan Peter Miklos la disciplina biologie.

 Procentul de promovabilitate la nivelul judeţului Satu Mare este de 77,77%.

 Candidaţii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii la inspectoratul şcolar, azi 5 august 2013, până la ora 21 şi mâine 6 august 2013, în intervalul orar 8-15. Rezultatele finale se vor afişa în data de 8 august 2013.

 Candidaţii care au obţinut nota minim 7 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă se pot titulariza în condiţiile în care vor fi repartizaţi pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, iar candidaţii care au obţinut nota minim 5 atât la proba scrisă cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă pot fi repartizaţi pentru suplinire în anul şcolar 2013-2014.

 În judeţul Satu Mare au fost scoase la concurs un număr de 131 posturi titularizabile, 323 posturi netitularizabile complete şi 322 posturi netitulatizabile incomplete.

Share Button

576 de cadre didactice au susținut examenul de titularizare în învățământ

DSC_0113

Marţi, 30 iulie 2013, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013.

 Proba scrisă s-a desfăşurat la Școala Gimnazială Grigore MoisilSatu Mare pentru specializarea educatoare, indiferent de limba de predare şi la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, pentru toate celelalte specializări.

 Din cei 609 candidaţi, care în perioada 27 mai-28 iunie 2013 au susţinut şi promovat proba practică/inspecţia specială la clasă, s-au prezentat la proba scrisă un număr de 576 candidaţi, 33 candidaţi fiind absenţi. Pe parcursul probei, s-au retras din concurs, din motive personale, un număr de 17 candidaţi. Niciun candidat nu a fost eliminat.

 Rezultatele se vor afişa luni, 5 august 2013, la centrul de concurs, respectiv Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare şi la inspectoratul şcolar.

 Reamintim că în judeţul Satu Mare sunt scoase la concurs un număr de 131 posturi titularizabile, 323 posturi netitularizabile complete şi 322 posturi netitulatizabile incomplete.

Share Button

S-au afișat rezultatele după contestații la examenul de definitivat

definit contestatii

Azi, 27 iulie 2013, s-au afişat rezultatele finale obţinute de candidaţii participanţi la proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ.

 Conform comunicatului de presă emis de ISJ Satu Mare, din cele 35 contestaţii depuse în judeţul Satu Mare, au fost admise un număr de 16, din care 8 au obţinut note mai mari şi 8 mai mici. Faţă de cei 76 candidaţi care erau promovaţi iniţial, în urma soluţionării contestaţiilor au mai promovat înca 6 candidaţi, ceea ce duce la un procent final de promovabilitate la nivelul judeţului Satu Mare de 54,66%.

Share Button