CJRAE Satu Mare va derula un proiect școlar,cu finanțare norvegiană, în școlile și comunitatea din județ

Azi, 18 octombrie, de la ora 14:00, la sediul  CJRAE Satu Mare a avut loc Conferința de lansare a proiectului “WE TRANSFER… Educating for democracy”. La conferință au participat directorul CJRAE Cristea Sînziana, inspectorul școlar general Anișoara Boitor, inspectori școlari, reprezentanți ai CJRAE Satu Mare, precum și consilieri școlari.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Satu Mare implementează în acest an școlar, proiectul “WE TRANSFER… Educating for democracy”, finanțat prin Granturile SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Partenerul CJRAE în acest proiect este institutul „The European Wergeland Centre” din Oslo, Norvegia.

Proiectul are două componente: respectarea drepturilor copilului și construirea școlii democratice în România.

Obiectivele proiectului sunt dezvoltarea competențelor elevilor și cadrelor didactice privind construirea unei culturi democratice în unitățile de învățământ, precum și diseminarea și multiplicarea modelelor de bune practici care vizează educația pentru cetățenie democratică și respectarea drepturilor omului. În vederea atingerii obiectivelor printr-o serie de activități specifice proiectului, o echipă de cinci consilieri școlari din cadrul CJRAE Satu Mare au participat în perioada 6-11 octombrie la un curs de formare la Oslo, ne-a precizat directorul CJRAE Satu Mare, Sînziana Cristea. Printre activitățile importante care vor urma să aibă loc în cadrul proiectului amintim următoarele: seminar pentru consilierii școlari și profesorii logopezi din CJRAE Satu Mare, workshop-uri adresate elevilor, cinci sesiuni de formare pentru 60 de cadre didactice din județ și 15 persoane din regiunea de nord-vest. De asemenea, două workshop-uri pentru elevi și părinți, sesiuni de informare pentru membrii reprezentativi ai comunității, iar, în final, realizarea unui ART-catalog cu produse realizate în cadrul workshop-ului și care va fi distribuit în mediul online.

În urma activităților realizate cu beneficiarii proiectului (elevi, parinti, cadre didactice, membrii ai comunitatii) se asteaptă ca aceștia să fie mai bine informați în ceea ce privesc drepturile omului si cetățenia democratică, să se implice cât mai activ și responsabil în viața școlii, să aibă valori civice sănătoase, să coopereze unii cu alții în construirea și dezvoltarea scolii democratice.

Share Button

Profesori de la Liceul German, la o întâlnire de proiect în Grecia

 

Ultima întâlnire de proiect Erasmus+ „Einer für Alle, alle für Einen” destinată activităţilor de încheiere a  proiectului a avut loc în vacanța de vară în Larissa, Grecia. La mobilitate au participat doi profesori care au realizat materialul pregătit pentru mobilitate – poze, filme, proiecte de lecție.

Tema întâlnirii a fost  schimbul de experiență și perfecționarea cadrelor didactice, în ceea ce privește procesul educativ în sistemul online. Împreună cu delegația din: Austria, Italia, Bulgaria, Grecia s-a realizat evaluarea modalitățiilor de predare online (de exemplu: Kahoot, Canva) avantaje și dezavantaje, respectiv eficiența acestora. Au avut loc discuții legate de experiențele trăite în acest sens, respectiv propuneri ale unor soluții privind problemele întâmpinate. În urma discuțiilor s-a decis punerea în practică a instrumentelor online, în cadrul unor întâlniri online. Aceste întâlniri au avut loc în cadrul a trei activități online, în care s-au folosit instrumente online. De asemenea au avut loc și evaluarea activităților din cadrul proiectului și completarea unui chestionar de satisfacție.

La finalul întâlnirii am prezentat Jurnalul de memorii, de asemenea s-a prezentat DVD-ul  Bulgariei și au fost înmânate certificatele de participare „ Learning/teaching/training activities”.

Informațiile ne-au fost transmise de profesoarele Veron Renata și Bodnar Ildiko.

Share Button

Răspunsul Inspectorului Școlar General la acuzațiile aduse de primarul Kereskenyi Gabor

Inspectorul Școlar General, Anișoara Boitor, a reacționat la acuzațiile considerate nefondate, aduse de primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor. Printre altele, Anișoara Boitor a precizat că au beneficiat de continuitate pe funcție 38 de directori și au fost doar 2 numiri noi, pentru două instituții de învățământ, din considerente obiective.

Redăm integral comunicatul transmis presei.

PUNCT DE VEDERE

AL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL

în ceea ce privește acuzațiile din spațiul public privind implicarea factorului politic în numirea directorilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din Satu Mare

Având în vedere faptul că în spațiul public s-au erijat diverse voci ale aparatului administrativ local sătmărean care acuză inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în privința unor posibile ingerințe politice în ceea ce privește numirea unor directori din instituțiile de învățământ preuniversitar din Satu Mare, vă facem cunoscute următoarele aspecte:

1. La nivelul municipiului Satu Mare, au expirat contractele de management ale directorilor care au promovat concursul în 2017, dar și detașarea în interesul învățământului pentru toți directorii numiți în ianuarie 2021. În aceste condiții, au beneficiat de continuitate pe funcție 38 de directori și au fost 2 numiri noi, pentru două instituții de învățământ, din considerente obiective.

2. În conformitate cu art. 27 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din 30.05.2017, aprobată prin OMEN 3969/2017, directorii sunt numiți prin decizia inspectorului școlar general, însă cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate.

3.Toți directorii sunt numiți, prin detașare în interesul învățământului, pentru o perioadă determinată, și anume până la finalul anului școlar în curs sau până la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director, iar inspectorul școlar general  își rezervă dreptul de a dispune încetarea acestor detașări în afara datelor prevăzute mai sus.

Prin urmare, acuzațiile invocate în spațiul public sunt total nefondate, toate deciziile inspectorului școlar general  respectă întocmai legislația în vigoare, iar criteriile care stau la baza acestor  numiri au în vedere performanța managerială, etica și deontologia profesională, dar și continuitatea unor proiecte de anvergură la nivelul acestor instituții.

Inspector Școlar General,

Prof. Anișoara Boitor

Share Button