S-au publicat rezultatele la BAC. Proba la alegere a profilului a adus elevilor cele mai multe note de 10

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat (link inserat ulterior către bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Rata cumulată de promovare (înainte de contestații), în județul Satu Mare, este de 63.64 % (64,45% în sesiunea iunie-iulie 2020). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 68.89 % (72,29% – sesiunea iunie-iulie 2020), iar pentru promoțiile anterioare – 18.72 %  (22.39 % – sesiunea iunie-iulie 2020).

Au promovat 1234 de candidați, dintr-un total de 1995 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 1196 de candidați provin din promoția curentă, iar 38 de candidați din promoțiile anterioare.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

•      18 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;

•      9 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă;

•      51 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 30 / Istorie – 21)

•      67 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

•      recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

•      susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

•      obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

IȘJ Satu Mare

Share Button

Schimbări la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

Începând cu data de 28 iunie 2021, doamna profesoară Szejke Ottilia a fost numită, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2020-2021, cu rezervarea catedrei pe care este titulară. Doamna profesoară Szejke Ottilia a fost numită în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare prin Ordinul ministrului educației nr. 4039/28.06.2021.

Doamna profesoară Chiș Monica-Liliana a fost numită, începând cu aceeași dată (28 iunie 2021), prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2020-2021, cu rezervarea catedrei pe care este titulară. Doamna profesoară Chiș Monica-Liliana a fost numită în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare prin Ordinul ministrului educației nr. 4040/28.06.2021.

Totodată, doamna profesoară Dragomir Corina Florica a fost numită, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de în funcția de director la Casa Corpului Didactic Satu Mare, începând cu data de 28 iunie 2021, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2020-2021, cu rezervarea catedrei pe care este titulară. Doamna profesoară Dragomir Corina Florica a fost numităîn funcția în funcția de director la Casa Corpului Didactic Satu Mare prin Ordinul ministrului educației nr. 4041/28.06.2021.

IȘJ Satu Mare

Share Button

Rezultate inițiale la Evaluarea națională 2021

Rezultatele inițiale (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) la Evaluarea națională 2021 au fost publicate azi, 29 iunie 2021, la ora 10:00, pe site-ul evaluare.edu.ro.

În județul Satu Mare, dintre cei 1764 de candidați prezenți, 1345 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 76,25%.

1275 de elevi s-au prezentat la proba scrisă de Limba și literatura română (secția română), iar 506 de elevi s-au prezentat la proba scrisă de Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară.

La proba de de Limba și literatura română, 1363 de candidați (76,53%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 4 candidați au obținut nota 10 (zece).

1196 de elevi s-au prezentat la proba scrisă de Matematică (limba de predare româna, 500 de elevi s-au prezentat la proba scrisă Matematică pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, 71 de elevi s-au prezentat la proba scrisă Matematică pentru școlile și secțiile cu predare în limba germană.

La proba de Matematică, 1166 de candidați (65,98%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 12 candidați au obținut nota 10 (zece).

La proba de Limba maternă s-au prezentat 568 de elevi: 497 de elevi s-au prezentat la proba scrisă de Limba maghiară maternă; 71 de elevi s-au prezentat la proba scrisă  de Limba germană maternă.

La proba de limbă şi literatură maternă, 548 de candidaţi (96,47%) au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 2 de candidaţi au obţinut nota 10 (zece).

La proba de limbă şi literatură maternă, din cei 548 de candidați, la Limba maghiară maternă, 477 au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 2 de candidaţi au obţinut nota 10 (zece).

La proba de limbă şi literatură maternă, din cei 548 de candidați, la Limba germană maternă, 71 au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci).

În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate  prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și miercuri, 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 iulie.

Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială (5 – 12 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, probele desfășurate în perioada 22 – 25 iunie 2021 le sunt recunoscute.

IȘJ Satu Mare

Share Button