„Cartea de specialitate în anul Centenarului”, la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”

Miercuri, 14 noiembrie 2018, în Sala festivă a Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare, s-a desfășurat prima activitate din cadrul Proiectului educațional „Cartea de specialitate în anul Centenarului”.

Scopul proiectului vizează cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi şi de a studia cartea de specialitate, formarea unui tânăr cu o cultură literară şi de specialitate bogată, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii, dar și trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul şi îndrumarea profesorilor.

Cultivarea limbii reprezintă un obiectiv esenţial în formarea elevilor capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj bogat, nuanţat şi corect din punct de vedere gramatical.

În ultimii ani se observă o scădere a interesului faţă de citit. Calculatorul, jocurile video şi televizorul sunt cele care au ,,furat’’ interesul elevilor pentru a citi o carte.

În societatea contemporană, tehnica modernă fascinează elevii, îndepărtându-i tot mai mult de ceilalţi, de cuvântul scris, de ceea ce ne-a format nouă copilăria, cărţile. Aşadar, astăzi, mai mult ca oricând, este de datoria şcolii să convingă elevii că numai studiind cărţile, şi-n special cărţile de specialitate, poţi obţine satisfacţiile dorite în carieră.

Noi, cadrele didactice, în contextul actual, am sesizat din plin atitudinea de indiferenţă sau chiar de respingere a elevilor noştri faţă de actul cititului şi, în mod special, a cărţilor de specialitate. Contactul direct cu cartea este concurat, mai ales, de informaţia oferită de calculator. Deşi în cadrul activităților didactice, parcurgând programa şcolară şi manualul, se încearcă dezvoltarea la elevi a pasiunii pentru citit, se pare că nu este suficient.

În calitate de mentori spirituali este necesar să-i convingem pe elevi că nici computerul, nici televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, că cititul va continua să joace un rol important în viaţa oamenilor, că studiul mai aprofundat al cărţilor de specialitate va fi un pas important spre cariera dorită, că accelerarea progresului va fi mereu însoţită de remedierea compensatoare a unui spaţiu liber  pentru închipuire, visare şi căutare de sens.

Observațiile directe și constatările neputincioase ale profesorilor privind opoziția fermă a tinerilor, în general, când e vorba de cărți, mai ales față de cele de bibliografia școlară au fost un alt motiv care ne-a deterrminat să concepem un asemenea proiect care s-ar putea să-i scoată pe elevi din înverșunarea lor contra lecturii.

Pe de altă parte, atitudinea lor nu poate fi combătută într-o veșnică societate de tranziție dominată de explozia informațională, în care informația electronică a câștigat mult în defavoarea cărții, o societate în care asistăm, fără niciun echivoc, la promovarea non-valorilor, a kitsch-ului, mult mai mediatizate decât activitățile și acțiunile educative, culturale, astfel încât elevilor și tinerilor, în general, le este aproape imposibil să discearnă diferența dintre valoare și non-valoare.

Așadar, acest proiect propune descoperirea, prin cercetare individuală  și în grup, prin activitățile propuse în cadrul acestui proiect, adevăratelor valori din domeniul literaturii, operele unor scriitori și specialiști, atât din România, cât și din străinătate, să promoveze aceste valori prin intermediul unor proiecte proprii. 

Prin urmare, în cadrul acestei activități s-a urmărit realizarea unei dezbateri privind importanţa studierii cărţii, în general, şi a cărţii de specialitate, în special, prezentarea de către elevi a avantajelor şi dezavantajelor oferite de calculator şi a importanţei studierii cărţii.

Elevii din grupul țintă (IX A, X A, X D, XI A, XI B, XI C, XII B, XII C), coordonați de profesori (prof. ec. Sălăgian Maria, prof. ec. Horincar Alina, prof. ec. Chiş Florentina, prof. ec. Misznyak Gertrude, prof. ec.. Maxim Cristina, prof. Pişcoran Năstaca, prof. Murgu Paula, prof. Iosif  Livia, prof. State Olimpia, bibliotecar, Benea Delia, adm. fin. contabil, ec. Marc Viorica) au prezentat materiale privind evoluția cărții de specialitate și contribuția profesorului

Gheorghe Dragoș  în acest domeniu; cartea în anul 1918 și cărturarii Marii Uniri; importanța lecturii din cărțile de specialitate vs. calculator; cele mai importante biblioteci din perioada Marii Uniri.

Activitatea s-a finalizat prin luările de cuvânt din partea invitaţilor.

Coordonatorul proiectului, Prof. ec. Maria Sălăgian

 

 

Share Button

Trei săptămâni de vacanță pentru elevi

Vacanta de iarna este una dintre cele mai asteptate de catre elevi.

Vacanta de iarna va incepe in acest an pe data de 22 decembrie 2018 si va dura pana pe data de 13 ianuarie 2019.

Prima zi de scoala in noul an va fi pe 14 ianuarie, urmata de o noua vacanta, intersemestriala, incepand cu data de 2 februarie, insa aceasta va dura doar o saptamana. Vacanta de iarna se poate prelungi in functie de conditiile climatice, dar in acest sens va fi nevoie de aprobarea inspectoratelor scolare. Conditia pentru a fi aprobate este ca toata programa pentru anul scolar in curs sa se poata parcurge, iar orele sa fie recuperate, dar nu pe perioada vacantelor.

Share Button

Operatorii economici au posibilitatea de a solicita școlarizarea în învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2019-2020

Ministerul Educației Naționale a publicat Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2019-2020.

Pentru învățământul dual, operatorii economici interesați transmit, până la data de 23 noiembrie 2018, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, solicitările de școlarizare în învățământul dual. Solicitările se transmit prin e-mail la adresele vet@tvet.ro, respectiv isjsm@satmar.ro.

Pentru învățământul profesional, operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic partenere solicitările de școlarizare, până în data de 23 noiembrie 2018. În absența unui partener tradițional al operatorului economic cu o unitate de învățământ profesional și tehnic, operatorul economic transmite solicitarea de școlarizare la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, prin e-mail la adresa isjsm@satmar.ro sau la numărul de fax 0261713441.

Modelele de solicitare de școlarizare, calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, lista calificărilor profesionale și documentele  normative referitoare la organizarea și funcționarea învățământului dual și a învățământului profesional pot fi accesate pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare

http://www.satmar.ro/web/page.php?id=50

ISJ Satu Mare

 

Share Button