Cea de-a 15-a aniversare a Centrului pentru educația de gen de la UjgNU, sărbătorită la Ujgorod (foto)

În ajunul întâlnirii-dezbatere  „Centrul pentru educația de gen: cum a fost și cum  va fi?” au  fost invitate  persoanele implicate în formarea și activitatea Centrului.

Miroslava  Lendel, prorectorul UjNU a adresat  un cuvânt  de salut participanților.

S-a vorbit despre  afirmarea  politicii educației de gen în Transcarpatia, despre primele inițiative ale Centrului  și proiectele lui, inclusiv despre  măsurile  de orientare  sportivă  de gen, la  mare altitudine, responsabilitatea parentală, școală de pregătire către încheierea  căsătoriei,,  identificarea  sexismului  în publicitate și așa mai departe.

La eveniment au participat șefa  Departamentului  consiliului municipal Ujgorod,  vice-președintele organizației publice „Uniunea femeilor din Ucraina“,  Elena Makara sef al Departamentului  de management și planificare strategică din cadrul primăriei Ujgorod,  Olga Travin.

După cum a relatat  în cadrul reuniunii Elena  Makar, Consiliul municipal Ujgorod la sfârșitul lunii octombrie a aderat la Carta europeană pentru egalitatea dintre bărbați și femei în viața comunităților locale, declarându-se astfel disponibilitatea de a pune în aplicare angajamentele prevăzute în document, consiliul  municipal a deschis  un departament  al  politicii de familie și de gen.

Ea, de asemenea, a transmis felicitările primarului  orașului Ujgorod,   Bogdan Andriyiva și a  înmânat o diplomă de onoare   directorului  Centrului,  Marianei Kolodiy.

Elvira Chilaru

Share Button