Cheltuieli anuale pentru depășirea situației de urgență de la mina de sare Solotvino. Nu se văd schimbările

Pentru a depăși situația de urgență de la „mina de sare Solotvino” timp de 10 ani s-au  folosit 142 milioane grivne din bugetul  de stat, dar nimic nu s-a schimbat. Orășelul Slatina în derivă.

Utilizarea a 142 milioane grivne, inclusiv 9,2 milioane grivne  în perioada 2018–2019 și prima jumătate a anului 2020, pentru intervenții de urgență și reabilitarea mediului în teritoriile salinei Solotvino s-a dovedit a fi  ineficientă.

Acest lucru este menționat în Raportul Camerei de Compensare  și Decontare cu privire la rezultatele auditului eficacității utilizării fondurilor bugetului de stat alocate pentru lichidarea și reabilitarea mediului din zona minieră a  Solotvino, raionul Teaciv,  din regiunea Transcarpatia. Membru responsabil al camerei de compensare este Victor Bohun.

Din cauza stării de urgență apărute în exploatarea minieră, apariției prăbușirilor carstice și deformării intensive a suprafeței pământului în 2010, Guvernul a clasificat situația de la Salina Solotvino drept una  de urgență cu un grad deosebit de periculos. De atunci, bugetul de stat prevede cheltuieli anuale pentru depășirea acestuia.

Conform auditului, 142 de milioane de grivne au fost utilizate pentru a depăși situația de urgență la salină timp de 10 ani. Cu toate acestea, în acest timp situația de urgență nu a fost lichidată, iar procesele carstice continuă să se răspândească.

Trebuie remarcat faptul că ÎS”Salina Solotvino” a fost o întreprindere, unde  aveau locuri de muncă peste o jumătate din locuitorii orășelului Slatina. Producția de sare s-a oprit complet în 2007, iar în 2009 secțiile subterane ale spitalelor alergologice  republicane și regionale  au fost inundate.

Măsurile de lichidare  a situației de urgență la întreprindere urmau să fie finalizate în 2019. Cu toate acestea, din iulie 2020, mai puțin de un sfert din cele trei proiecte planificate a fost finalizat doar primul. Prima etapă implică lucrări de urgență pentru stabilizarea situației de mediu, în special încetarea lucrărilor miniere subterane, lucrări prioritare pentru eliminarea pâlnilor carstice, clădirilor avariate și multe altele.

Auditul a constatat că suma cheltuielilor pentru perioada 2018-2020 nu prevedea efectiv capacitatea de a efectua efectiv lucrările planificate. În același timp, s-au admis  greșelile manageriale în această perioadă.

Astfel, cheltuielile pentru 2018 s-au ridicat la 12% din solicitare (8,5 milioane grivne, pentru 2019 – 10% (6,8 milioane grivne), în 2020 – 41% (4,6 milioane grivne). Cu toate acestea, din cele 17,6 milioane grivne alocate în ultimii 2,5 ani, 8,4 milioane grivne  au fost returnate la bugetul de stat drept  neutilizate.

Din 2019, cu sprijinul UE se pregătește un sistem cuprinzător de monitorizare a situației la salină, în conformitate cu recomandările Misiunii de consultanță a experților UE. Aceasta este o dovadă a progresului în organizarea monitorizării geologice și de mediu continue. Cu toate acestea, absența îndelungată a unei astfel de cercetări nu permite stabilirea obiectivă a amplorii răspândirii proceselor carstice și lucrul efectiv la eliminarea situației de urgență din satul Solotvino.

Auditul a arătat lipsa reală a unei strategii generale comune pentru reabilitarea economică și de mediu a salinei și a satului.

Conform Raportului Camerei de compensare  continuă deformarea intensă a suprafeței terestre pe teritoriul salinei Solotvyno. O serie de clădiri rezidențiale și infrastructuri din satul Solotvino (școli, spitale, rețea de alimentare cu apă și canalizare, linie electrică, secțiune de drum) se află în zona de influență a proceselor geologice periculoase. Populația sa este de peste 8 mii de oameni.

Volumul prăbușirilor carstice continuă să crească, în special din 2009 până în 2020, acestea s-au triplat și au ajuns la 5,6 milioane de metri cubi.

Pe fondul lipsei de măsuri pentru eliminarea situației de urgență și reabilitarea ecologică a teritoriului, au apărut noi riscuri ecologice – transportarea deșeurilor la prăbușiri carstice, pomparea  neautorizată a apei din subteran, riscuri de poluare a apei potabile în râurile Solotvino și Tisa.

Camera de decontare  recomandă ca, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, în special, să elaboreze și să aprobe o strategie de reabilitare ecologică și economică a minei de sare Solotvino, să oblige organele executive centrale relevante să controleze în mod corespunzător protecția mediului acolo.

În plus, printre recomandările pentru Ministerul Economiei se numără asigurarea unei finanțări corespunzătoare a lucrărilor la salină, precum și introducerea unei monitorizări globale ecologice și geologice permanente pe teritoriul său.

Raportul și deciziile privind rezultatele auditului vor fi publicate pe site-ul oficial al Camerei de decontări și compensări.

Share Button