Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare, la prima mobilitate online în cadrul proiectului Erasmus „Games Without Barriers”

În perioada 26-30 aprilie 2021,elevi și profesori din cadrul Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș” au participat la prima mobilitate online în cadrul Proiectului ErasmusVET 202-007450–„Games Without Barriers”. Acest proiect se derulează prin participarea a trei școli și ONG-uri de profil din Italia, Spania și România și își propune să dezvolte noi conținuturi de formare privind turismul accesibil și să experimenteze abordări inovatoare bazate pe jocuri și instrumente digitale pentru a facilita transmiterea conținuturilor elevilor.

Schimbul de experiență în ceea ce privește practicarea turismului pentru persoane cu cerințe speciale, prevăzut inițial ca o întâlnire față în față cu elevii și profesorii implicați în proiect, s-a desfășurat, datorită problemelor de circulație generate de pandemia COVID, prin sincronizarea activităților de instruire online a celor 25 de elevi participanți, 15 profesori și 5 experți invitați.

Tematica sesiunilor de instruire a vizat implementarea conținuturilor cuprinse în modulele Introducere în turismul accesibil pentru toți(M1)și Persoanele cu dizabilități și/sau alte nevoi specifice de acces: cerințe, bariere și probleme în agenții de turism, restaurante, hoteluri, conferințe și festivaluri(M2).

Activitățile de instruire s-au realizat în limba engleză, conform unui orar stabilit de organizatori–IPSSEOASC Assisi, Italia- în sesiuni de dimineață și de după-amiază. Prelegerile referitoare la conținuturile abordate au fost ținute de profesorii din cele trei școli implicate în proiect: IPSSEOASC Assisi (Italia), ESHOB (Spania) și Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș”(România) și de experți în domeniul turismului.

Echipa de profesori de la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” – Tămaș Monica, Silaghi Adriana, Mezat Lavinia, Bran Violeta, Mugurel Codrean, Bogdana Vasile – au prezentat materiale referitoare la:

  • Impactul și valoarea economică a turismului accesibil. Calitatea turismului accesibil pentru toți;
  • Turismul accesibil în agențiile de turism: cerințe, bariere și probleme;
  • Cerințe, bariere și probleme întâlnite în turismul accesibil la Întâlnirile de afaceri, Conferințe,  Expoziții;
  • Turismul accesibil în cadrul festivalurilor și evenimentelor.

În calitate de expert,d-na Dana Rentea,director al Agenției de turism „Simbotour”, a ținut o emoționantă alocuțiune cu privire la nevoia de empatizare cu persoanele cu cerințe speciale,empatia fiind considerată element de bază în rezolvarea problemelor și barierelor întâmpinate de persoanele cu nevoi speciale.

Sesiunea de instruire online, desfășurată în cadrul primei mobilități prevăzute în proiect, s-a încheiat prin testarea online a tuturor elevilor participanți la sesiunea de training.

Felicităm pe această cale toți elevii participanți la mobilitate – Calin Raul, Andreici Daniela, Filipe Koczan, Pavel Alisia, Dan Sara, Botezatu Raluca, Kallay Alexandra, Balea Daniela – pentru răbdarea, implicarea și competența dovedită.

Următoarea mobilitate din cadrul proiectului Erasmus „Games Without Barriers” se va desfășura în luna octombrie a acestui an, în România, Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș” revenindu-i onoarea organizării trainingului destinat elevilor, cu tema „Turismul accesibil în unitățile HORECA”.

Informațiile ne-au fost transmise de prof. Bran Violeta și prof. Tămaș Monica.

Share Button